Soutěž BEFFA ocení výjimečné stavby, šanci mají i paneláky

Datum: 29.6.2012
obrázek
Přinášíme rozhovor s Robertem Mikešem, marketingovým ředitelem společnosti Weber, o jedinečné architektonické soutěži, do které projekty mohou přihlásit jak odborníci, tak i laici.

Proč jste se rozhodli podpořit soutěž BEFFA 2012?

Weber byl prakticky jedním z iniciátorů této soutěže. Dlouhodobě totiž s architektonickou obcí na mnoha projektech spolupracujeme, společně se svými zákazníky formujeme nové výrobky a sledujeme, ale také spoluvytváříme trendy dnešní architektury a stavebnictví. Zaměření soutěže také koresponduje s dlouhodobými cíli naší společnosti být na čele vývoje a nabídky moderních stavebních hmot a technologických postupů. Dalším významným důvodem je i naše snaha podporovat stavby a projekty s podobnými ambicemi. Přáním společnosti Weber proto je, aby se do soutěže přihlásilo co nejvíce kvalitních projektů a BEFFA si vydobyla vysokou reputaci u odborné i laické veřejnosti.

Do soutěže se mohou přihlásit bytové domy, platí to i pro ty panelové?

Ano. Přijímáme sice přihlášky od současných projektů zrealizovaných, respektive kolaudovaných od ledna 2010, ale soutěž myslí i na rekonstrukce, kam spadá asi většina panelových domů. Tato kategorie se také netýká jen celých domů, ale i jednotlivých bytů. Vyzýváme tímto nejen bytové domy, bytová družstva, SVJ, investory, architekty, projekční kanceláře, ale i majitele rekonstruovaných bytů a studenty s jejich projekty, aby se do soutěže přihlásili. Právě na rekonstrukcích poměrně unifikovaných staveb panelových domů se totiž ukáže kreativita a inovační důvtip. Navíc jsou revitalizace panelových domů spojené i s významnými energetickými úsporami, a o to v soutěži BEFFA jde.

V souvislosti se soutěží je zmiňována i nová evropská směrnice 20–20–20. O co jde a jak to spolu souvisí?

Jde o novou evropskou směrnici o energetické náročnosti budov. Evropská unie v ní přijala závazek snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti roku 1990, dále chce snížit spotřebu energie v zemích EU o 20 % a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů. Jedná se o dosažení tzv. cílů „20-20-20“ v oblasti ochrany klimatu, ochrany životního prostředí a spotřeby energie. Soutěž BEFFA se s těmito ambiciózními cíli ztotožňuje a energetickými kritérii na hodnocení projektů se je také chystá podpořit. Razíme v tomto ohledu ohleduplnost k budoucnosti a šetrnost k prostředí, ve kterém žijeme.

Jak jsou pro společnost Weber důležité panelové domy?

Panelové domy jsou specifickým konstrukčním řešením s určitým problémem i stavebním, a to nejen z hlediska tepelně izolačního. Tento typ stavby je proto pro nás výzvou, abychom přišli s adekvátním řešením. Z tohoto hlediska mu věnujeme zvýšenou pozornost, jinak ale stejnou měrou podporujeme a nabízíme řešení i pro další typy staveb.

Jak vidíte budoucnost českého stavitelství, jaké jsou vaše plány?

Produkce Weber je ukázkou neustálého vývoje moderních stavebních hmot a sofistikovaných systémů zohledňujících nejen soudobé trendy ve stavebnictví a architektuře, ale i lokální historické a teritoriální zvláštnosti a specifika. Jedině tak, alespoň podle našeho názoru, se může v rukou architekta plnocenně rozvíjet „neglobalizovaný“ moderní design architektury s ohledem na dobu a místo jeho konání. Chceme se spolupodílet na renovacích, nové výstavbě, chceme být u toho. Proto podporujeme takovéto soutěže a věříme, že přinesou užitek stejnou měrou všem zúčastněným.

O soutěži

Building Efficiency Awards (BEFFA) je soutěž současných stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou realizovaných v České a Slovenské republice. Odborným garantem soutěže BEFFA je Vysoké učení technické v Brně. Do soutěže lze přihlásit projekty realizované v České a Slovenské republice, které byly dokončeny v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2012. Projekt může být přihlášen kýmkoli, kdo k němu má relevantní vztah, především pak investorem, projektantem, architektem, uživatelem nebo vysokou školou (v případě studentských projektů). Přihlášky můžete podávat elektronicky prostřednictvím stránek www.beffa.eu do 30. června 2012.

První kolo soutěže probíhá v České a Slovenské republice na úrovni krajů. Vítězné projekty krajských kol se pak utkají v mezinárodním česko-slovenském finále, které proběhne v listopadu 2012. Nejlepší projekty v každé kategorii získají hodnotné ceny od partnerů soutěže.

O společnosti Weber

Společnost Weber je v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.

Weber je v oblasti stavebnictví znám také svou orientací na zákazníka. Již deset let mu vychází vstříc a poskytuje užitečné poradenství v podobě praktické příručky pro stavebníka – weber.rádce, která je distribuována sítí prodejců stavebních materiálů.

Weber byl v loňském roce oceněn zlatou cenou v prestižní soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2010 za zateplovací systém weber.therm plus ultra. V letošním roce získal stříbrné ocenění za omítku weber.pas topory a bronz za řadu nízkoprašných lepicích tmelů low dust.

Ptal se: Michal Uryč

Foto: Heretic PR

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne