Spolehlivé řešení pro energeticky úsporné budovy

Datum: 9.1.2013
obrázek
Fasádní zateplovací systémy ETICS se v průběhu posledních dvaceti let staly v ČR nepostradatelné. Potřeba zateplení většiny stávajících staveb společně s novými požadavky na energeticky úsporné novostavby (nízkoenergetické a pasivní domy) způsobily, že se dnes běžně setkáváme na stěnách se systémy s tloušťkami izolantů 150 – 300 mm.

Stávající řešení zateplovacích systémů ETICS s izolanty z minerální vaty nebo pěnového polystyrenu EPS prokázala dlouhodobou spolehlivost a stále se zlepšující výkon. Nové požadavky zejména v oblasti zajištění požární bezpečnosti i pro systémy s velkou tloušťkou tepelné izolace způsobily, že na trh přicházejí nová řešení, která posouvají zateplování na novou kvalitativní úroveň, to vše při zachování jednoduché aplikace, vysoké spolehlivosti a celkové ekonomiky.

Koncernová spolupráce přináší nová řešení

Vývoj nového izolantu pro zateplovací systémy ETICS Isover TWINNER proběhl s využitím koncernové spolupráce Saint-Gobain, zejména příslušných evropských členů. Isover TWINNER využívá nejlepších vlastností tradičních izolantů, tj. zejména grafitových EPS materiálů Isover EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a nejvýkonnější fasádní desky minerální vlny Isover TF PROFI. Nově jsou dosavadní přednosti doplněny o další výhodné vlastnosti, zejména z oblasti snížení hmotnosti, zjednodušení aplikace, zlepšení akustiky a požární bezpečnosti.

Co je Isover TWINNER?

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty včetně pasivních domů v běžných tloušťkách 100 – 300 mm.

Hlavní výhody nového izolantu Isover TWINNER a ucelených zateplovacích systémů ETICS:

 • Třída reakce na oheň izolantu B-s1,d0
 • Výborné izolační vlastnosti (D=0,033 - 0,034 W/m.K)
 • Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810 (bez požárně dělících pásů MW)
 • Jednoduchá aplikace (minimální hmotnost)
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Běžné tloušťky izolace až 300 mm (vhodné i pro pasivní domy)
 • Možnost aplikace na přímém slunci (možnost montáže z lávek, není nutné stínění jako u grafitových EPS)

Požární bezpečnost dle ČSN 73 0810

Zavedení nové ČSN 73 0810 v dubnu 2009 znamená pro velmi rozšířené zateplovací systémy ETICS zcela nový přístup v hodnocení jejich požární bezpečnosti. Kromě dnes již tradičního hodnocení celého systému dle třídy reakce na oheň se nově začínají hodnotit i jeho jednotlivé detaily. U bytových objektů výšky nad 12 m se tak dnes setkáváme s povinností umístit nad každé okno požárně dělící pád MW šíře 500 mm, který důsledně zajistí, že se případný požár nerozšíří do dalšího podlaží.

Požárně dělící pásy v ETICS mají svá úskalí

Praktické zkušenosti s požárně dělícími pásy v ETICS v návaznosti na ČSN 73 0810 jsou zatím krátkodobé.

Mezi hlavní nedostatky kombinace EPS a minerální vlny v ploše zateplení patří:

 • Střídaná izolace EPS a minerální vlna má zcela rozdílné parametry v oblasti součinitele tepelné vodivosti. Grafitové izolační desky Isover EPS GreyWall mají deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/m.K, oproti tomu minerální izolace dle použitého typu 0,036-0,041 W/m.K. Znamená to, že jednotlivé části stěny budou zatepleny výrazně rozdílně.
 • Izolace EPS a minerální vlna mají také zcela rozdílné difuzní vlastnosti, tj. požárně dělícími pásy minerální vlny s faktorem difúzního odporu 1 bude pronikat přes zateplení výrazně více vlhkosti, než uzavřenějším EPS s faktorem 20-40. To může způsobit barevné nestejnoměrnosti v ploše, popřípadě jiné tepelně technické komplikace.
 • Na přechodech EPS a minerální vlně je třeba provést vždy zvýšené vyztužení pomocí vložení přídavné výztuže. Dochází tak k vrstvení výztuží se souvisejícím vznikem nerovností v ploše. To může mít za následek vizuální vady viditelné zejména v plochém světle (slunce ze strany).
 • Požárně dělící pás minerální vlny šíře 500 mm musí být dle ČSN 73 0810 umístěn maximálně 150 mm nad nadpražím okna. Tento požadavek nenavazuje na modul kladení desek v řadách po 500 mm a tím způsobuje řadu komplikací při aplikaci.

Použití izolačních desek Isover TWINNER zajišťuje splnění požadavků uvedené normy a to i bez použití dalších požárně dělících pásů. Tím dochází k výraznému zjednodušení aplikace zejména na bytových objektech.

Ověření aplikace na referenčních objektech

Zateplení ETICS s tepelným izolantem Isover TWINNER bylo ověřeno také na referenčních objektech. Ověření se týkalo zejména detailů vazby na rozích, návaznosti na sokl a řešení detailů špalet otvorů. Zde je třeba zajistit uzavření tepelné izolace EPS pod nehořlavou vrstvu minerální vlny. Pro další zjednodušení aplikace byly logicky do sortimentu zařazeny také dvě doplňkové desky – zakládací a rohová. Tyto jsou vždy z jednoho boku doplněny izolační deskou minerální vlny. Při aplikaci si tak firma může vybrat – použít již připravenou desku, nebo uzavírací desku minerální vlny nalepit přímo na stavbě.

Příklady řešení detailů zateplení ETICS s izolantem Isover TWINNER

Izolační desky Isover TWINNER a celý zateplovací systém ETICS byly prověřeny jak standardními zkouškami v rámci povinné certifikace, tak mimořádnými testy zejména v oblasti požární bezpečnosti. Zkoušky prokázaly veškeré deklarované vlastnosti výrobku, zejména výborné izolační vlastnosti, vynikající požární bezpečnost tj. možnost dodatečného zateplení bez použití požárně dělících pásů, jednoduchou zpracovatelnost i možnost montáže na přímém slunci při zachování ekonomického řešení zateplení. Desky Isover TWINNER jsou příkladem technického pokroku, který využívá předností stávajících osvědčených izolantů, tj. grafitových izolantů EPS a nejvýkonnějších izolantů minerální vlny. Další podrobnosti o výrobku Isover TWINNER, celého systému ETICS a technických detailech, obdržíte na vyžádání u výrobce nebo prodejců.

Text: Ing. Pavel Rydlo

Foto: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover

Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

Bezplatná linka: 800 ISOVER (476 837); email: info@isover.cz; www.isover.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne