Koupě nemovitosti nemusí být noční můrou

Datum: 2.8.2013
obrázek
Koupě bytu, domu či jakékoli jiné nemovitosti se v dnešní době často stává finančním závazkem na celý zbytek života. Jedná se o velmi důležité rozhodnutí, které má nejen zásadní vliv na rodinný rozpočet, ale velmi často následně i na rodinnou atmosféru.

Nikdo z nás by nejspíš nerad investoval své mnohaleté úspory do nemovitosti, která sice vypadá bezproblémově, avšak za dokonalou slupkou skrývá závažné závady. Ty mohou dále naší investici zkomplikovat a zároveň výrazně prodražit.

Odborné prověření nemovitosti

Pokud však nejsme odborníci v oboru, jen těžko skryté vady sami odhalíme. Společnost Nemoinspekt provádí detailní odborné prověření nemovitosti a šetří tak vaši energii a finance, které by byly třeba na následné odstranění případných skrytých závad. Noční můra mnoha kupujících se často stává skutečností. Především v případech, kdy prodávající nemovitosti neuvede ať již neúmyslně, nebo naprosto záměrně některé závady a nedostatky, které mají zásadní vliv na provoz nemovitosti, na její ocenění, nebo například na potenciální rekonstrukční možnosti.

Ceny inspekce

Společnost Nemoinspekt provádí odborné prověřování nemovitostí a v rámci svých služeb nabízí několik druhů inspekcí, a to především s ohledem na druh nemovitosti. Služba „Inspekce nemovitosti“ poskytuje kupujícímu informaci o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukci. Tato služba má však své uplatnění i na straně prodávajícího. Ten může díky objektivitě a nestrannosti hodnotících inspektorů zvýšit atraktivitu své nemovitosti. Cena za tuto inspekci se pohybuje od 4 800 Kč a je přímo závislá na velikosti nemovitosti a rozsahu inspekce.

I novostavby mají své vady

„Inspekce při převzetí novostavby“ je služba, která je schopna odhalit skryté vady a nedodělky při přebírání nové nemovitosti od stavební společnosti či developera. Ti pak tyto závady musí odstranit, nebo vykompenzovat slevou z kupní ceny. Inspekce nazvaná „Posouzení pozemku“ jednoznačně vyjádří, zda je daný pozemek možno využít pro plánovaný stavební záměr a jestli je tento záměr obecně vhodný s ohledem na vlastnosti pozemku. Cena za tuto službu je od 4 400 Kč a závisí na rozloze daného pozemku.

Začít je třeba u projektu

„Posouzení projektu“ je nezávislou analýzou projektové dokumentace a souvisejících podkladů, jejímž hlavním cílem je odkrýt případné problematické prvky a nápravou umožnit jejich odstranění již před realizací stavby. Jedná se především o soulad s platnými normami, energetickou náročnost, navržená technická zařízení, požární bezpečnost atd. Tato služba je ohodnocena dle velikosti a typu projektované nemovitosti a odráží se od základu 4 800 Kč.

Průkaz energetické náročnosti

Nemoinspekt nově také nabízí vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. PENB), který je dle energetického zákona od 1. 1. 2013 vyžadován pro všechny prodávané nemovitosti. Průkaz je vystavován podle náročnosti budovy na spotřebu energie pro vytápění, ohřev vody, klimatizaci a umělého osvětlení. Budova je na základě výsledku tohoto zkoumání zařazena do kategorie A až G.

Více informací na www.nemoinspekt.cz.

Text: Petra Fajfrová, foto: Nemoinspekt

O společnosti

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťuje především pětice odborníků z oboru stavebnictví. Všichni absolvovali vysoké školy stavebního směru (ČVUT, VUT) a při následné mnohaleté praxi se věnovali například posuzování a realizaci staveb ve funkci technického dozoru i zástupce investorů, práci v předním architektonickém studiu, nebo autorskému projektování a realizacím rekonstrukcí. Inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřící zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti.
 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne