Chránit majetek proti živlům se vyplácí

Datum: 1.2.2013
obrázek
Každoročně pojišťovny řeší desítky tisíc pojistných událostí způsobených živly. Jak potvrzují statistiky České asociace pojišťoven, jen za letošní prázdninové měsíce napáchaly živly škody v hodnotě více než jedné miliardy korun. Ničivé kalamity, které v posledních letech opakovaně postihují území České republiky, jsou dostatečným varováním, že pojištění majetku není radno podceňovat.

Co je možné chránit proti živlům?

Nemovitost (dům, chalupa, chata, garáž)

Pojištěním nemovitosti sjednáváte pojistnou ochranu pro rodinný dům a s ním související stavby, dále pro bytový dům (méně než 4 bytové jednotky), nebytovou jednotku, chatu nebo chalupu, a to již ve fázi stavby.

Domácnost

Předmětem pojištění je vnitřní vybavení domu nebo bytu, například nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika a stavební součásti, které tvoří vnitřní prostory bytu (kuchyňská linka, podlahy, obklady stěn).

Stavba

Pojištění lze sjednat i pro stavbu domu s tím, že v průběhu pojištění lze provádět změny vedoucí k optimalizaci pojistné částky – tedy celkové pojištěné hodnoty majetku, například při kolaudaci. Pojistit je možné i stavební materiál.

Pojištění zahradní architektury

I pouhý trávník může mít hodnotu desítek tisíc korun. Při osazení již vzrostlými stromy či vzácnými dřevinami může hodnota zahrady dosahovat stotisícových částek. Přívalové deště nebo kroupy mohou přitom během okamžiku zničit roky práce i vložené náklady.

Co je třeba mít na paměti při sjednání pojistné smlouvy?

Aby vám pojistné plnění pomohlo v případě škodní události co nejlépe situaci řešit a posloužilo k obnově objektu do jeho původního stavu, je nezbytné stanovit co nejpřesněji pojistnou částku. Tou je vyjádřen maximální limit plnění v případě pojistné události. U pojištění nemovitosti, rekreačního zařízení nebo stavby by měla odpovídat skutečné hodnotě znovupořízení (nové ceně), časové hodnotě objektu. V pojištění domácnosti by se měla rovnat hodnotě veškerého majetku, který doma máte. Nezapomeňte kromě drahých věcí započítat do celkové částky i běžné předměty denní spotřeby.

Důsledné pokrytí všech rizik

Neméně důležité při sjednání pojištění je nastavení správného rozsahu rizik. Vedle rizika vandalismu a krádeže lze majetek pojistit na živelní rizika: pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, povodně či záplavy, vichřice nebo krupobití, pádu stromů, zátěži sněhu nebo námrazy, zemětřesení nebo vody vytékající z vodovodního zařízení. Zamyslete se nad všemi riziky, která vás mohou ohrozit, a v případě, že nejsou zahrnuta v základní smlouvě, zvažte jejich připojištění. Výdaj za kvalitní pojistnou ochranu není zbytečný luxus. V případě, že dům pojistíte proti povodni a škody způsobí například sesuv půdy, je pak sjednané pojištění bez efektu.

Při živelních pohromách oceníte asistenční služby

Asistenční služby vám v případě likvidace živelních škod mohou výrazně usnadnit situaci. Jedná se zpravidla o služby sklenářů, pokrývačů nebo instalatérů. O jejich rozsahu i o tom, zda jsou poskytovány zdarma v rámci pojistného plnění nebo jsou operátory asistenční služby jen zorganizovány, se informujte již při sjednání.

Na čem závisí cena pojistného?

Cena pojištění je zpravidla ovlivněna mnoha faktory. Je to zejména výše sjednané pojistné částky či limit pojistného plnění, náhrada škody v nových nebo časových cenách, rozsah pojištěných rizik, lokalita místa pojištění (stupeň rizika povodně), mechanické zabezpečení proti povodni v rizikovějších zónách, protipožární zabezpečení a výše spoluúčasti (tu si klient zpravidla určuje sám).

Každý objekt má svou „povodňovou zónu“

Pojišťovny pro tyto účely rozlišují celkem 4 povodňové zóny. V zóně 1 nehrozí nebezpečí povodně, v zónách 2 a 3 již jde o území, které je ohroženo možnou povodní, a sazby u pojištění mohou být navýšeny o rizikový příplatek. Zóna 4 je zpravidla pojistitelná jen za specifických podmínek, jakými může být umístění na navýšeném terénu nebo protipovodňové opatření.

Riziko povodně je možné si ověřit zdarma na www.cap.cz v aplikaci POVODŇOVÉ MAPY. Na stejném webu naleznete brožurku „S POJIŠTĚNÍM PROTI ŽIVLŮM“, která se detailně živelním rizikům věnuje a obsahuje všechny nezbytné kroky od výběru vhodného pojištění až po řešení případné vzniklé pojistné události.

Nejčastější omyly klientů při určování rizik:

Tíha sněhu není totéž, co zatečení atmosférických srážek

Z rizika tíhy sněhu lze hradit například poškození střechy, ke kterému došlo v důsledku nadměrné hmotnosti sněhu, jež střecha neunesla. Pokud takto poškozenou střechou zateklo do domu a vlhkost poškodila omítky, lze z tohoto rizika hradit i toto poškození. Naopak z rizika tíhy sněhu nelze škodu hradit v případě, že při tání sněhu do domu zateklo, ale střecha není poškozena. Takovou událost lze hradit pouze z rizika zatečení atmosférických srážek.

Přímý úder blesku a přepětí v síti

Škody vzniklé v důsledku působení těchto dvou rizik jsou vzájemně poměrně dobře rozeznatelné. Škoda způsobená úderem blesku je obvykle dobře viditelná, poškozeny jsou obvykle všechny elektrospotřebiče, které byly v okamžiku škodné události zapojeny do sítě. Naproti tomu, pokud po bouřce zjistíme poškození jen některých elektrospotřebičů, které ale není viditelné okem, jedná se o škodu způsobenou zakolísáním napětí v síti. Takovou škodu lze hradit pouze z rizika přepětí v síti, eventuálně z rizika nepřímého úderu.

Riziko povodně je pro hodně klientů totožné riziku záplava

Povodní se rozumí zaplavení vodou, která vystoupila z břehů vodního toku následkem deště, tání, chodu ledů nebo následkem poruchy vodního díla. Záplavou se rozumí zaplavení způsobené v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek, které vytvoří souvislou vodní plochu nebo příval vody způsobený deštěm. Většina pojistitelů pojišťuje tato dvě rizika společně. Pokud však byla vaše smlouva sjednána před rokem 1997 a nebyla od této doby nikterak upravena, je pravděpodobné, že se na riziko povodně nevztahuje. Informujte se u svého pojistitele na možnost úpravy vaší smlouvy.

Text: Jolana Ackermannová, ČAP

Foto: archiv pojišťoven

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne