Pojištění bytových domů - Náš dům v novém kabátě

Datum: 24.1.2013
obrázek
ČSOB Pojišťovna opět vylepšila pojištění bytových domů Náš dům. Uzavřít pojistnou smlouvu je teď mnohem jednoduší a navíc přibyly i novinky v podobě nových rozsahů pojištění.

Co přináší pojištění Náš dům od ČSOB Pojišťovny?

Základní pojištění bytového domu Náš dům se vztahuje na škody vzniklé v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku nebo pádu letadla. Právě tyto škody jsou největší hrozbou pro bytový dům a jeho obyvatele. Po těchto škodách se bytový dům stává neobyvatelný na několik týdnů, měsíců i déle. Náš dům automaticky garantuje úhradu nákladů spojených s náhradním ubytováním obyvatel bytů, které se po pojistné události staly neobyvatelnými.

Co vše je pojištěno?

Pojištění se vztahuje nejen na obvodové zdi, střechu a společné prostory bytového domu, ale také na jednotlivé byty, přestože jsou ve vlastnictví jejich obyvatel. Součástí pojištění jsou i škody, za něž odpovídají členové výboru společenství vlastníků jednotek nebo pověřený vlastník.

Co přináší klientům asistenční služby?

ČSOB Pojišťovna zařídí odstranění havarijního stavu ve společných prostorách domu i jednotlivých bytech a uhrazení nákladů s tím spojených. V praxi se může jednat o elektrikářské, pokrývačské, topenářské, zámečnické práce nebo například práce instalatéra při prasklém vodovodním potrubí.

Jaké jsou novinky v pojištění Náš dům?

Fakt, že řada negativních projevů počasí nemusí naplňovat zaběhnuté definice pojistných nebezpečí a přesto způsobí škody, nás přiměl k tomu, abychom v základním rozsahu nově nabídli i pojištění proti vniknutí atmosférických srážek např. při přívalovém dešti zavřenými okny nebo při průniku tajícího sněhu střešní krytinou.

Pojištění proti přepětí a zkratu se nyní vztahuje nejen na elektromotory, ale i anténní, přístupové a kamerové systémy.

Pro bytové domy vybavené moderními nákladnými technologiemi bude zcela jistě zajímavé pojištění pro případ technických poruch kotelen, tepelných čerpadel, rekuperačních systémů, výtahů a jiných specifikovaných technologií.

Více informací lze získat na www.csobpoj.cz nebo na informační lince ČSOB Pojišťovny 800 100 777.

Text: (pr)

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne