Ohlédnutí za konferencí

Datum: 2.1.2013
obrázek
Centrum stavebního inženýrství již tradičně pořádalo ve dnech 13. a 14. listopadu 2012 VIII. ročník celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti. Pro aktuální informace si do Hradce Králové přijelo více než 300 účastníků.

Ředitel Státního fondu rozvoje bydlení ing. Jiří Koliba seznámil účastníky s budoucností státní podpory rekonstrukce a výstavby bytových domů. Předpokládá se, že do obnovy bytového fondu budou výrazněji zapojené prostředky EU, přičemž v následujících 7 letech bude rozděleno až 14 miliard Kč.

Se zpřesňujícími informacemi o nástupci dotačního programu Zelená úsporám vystoupil náměstek Státního fondu životního prostředí Ing. Jaroslav Hrubeš. Hlavní změnou bude podpora komplexního řešení vedoucího ke snížení energetické náročnosti. Dílčí opatření a samostatné výměny zdrojů vytápění podporovány nebudou, při posuzování jednotlivých žádostí budou posuzovány především tepelně technické parametry dotčené budovy.

Přednášející dále prezentovali technické novinky vedoucí k vyšším úsporám energie a ke kvalitnějšímu provádění rekonstrukcí a oprav. Zájem účastníků konference se soustředil nejenom na technické otázky, ale i na problematiku financování oprav bytového fondu a na další vývoj v oboru.

Na základě diskuse vedené v průběhu konference vzešla témata, na kterých bude z části postaven program příštího ročníku konference. Bližší informace o připravovaném ročníku se na webu www.regeneracebytovehofondu.cz objeví v průběhu dubna 2013.

Text: Ing. Petr Kučera CSc.

Foto: Organizační a.s.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne