Pojištění Náš dům v otázkách a odpovědích

Datum: 29.7.2013
obrázek
Minule jsme vám přinesli rozhovor s Pavlem Kaplanem z ČSOB Pojišťovny, ve kterém jsme si povídali o pojištění bytového domu. Dnes vám přinášíme pokračování. Tentokrát bude Pavel Kaplan odpovídat na dotazy, které nám přišly od čtenářů.

Pan Petr se ptá: v 5. patře uprostřed domu začne hořet a vyhoří byt. Další byty budou poškozeny zásahem hasičů. Jsou škody na bytech nezasažených požárem, ale prolité požární vodou z pojištění kryty?

V pojistném nebezpečí požár je obsaženo i pojištění škod způsobených hasební látkou, tedy odpověď zní ANO.

Dotaz paní Jolany: praskne-li stoupačka domu a vytékající voda poničí malbu a lina v několika patrech, bude taková škoda hrazena?

V pojistném produktu Náš dům je pojištěn celý dům, nejen společné části, ale i jednotky bytové a nebytové. Vlastnící bytů/nebytových prostor jsou také pojištěnými osobami. Malba je součástí domu a škody způsobené vytékající vodou ze stoupaček jsou hrazeny z pojištění pojistného nebezpečí vodovodní škoda Obdobně je tomu s podlahovými krytinami, které mohou být součástmi domu (nalepené dlaždice, lino, koberce), ale nemusí (volně položené koberce).

Od Mirka přišel dotaz: při silném větru a kroupách budou poškozeny zasklené lodžie a fasáda domu. Taktéž dojde k částečné destrukci střešní krytiny a poškození skla, rámu a parapetu několika oken. Jak bude z pojištění řešena tato situace?

Bude-li se jednat o vítr rychlosti vichřice (min. 75 km/h) pak všechny škody budou hrazeny z pojištění pojistného nebezpečí vichřice. Pokud se o vichřici nebude jednat, pak lze z pojištění pojistného nebezpečí sklo all risks uhradit škody na sklech. Ostatní škody nebudou bohužel likvidní.

Pan Antonín se ptá: neznámý zloděj ukradne nově osazené dveře a část hasičské výbavy. Vniknutí do domu nebude zřejmé. Je možno takovou škodu z pojištění hradit?

Krádež dveří je z hlediska pojištění považována za úmyslné poškození pojištěného domu (jako např. krádež okapů) a je kryta z pojistného nebezpečí „vandalismus“. Pro pojistné plnění navíc není důležitá míra zabezpečení a ani prokázání násilného vniknutí, krádež hasicího vybavení bude pojištěním hrazena. Opět není podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění splnění minimálních požadavků zabezpečení. Obě situace je však nutné hlásit policii ČR.

Další dotaz je od paní Aleny: neznámým vandalem bude posprejován výtah, interiér a vnější fasáda domu, je toto z pojištění kryto?

Tuto škodu kryje pojištění vandalismu. Pro případy znečištění - zabarvení je škoda plněna do limitu 20 000 Kč.

A poslední dotaz z oblasti odpovědnosti od paní Lenky: v 8. patře praskne radiátor ústředního topení (z prohlášení vlastníka není jasné, kdo je vlastníkem radiátoru, topná soustava je ale jako celek dle zákona ve správě Správce vlastníka jednotky) a voda vytopí několik bytů.

Dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů jsou rozvody tepla společnou částí domu, zákon však přesně neuvádí, zda do rozvodů jsou zařazeny i připojené předměty (topná tělesa). Přikláníme se k tomu, že topná tělesa jsou součástí bytu (nikoli domu) a za jejich řádnou údržbu odpovídá nikoli SVJ, ale vlastník bytu. Potom tedy odpovědnost je na vlastníkovi bytu, pokud bude prokázáno, že zanedbal své povinnosti stran údržby topného tělesa.

Škoda na domě může být hrazena z pojištění domu (nebezpečí vodovodní škoda). Škoda na věcech movitých jednotlivých vlastníků bytů může být nárokována z odpovědnosti vlastníka bytu, kde radiátor praskl. Jistější, a co do výše plnění atraktivnější, by mělo být uplatnění škody z pojištění vybavení domácnosti jednotlivých vlastníků bytů, kde se škoda způsobená unikající vodou projevila, čímž jim vřele doporučuji sjednat si pojištění domácnosti u ČSOB Pojišťovny.

Text: Petr Milata

Foto: archiv časopisu PANEL PLUS

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne