PANELÁK ROKU 2012

Datum: 1.7.2013
obrázek
Třetí ročník soutěže PANELÁK ROKU 2012, kterou vyhlašuje Svaz českých a moravských bytových družstev ve spolupráci s partnery soutěže, je minulostí! Odborná porota vybrala deset nejlépe hodnocených domů přihlášených do soutěže a zařadila je do TOP 10, ze kterých vzejdou i tři nejlépe hodnocené akce. Vlastní udělení cen a vyhlášení nejlepších tří domů proběhlo na valné hromadě 27. června 2013.

Předběžná zpráva o průběhu a vyhodnocení soutěže

Přihlášky do soutěže zaslalo a podmínky soutěže splnilo 35 družstev či společenství, s celkovým počtem 56 přihlášených objektů. Hodnocením předložených žádostí byla pověřena odborná komise, do níž byli jmenování zástupci SČMBD a partnerů soutěže.

Složení komise

 • Ing. Ladislav Koucký – ČSOB, a.s. předseda poroty
 • Ing. Tomáš Fendrych – CERPAD, prezident
 • Ing. Martin Hanák – SČMBD, ředitel metodického odboru
 • Ing. Miloš Hejda – SČMBD, poradce předsedy
 • Ing. Zdeněk Strnad – SČMBD
 • Mgr. Jan Chára – PANEL PLUS, šéfredaktor
 • Vít Špaňhel – Bytová družstva-SVJ-správa domů, šéfredaktor

Postup hodnocení

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů. Posuzovány byly tedy především následující parametry:

 • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností
 • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka
 • Dosažená úspora spotřeby energie (rozdíl spotřeby energie v % před a po rekonstrukci)
 • Zlepšení součinitele prostupu tepla obvodového pláště (v % před a po rekonstrukci)

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 29 bodů a přihlášené objekty byly podle uvedených kritérií seřazeny do průběžného pořadí (maximální počet přidělených bodů byl 24).

V druhém kole hodnotila komise „umělecký dojem“ z realizovaných objektů. Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval při jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Celkově body za „efekt“ z 56 objektů získalo 31 objektů. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10.

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet 39 bodů. Vítěz soutěže získal 32 bodů.

Výsledky soutěže

Komise se shodla na tom, že soutěž Panelák roku 2012 nezná poražených. Všechny předložené projekty si zaslouží uznání a samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílily energetických úspor v mnoha případech přesahující i 50 % původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bude předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2012.

Komise rozhodla udělit ocenění TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2012 objektům, které se umístily v celkovém pořadí na 1. – 10. místě. Mezi těmito objekty komise vybrala ty, kterým bylo u příležitosti 20. valné hromady SČMBD dne 27. 6. 2013 uděleno 1., 2. a 3. místo v soutěži a přiznán titul PANELÁK ROKU 2012. Současně byla předána příslušná ocenění.

Titul TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2012 a tím i nominaci na titul PANELÁK ROKU 2012 získávají objekty uvedené v následující tabulce:

TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2012

(v abecedním pořadí)

Vlastník objektu

Adresa objektu

Projektant

Zhotovitel

BDO Příbram

Brodská 106, Příbram

Termo + holding, a.s.

Termocon s.r.o.

OSBD Olomouc

Mohelnická 1122-4, Uničov

Ing. Roman Pavlík

Pátá stavební CZ a.s.

OSBD Teplice

Karolíny Světlé 556-61, Teplice

Termo + holding, a.s.

Mature Teplice s.r.o.

OSBD Teplice

Na Konečné 202 - 7, Teplice

Termo + holding, a.s.

Termocon s.r.o.

SBD Havířov

Ke Statku 1167, Dolní Lutyně

Prokan, Moravské stavby s.r.o.

JP Termotecha s.r.o.

SBD Hodoňan

Lesní 3750-1, Hodonín

Ing. Jiří Ilčík

Hrušecká stavební s.r.o.

SBD Jeseník

Dukelská 945, Jeseník

Atea Projekt

Ekonservis a.s.

SBD Obzor

Luční 907-8, Valašské Klobouky

BM – Baumas s.r.o.

Renomix s.r.o.

SBD Slovácko

Úprkova 1812, Staré Město

Mikulík projekty, s.r.o.

Renomix s.r.o., Střechy 92 s.r.o.,VTP Pelka s.r.o.

Spol. pro dům Jasanová 1,3,5

Jasanová 1, 3, 5, Blansko

Ing. Tomáš Petříček, Ing. Jiří Kopuletý

IKM s.r.o., 3MAR Systém

U příležitosti 20. valné hromady SČMBD byla dále v souladu s propozicemi soutěže udělena Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu vybranou v anketě čtenářů, ve které bylo jediným kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Hlasování na www.scmbd.cz bylo ukončeno 31. května 2013.

Text: Martin Hanák

Foto: archive redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne