Zateplení balkonů a lodžií

Datum: 1.11.2012
obrázek
Opravy balkonů a lodžií bývají nezbytnou součástí revitalizace bytových a panelových domů. Jejich poškození bývá často rozsáhlé a může mít dokonce zásadní vliv i na statiku a funkčnost celého objektu. Oprava poškozené konstrukce pak musí být navržena a provedena tak, aby byla schopna dlouhodobě odolat extrémnímu zatížení, které na ni působí.

„Největší namáhání balkonových konstrukcí způsobují velké výkyvy teplot (-25  C až 80 °C), vlhkost (tlaky vodních par), mráz (rozpínání ledu), rozdílné tepelné roztažnosti jednotlivých vrstev, čisticí prostředky atd.

Z důvodu takového enormního namáhání balkonových a lodžiových konstrukcí je nezbytné při jejich opravách použití speciálních materiálů poskládaných do odzkoušených systémových řešení. Tento aspekt bývá při opravách často podceňován, což se následně projevuje velmi krátkou životností provedených oprav.

Problematika úniků tepla

Další velmi opomíjenou stránkou oprav balkonů a lodžií je to, že se k opravám zpravidla přistupuje jen z hlediska funkčnosti statiky a hydroizolace, ale většinou se vůbec neřeší tepelně technická stránka tohoto kritického místa obvodové konstrukce. Přitom balkony jsou jedním z typických poměrně rozsáhlých liniových tepelných mostů, které jsou pak příčinou masivních úniků tepla a zejména nízké vnitřní povrchové teploty. Důsledkem je pak vyšší spotřeba energie, problémy s kondenzací vlhkosti na chladném povrchu vnitřní strany konstrukce (vysoké riziko tvorby plísní) a v nejhorším případě i závažné poškození konstrukce mrazem. Navíc stoupající kvalita materiálů pro obvodové konstrukce a jejich klesající hodnota prostupu tepla způsobuje výrazný nárůst podílu tepelných mostů na únicích tepla. V extrémních případech mohou tepelné mosty způsobovat i ztrátu více jak 1/4 energie potřebné na vytápění.

Zpřísnění norem

Řešení těchto detailů je tedy velmi důležité, ale bohužel poměrně často opomíjené a to i přesto, že je tato problematika přesně ošetřena normou ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov, kde je přesně stanoven maximální lineární činitel prostupu tepla ψk a nejnižší vnitřní povrchová teplota θsi. Tato norma byla v říjnu 2011 revidována a v řadě jejích požadavků došlo k výrazným zpřísněním, která se projevila i v oblasti liniových tepelných mostů. U nevyhovujících balkonových konstrukcí je pak zpravidla jediné možné řešení, a to obalení celé balkonové konstrukce do tepelné izolace. Jako první na tuto situaci zareagovala společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., která jako první v České republice uvedla na trh certifikovaný systém pro zateplení balkonů a lodžií.

Certifikovaný systém - BASF Therm

BASF Therm je první certifikovaný systém pro zateplení balkonů a lodžií v České republice, který využívá výjimečných vlastností speciální hydroizolační folie PCI Pecilasticâ U. Jedinečná fólie použitá společně se speciálním difusním balkonovým profilem umožňuje optimální odvod vlhkosti zkondenzované v konstrukci balkonu (čímž zabraňuje odmrznutí dlažby), přičemž zároveň slouží jako dokonalá hydroizolační vrstva, která zabraňuje průniku vlhkosti do konstrukce. PCI Pecilasticâ U zastává také funkci separační vrstvy, která ideálně eliminuje pnutí vznikající rozdílnou tepelnou roztažností dlažby a jednotlivých podkladních vrstev v konstrukci. Systém BASF Therm prošel náročnou sérií zkoušek, které prokazují vysokou odolnost vůči hydro-termickému namáhání, které je nejčastější příčinou poruch nášlapných souvrství u balkonových konstrukcí.

Systém BASF Therm je efektivní a spolehlivé řešení vhodné pro realizace, kde je požadavek na jednoduše a rychle proveditelné zateplení balkonů a lodžií.

Přednosti systému BASF Therm

  • Odstranění liniových tepelných mostů
  • Mimořádně dlouhá životnost díky speciální difusní vrstvě
  • Minimální technologické prodlevy
  • Vhodné pro všechny druhy soudržných podkladů
  • Optimální eliminace pnutí mezi jednotlivými vrstvami skladby
  • Vysoká statická odolnost
  • Překlenuje trhliny v podkladu

Autor: Martin Hurta

Foto: BASF

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: 469 620 111, fax: 469 607 112, email: info.cz@basf.com, www.basf-sh.cz

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

je tradičním výrobcem vysoce kvalitních stavebních materiálů a systémových řešení. Kromě balkonových systémů dodává na trh i celou řadu dalších špičkových systémových řešení, jako například zateplovací systémy, systémy pro obklady a dlažby, systémy pro sanaci vlhkého zdiva atd. Bližší informace o službách a produktech můžete najít na webových stránkách, nebo na kontaktních místech společnosti.

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne