Dotace na bydlení v roce 2013

Datum: 2.5.2013
obrázek
Po loňském hubeném roce, kdy do oprav bytových domů nešla ze státního rozpočtu ani koruna, se letošek jeví optimističtěji. Dotace poskytnou oba fondy, a to Státní fond pro rozvoj bydlení (SFRB) a Státní fond životního prostředí (SFŽB). Více se budeme věnovat programu Panel 2013 +.

PANEL 2013 +

V předchozích letech bylo z programů Fondu poskytnuto na podporu bydlení téměř 30 miliard korun, z toho přes 75 % byly nevratné dotace, což umožňovala tehdejší ekonomická situace. Vzhledem k hospodářským změnám, které neminuly prakticky nikoho z nás, neobdržel SFRB ze státního rozpočtu již druhým rokem žádné prostředky na realizaci podpory bydlení. Aktuálně se tedy pracuje s výnosy, které získalo SFRB z úrokových výnosů. Celkem tato částka představuje ročně cca 800 milionů korun. Vzhledem k potřebnosti investic to skutečně není mnoho, zároveň je to alespoň základ pro to, aby fond mohl realizovat programy v této podobě.

Těmi jsou nízkonákladové úvěry, jejich nastavení je v konečném důsledku pro příjemce výhodnější, u dotací muselo být zajištěno třeba až 75 % spolufinancování a zároveň se dostalo pouze na část příjemců. Když peníze došly, bylo nutné program ukončit.

Komu je program PANEL 2013 + určen?

PANEL 2013 + je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Výhoda programu je jak ve výši úroku, tak v době splácení. Počítá se s úrokem již od 2 % a s fixací na celou dobu splácení, kterou je možné nastavit až na 30 let.

Co vše je možné úvěrem financovat?

Úvěrem je možné financovat opravy poruch domů, snížit energetickou náročnost, modernizovat bytová jádra, opravit společné prostory i modernizovat výtah.

Důraz je kladen na komplexní opravy, a to proto, aby vlastníci řešili ve svém zájmu konstrukční i vnější poruchy, což znamená, aby se například nezateploval dům, který nemá třeba v pořádku statiku apod. Částka vyčleněná na program Panel 2013 + je 210 milionů korun. Státní fond pro rozvoj bydlení však oznámil, že žádosti do programu Panel 2013 + bude přijímat i po dosažení daného objemu. SFRB připravil návrh na zvýšení této rozpočtové položky o 500 mil. Kč. Změna rozpočtu byla schválena výborem Fondu a dne 3. dubna 2013 také vládou ČR. SFRB žádá o zvýšení výdajových limitů, kterými je vázán, aby mohl vlastní prostředky do programu vložit. Nyní bude vládou schválená změna předložena také Poslanecké sněmovně.

Text: Martin Chára

Foto: archiv časopisu PANEL PLUS

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne