Zdařilá rekonstrukce ploché střechy na šikmou

Datum: 20.11.2012
obrázek
Pod pojmem komplexní revitalizace panelového domu si často představíme novou fasádu, kvalitní okna, barevné dlažby schodišť. Výměna stávajících výtahů za výtahy bezporuchové, bezpečné, odpovídající nejnovějším normám je vlastně povinností. Moderní a hlavně fungující vzduchotechnika nutností. Ke komplexnosti však jedna položka schází. U vícepodlažního domu se jedná o změnu téměř nepostřehnutelnou, významem však nepostradatelnou - rekonstrukci střechy.

Její funkčnost, spolehlivost a bezúdržbovost je u rekonstruovaného domu naprosto zásadní, stejně jako u novostavby. Proto asi nepřekvapí, že u řádně naplánované a vyprojektované revitalizace je střeše věnována velká pozornost. Tam, kde nejsou projektantovi kladeny překážky, se rekonstrukce ploché střechy panelového domu na šikmou nabízí jak radikální, nicméně nejspolehlivější a nejtrvalejší řešení.

Řešení, které navždy zbaví investora a obyvatele domu starostí a nákladů s opakovanými poruchami a opravami střechy.

Konstrukce krovu, krytina Lindab

Takové úvahy jsou vlastní i projekčnímu a realizačnímu týmu společnosti STUNEX CZ, která se na rekonstrukce plochých střech panelových domů na šikmé specializuje již 11 let. Firma STUNEX CZ byla proto přizvána ke spolupráci na projektu revitalizace panelových domů Sokolovská a Královský Vršek v Jihlavě. Pro zastřešení firma navrhla vlastní systém dřevěné nosné konstrukce navržený statikem přímo na každý konkrétní objekt. Po konzultaci s investorem a po dobrých zkušenostech z předchozích realizací si jako základní krytinu i okapový systém vybrala i pro tyto domy materiál systému Lindab. „Trapézové plechy Lindab standardně používáme a víme, že mají vysokou kvalitu a dodávky jsou bezproblémové, což je pro nás velmi důležité, protože při naší práci dbáme především na kvalitu a dlouhodobou životnost všech komponentů střechy“, říká Ing. Lubomír Krahulík ze společnosti STUNEX CZ, která ve výběrovém řízení na dodavatele střechy zvítězila. Pomohly jí k tomu i dříve úspěšně realizované střechy v Jihlavě, v ulicích Březinova, S. K. Neumanna, Na Kopci nebo Vančurova.

Nová střecha za pět týdnů

Zdařilá kompletní revitalizace panelového domu soustavy T06B se realizovala v ulici Královský Vršek v Jihlavě. V roce 2011 byla v domě vyměněna okna, provedeno vnější zateplení, provedeny kompletní nové obklady a dlažby chodeb a schodišť a provedeno zateplení střechy s vybudováním nového střešního pláště se šikmou střechou. Sklon střechy 14° vytvoří bezproblémově průchozí podkroví, které nabízí jednoduché dodatečné zateplení střechy a provedené pochozí lávky umožní kdykoliv vizuální kontrolu střešního pláště i nutnou údržbu zařízení v podstřešním prostoru. Střešní krytina, trapézový plech LTP20, je kotven do nosné dřevěné konstrukce krovu vaznicové soustavy, sestávající z  vaznic, sloupků, krokví a zavětrování. Přesah nové střechy přes atiku je 350 mm. Sloupky jsou uloženy v osové vzdálenosti 3,6 m vždy přesně nad příčnými nosnými zdmi a jsou ukotveny pomocí ocelových kotevních prvků a ocelových kotev ke stropní konstrukci. Veškeré řezivo je ošetřeno impregnačním roztokem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Ocelové kotevní a spojovací prvky jsou žárově zinkované. Celý podstřešní prostor je důkladně odvětrán ventilačními hlavicemi Lomanco.

Realizační firma poté provedla novou hromosvodovou soustavu, v podkroví protipožární obklady vzduchotechnických potrubí na požadovanou odolnost 30 minut.

„Při návrhu střechy jsme zvažovali i další varianty provedení střechy, které jsme schopni investorovi nabídnout, ať už tvarové (valbové provedení), nebo materiálové (kovová nosná konstrukce systému LindabRoof). Po jednání s investorem a generálním dodavatelem byla nakonec vybrána střecha sedlová na dřevěné konstrukci“, komentuje možnosti šikmých střech Ing. Krahulík, a doplňuje „Při realizaci klademe velký důraz na pečlivou přípravu realizačního prováděcího projektu, aby vše bylo předem připraveno a materiál byl na střechu dodán v označených balících s montážní dokumentací. To je základem kvalitně a rychle provedené realizace díla. Dalším dílkem ve fungujícím soukolí jsou vyškolení pracovníci s dlouholetou praxí, připravení systém doplnit precizností, kvalitou práce a spolehlivostí“.

Realizace byla zahájena koncem dubna, kompletní střecha byla předána zhruba za pět týdnů. Těžká technika – jeřáb byla zapotřebí pouze první den po dobu asi tří hodin, kdy probíhala vykládka materiálu na střechu. Následně již vše probíhalo v režii vlastních montážníků. „Střechu jsme realizovali ve dvoučlenných partách. Jedna kopala otvory pro stojky, druhá stojky osazovala, třetí je zpětně izolovala proti zatečení a obnovení parotěsné vrstvy. Následně už postupně všichni doplňovali ztužení a montovali vaznice. Další práce už byly pro klempíře – pokládka tmavě šedých trapézových plechů krytiny a oplechování všech detailů“, popisuje montáž Ing. Krahulík.

Spokojenost nejen u obyvatel domu

Firma STUNEX CZ na celou kompletní střechu poskytuje záruku v délce 10 let, Ing. Krahulík osvětluje, proč si to mohou dovolit: „Vše dodáváme v systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, u střech provádíme kontrolní inspekce zhruba po roce. Kvalitní švédská krytina má od výrobce záruku 15 až 30 let, okapový systém Lindab Rainline 30 let, protože používáme pouze kvalitní a ověřené komponenty, nemáme s takovou délkou záruky problém“. Všechny práce byly bedlivě sledovány a na kontrolních dnech posuzovány nejen stavebním dozorem, ale i techniky společnosti MG REAL, generálního dodavatele celé revitalizace. Diskusi o rozsáhlém projektu uzavírá Ing. Ladislav Klička z MG-REALU: „Za nás a z referencí, které máme od stavebního dozoru, jsme byli my i investor s průběhem prací i finálním výsledkem střechy velmi spokojeni. Firma STUNEX CZ tu odvedla vynikající práci a věřím, že se s nimi setkáme na dalších zajímavých a takto bezproblémových realizacích i v budoucnu“. K řadě střech navržených a realizovaných firmou STUNEX CZ v Jihlavě již od roku 2002 se tak přidaly dvě další.

Rekonstrukce ploché střechy na šikmou STUNEX CZ

  • panelový dům – 2 vchody, 4 podlaží
  • nová sedlová střecha se spádem 14°
  • nosná konstrukce - dřevěná vaznicová soustava
  • střešní krytina Lindab LTP20/0,5
  • odvodnění LindabRainline do stávajících vpustí

Text:  Lubomír Krahulík

Foto: STUNEX CZ

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne