Akustický design

Datum: 20.8.2013
obrázek
Snaha o zlepšení vnitřního prostředí je reakcí na vnímání lidských potřeb. Kdysi bylo základním požadavkem bydlet. Dnes máme sice stejnou potřebu, ale chceme něco víc. Chceme bydlet komfortněji. A jsme dokonce ochotni, ač neradi, si za komfort i připlatit.

Akustika, podstatné jméno rodu ženského, vzor žena. Zaslouží si tedy přístup a chování jí hodné. Nebojme se jí. Není to nepřítel ani nepřístupná feministka. Je to věda naučná, věda o zvuku a o všem, co s ním souvisí.

Stavební akustika je vědní obor, který přispívá k takovým projekčním řešením a vede k užití takových technologických postupů, které snižují nebo brání šíření zvuku (hluku) v jednotlivých konstrukcích a mimo ně. Nemalou měrou podporuje a především navrhuje taková řešení, která budou mít vliv na naši práci, na náš odpočinek a následně na naše zdraví, a to jak fyzické, tak duševní. Stavební akustika se během let vyvinula jako jeden z minioborů ve stavebnictví.

Akustický design – kategorizace

Akustický design přináší akustický komfort. Je to moderní pohled na akustiku. Jde o pojem, který je spjat se zlepšováním našeho bydlení. Akustický design myslí především na psychický stav při užívání bytové jednotky.

Akustický komfort - zabývá se působením hluku na člověka, jde o to nalézt správnou rovnováhu pro funkčnost daného prostředí s akustickým komfortem bydlení.

Akustický komfort lze kategorizovat

Akustický komfort

Kategorie

Diagnóza

Přísloví

nevyhovující

IV.

hluk je natolik obtěžující, že vám přináší zdravotní a psychické problémy, nemáte trpělivost to snášet už déle

Kdo uteče, ten vyhraje.

nedostačující

III.

hluk je natolik obtěžující, že by vám mohl přivodit zdravotní a psychické problémy, máte trpělivost to snášet ještě chvíli

Stokrát nic umořilo osla.

dostačující

(standardní)

II.

hluk může být obtěžující, občas vám dochází trpělivost, ale nic vás nenutí s tím něco dělat

Zvyk je železná košile.

nadstandardní

I.

hluk není vůbec nebo není obtěžující a nic vás nenutí s tím něco dělat

Veselá mysl, půl zdraví.

Kategorie IV. a III. spadá do velmi stresující tzv. „špatné akustiky". Pobyt v takovém vnitřním prostředí vyvolává stres, nespavost, podrážděnost a mnoho jiných symptomů spojených s psychickou nepohodou.

Akustický design – kategorizace

Kategorie I. a II. spadá do tzv. „dobré akustiky". Pobyt v takovém vnitřním prostředí nevyvolává výše uvedené symptomy. Kategorie I. je „nadstandardní kategorií“ z hlediska akustiky a lze ji prezentovat jako kategorii v energetice nazvanou A+.

Akustický design – přístup projektanta

Přání zákazníků bývají rozmanitá. O tichu a klidu mnohdy sní, ale projektanta ani nenapadne jim ho nabídnout. Přístup projektanta k rozmarům klientely je různorodý. Projektant (architekt, developer, stavební společnost apod.) by měl alespoň nabídnout klientovi zvýšený nadstandard i v akustice.

Jak to, že nám nepřijde zvláštní přát si pasivní dům s rekuperací, s tepelným čerpadlem a zateplením v tloušťce 30 centimetrů, ale připadá nám nemožné přát si ticho a klid. Rozum zůstává nad tím stát. Regulační ventil jde stáhnout kdykoliv, regulační ventil na hluk nikde nenajdete.

Porovnejme si na závěr kategorie akustického komfortu s normovými akustickými požadavky (dle ČSN 730532, požadavky).

Akustický komfort

Kategorie

Vzduchová neprůzvučnost Rw,n*)

/Kročejový hluk Lw,n**)/

Odchýlení od normy Rw,n

/Lw,n/

nevyhovující

IV.

požadavek není splněn

- (5-10) dB

/+(5-10) dB/

nedostačující

III.

požadavek není splněn

- (1-5) dB

/+(1-5) dB/

dostačující

(standardní)

II.

požadavek je splněn

+ (0-5) dB

/-(0-5) dB/

nadstandardní

I.

požadavek je splněn

+ (5-10) dB

/-(5-10) dB/

*) vzduchová neprůzvučnost (hluk, který se šíří přes konstrukce vzduchem, konstrukce je vlastně překážka, která brání tomuto zvuku-hluku projít do naší místnosti)

**) kročejový hluk (kročejový hluk je způsobený chůzí, pádem těles, provozem jakýchkoliv strojních zařízení apod., kročejový hluk neboli kročejová neprůzvučnost, je zkrátka odbourání tohoto nechtěného hluku vložením kročejové izolace do podlahy).

Text: Marcela Bosáčková

Foto: Pixmac

Ing. Marcela Bosáčková, Akustický design, obecně prospěšný web

www.akustickydesign.cz

tel.: 724 552 963, e-mail: bosackova@akustickydesign.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne