Nepodceňujme pojištění domácnosti

Datum: 9.5.2013
obrázek
Cesta ke správnému pojištění domácnosti má být podle přání klientů snadná a srozumitelná. V České pojišťovně s přáními klientů pracujeme, proto nyní přinášíme jednoduché a srozumitelné pojištění domácnosti.

Proti jakým rizikům je klient pojištěn už v základní pojistce, tedy co všechno je v základu již zahrnuto?

V rámci balíčku BYT a v jeho variantě Standard řeší pojištění toto:

 • živelní škody
 • povodeň a záplavu
 • vodovodní škody
 • odcizení věci krádeží vloupáním
 • odcizení věci loupeží
 • asistenční službu Standard (pomoc řemeslníka v nouzi do výše 10 000 Kč)

Jaká další rizika si klient může připojistit?

Jedná se především o:

 • pojištění skel
 • přepětí
 • odcizení věcí loupeží na ulici kdekoliv na území ČR
 • zatečení atmosférických srážek
 • pojištění věcí v autě
 • pojištění sklokeramické desky
 • poruchu chladícího zařízení
 • vandalizmus
 • sprejerství v rámci vandalizmu
 • odpovědnost za škodu z běžného života
 • individuální vybavení
 • garáž na jiné adrese
 • vyšší rozsah asistenčních služeb

Ve variantách Exclusive Plus a Exclusive Max pak klient získává v ceně také chytrý mobilní telefon a aplikace Pojišťovna s funkcionalitami vztahujícími se k majetkovému pojištění (nahlášení škody vč. přiložení fotodokumentace, elektronický archiv vybavení domácnosti atd.) či fixace ceny na 5 let.

Jaké vedlejší parametry vstupují do konečné ceny pojistného? Rozlišujete cenu například podle lokality, kde se daná domácnost nachází?

Ano, cena pojistného je stanovena zejména podle následujících parametrů: velikost města (velká, střední, malá města), povodňová pásma (1. - 4.), domácnost na samotě (ano, ne) a výše spoluúčasti.

Jaká je frekvence placení pojistného?

Klienti České pojišťovny mohou využívat roční, půlroční, čtvrtletní i měsíční placení pojistného, a to všemi standardními platebními způsoby.

Má klient možnost nějakým způsobem snížit základní cenu pojistného, resp. slevíte mu, pokud ano, tak o kolik?

Klienti České pojišťovny mohou získat následující slevy:

 • v pojištění domácnosti může být poskytnuta sleva v případě nadstandardního zabezpečení (např. bezpečnostní dveře, rolety, mříže, elektronické zabezpečení, vč. napojení na pult centrální ochrany), a to ve výši 10-20 % podle typu nebo kombinace zabezpečení
 • sleva s ohledem na zvolenou spoluúčast klienta (např. SÚ 1000 Kč – sleva 10 %)
 • sleva za způsob sjednání pojištění (např. při sjednání on-line činí sleva 10 %)

Dále mohou být uděleny další obchodní slevy, například s ohledem na bezeškodní průběh a celkovou bonitu klienta.

Podpojištění – šetřit na pojistce se nevyplácí

Podpojištění je poměrně rozšířená problematika napříč celým českým trhem. Podle reprezentativního výzkumu České pojišťovny má v ČR téměř 20 procent českých domácností majetkové pojistné smlouvy starší více než 12 let.

Jak často a v jakých situacích by měli klienti aktualizovat svou pojistku domácnosti?

Obecně platí pravidlo, že pojistná částka má odpovídat hodnotě věcí a měla by být navýšena vždy, když dojde ke zhodnocení domácnosti – například dovybavením, obměnou zařízení nebo pokud dojde k celkové nebo dílčí rekonstrukci. Důvodem k uzavření nové smlouvy je například i převod majetku – třeba z otce na syna apod. Obecně doporučujeme zamyslet se nad stavem majetkového pojištění alespoň každé dva roky. Pojištění může být dobře funkční v případě, kdy se s ním průběžně pracuje. Zkrátka uzavřením smlouvy nic nekončí. Současné smlouvy jsou flexibilní a dají se v nich snadno provádět změny s ohledem na aktuální životní situaci.

Můžete klientům péči o jejich pojistné smlouvy usnadnit?

Již při sjednání majetkového pojištění je klient seznámen se standardním nástrojem valorizace. Tedy je dotazován, zda chce využít možnosti, že jeho pojišťovna sama automaticky hlídá, aby se ho problematika podpojištění de facto vůbec netýkala. V případě, že klient odpoví kladně, pak je vždy ve výroční den počátku pojištění valorizována pojistná částka – v pojištění domácnosti indexem spotřebitelských cen podle ČSÚ.

Pokud se jedná o starší pojistné smlouvy, kde ještě možnost valorizace není, pojišťovna v případech, kdy zjistí, že hrozí riziko podpojištění, informuje klienty o tomto stavu a připomíná účelnost aktualizace pojištění.

Můžete uvést důvody, proč klienti své pojistky neaktualizují a jaké dělají chyby při oceňování hodnoty svého majetku?

Tyto důvody lze jen těžko odhadovat. Z velké části bude na vině zaneprázdněnost klientů i stereotypy vztahující se k majetkovému pojištění – „mám to jednou pojištěné, proč bych se tím dále zabýval?“

V České pojišťovně máme četné zkušenosti s tím, že zájemci o majetkové pojištění preferují především nízkou cenu. Jsou ochotni i snížit rozsah chráněných rizik. Ve snaze ušetřit a mít co nejnižší pojistné dokonce záměrně odhadují svůj majetek na nižší cenu. V případě pojistné události jsou pak ale nemile překvapeni, že pojistné plnění nepokryje hodnotu celé škody na majetku. Zkrátka cena by rozhodně neměla být jediným hlediskem.

Co byste klientům doporučili, aby pojištění domácnosti co nejlépe odpovídalo skutečné hodnotě jejich majetku?

Pojištěním domácnosti je pojištěn soubor věcí, které tvoří její vybavení a slouží potřebám jejích členů. Na to by tedy měl zájemce myslet při rozhodování, co vše do pojištění zahrnout. U České pojišťovny jsou pojištěny nejenom věci v bytě, ale také v nebytových prostorech, kterými jsou například sklep či komora v bytovém domě, nebo v případě rodinného domu také garáž a jiné vedlejší stavby na pozemku u rodinného domu. Dopojistit lze například i společné části domu, lodžie apod.

Jak bylo výše uvedeno, pojištění by mělo zahrnovat veškeré vybavení domácnosti a věci osobní potřeby všech jejích členů. To znamená, jedná se nejen o předměty přímo v bytě, ale i v nebytových prostorech. V případě totální škody způsobené například požárem, by měla pojistná částka postačovat na obnovu všech zničených věcí.

Text: redakce České pojišťovny

Foto: Česká pojišťovna

Příklad

Rodina žije v bytě na sídlišti, 3+1, 70 m2.

Byt je v osobním vlastnictví.

Byt je standardně zařízen

(nábytek, sedací souprava, kuchyňská linka). Dále jsou zde 2 televize, počítač s tiskárnou, DVD přehrávač, 2 set top boxy, HiFi souprava, domácí kino, notebook, běžné domácí spotřebiče (pračka, myčka, lednice s mrazákem, domácí roboty, mikrovlnná trouba). V bytě nejsou žádné starožitnosti, šperky, drahá kola ani lyže.

Byt je zabezpečen dvěma bezpečnostními zámky a závorou.

Klient nemá zájem o pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojistné bude placeno ročně

pojistná částka 800 tisíc korun.

Pojištění v balíčku BYT- varianta Exclusive s nadstandardní asistencí (pomoc řemeslníka v nouzi, přestěhování a náhradní ubytování, právní pomoc při řešení sporu).

Výše ročního pojistného:
 • pro klienta z Prahy: 5665 Kč*
 • pro klienta z malého města do 20 tisíc obyvatel: 2488 Kč*

*uvedené částky pojistného v příkladu jsou stanoveny jako základní pojistné při spoluúčasti 1000 Kč

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne