Sanace a zateplení panelového domu v Praze 10

Datum: 15.11.2012
obrázek
Své pocity a zkušenost z několika měsíční spolupráce s kolektivem KASTENu vyjádřili představitelé Společenství v dopise, zaslaném jednateli společnosti KASTEN, Ing. Aleši Kocourkovi. Jako reference je to to nejlepší, co může zhotovitel díla za dobrou práci získat. Pro družstva a SVJ, která o revitalizaci domu uvažují, je to inspirace a doporučení.

Vážený pane Kocourku,

výbor Společenství vlastníků Srbínská 6, 8 a 10, Praha 10 – Strašnice, si Vám a vašim pracovníkům, jménem členů společenství, dovoluje vyslovit poděkování za vykonanou práci při revitalizaci našich bytových domů. Vstřícné jednání pana Bureše a Vachka při přípravě rozpočtu, harmonogramu, uzavření Smlouvy o dílo, účast a vystoupení pracovníků firmy na shromážděních společenství a řešení specifických problémů našeho domu nás utvrzovalo, že se vše podaří dle našich představ. Na pravidelných kontrolních dnech probíhala mezi investorem, stavebním dozorem, koordinátorem BOZP a pracovníky firmy konstruktivní jednání, problémy byly vždy k naší spokojenosti vyřešeny. Stavbyvedoucí pan Kuchař a mistr pan Jansa přistupovali ke své funkci odpovědně a dokázali vstřícně jednat i s konkrétními připomínkami jednotlivých vlastníků.

Výbor společenství přeje celému Vašemu firemnímu týmu mnoho úspěchů při realizaci dalších podobných staveb.

Ing. Jiří Müller, předseda výboru a Petr Meruna, místopředseda výboru

Původně nevzhledně šedý, panelový bytový dům typizované stavební konstrukce VVU ETA, na který byla v roce 1999 dostavěna střešní nástavba z lehké dřevěné konstrukce, při níž bylo k 50 stávajícím bytovým jednotkám dostavěno dalších 8, zrekonstruoval tým společnosti KASTEN, spol. s r.o. pod vedením stavbyvedoucího Jana Kuchaře a mistra Tomáše Jansy. Projektovou dokumentaci vypracoval Atelier P. H. A. spol. s r.o., odpovědným projektantem byl Ing. arch. Ondřej Gattermayer.

  • Společenství vlastníků navázalo se společností KASTEN kontakt v průběhu roku 2010. Na podzim 2010 KASTEN, spol. s r.o. zvítězila v řádném výběrovém řízení.
  • Realizace probíhala od června do listopadu 2011.
  • Celková hodnota díla byla 8,2 mil. Kč.
  • Stavba byla spolufinancována z dotačního program Zelená úsporám.
  • Před dokončením bylo po konzultaci se stavebním úřadem rozhodnuto o záměně materiálu výplní ocelových zábradlí. Namísto svislých příčlí byl namontován moderní a vzhledem k dodatečnému zasklívání výhodný mléčný CONNEX.
  • Výsledkem vstřícné vzájemné spolupráce je velmi pěkné barevné řešení fasády a vzhledu domů. Pro obyvatele se domy staly opět moderním, přívětivým domovem, pro okolí klidnou, výraznou a vkusnou dominantou.

Text: Václav Chaloupecký

Foto: KASTEN spol. s.r.o.

Kontakty:

KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice

tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152, e-mail: info@kasten.cz; www.kasten.cz

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne