Jak dál s programem PANEL?

Datum: 08.02.2009
obrázek
Žadatelů o dotace na opravy panelových domů je čím dál víc. Program PANEL slouží k podpoře financování oprav, modernizací nebo regeneraci panelových domů, a to jednak formou záruky jistiny nebo formou úrokové dotace. O tom, jaká je budoucnost tohoto programu jsme hovořili s JUDr. Janem Wagnerem, ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení.

 

Státní fond rozvoje bydlení pozastavil žádosti o dotace v roce 2007, proč k tomu došlo?

Na podzim roku 2007 byly vyčerpány prostředky schválené rozpočtem České republiky.  Další žádosti by nebylo možné pokrýt. Počet žádostí v programu Panel rostl v posledních dvou letech tak rychle, jak nikdo z nás nepředpokládal. V prvních letech programu, který běží od roku 2001 do roku 2005, jsme rozdělili mezi žadatele ročně přibližně 200 až 300 milionů Kč. V roce 2006 už to bylo 1,6 miliardy Kč. V roce 2007 jsme měli k dispozici nejdříve 1,5 miliardy Kč, po změně rozpočtu dokonce 4,3 miliardy Kč, ale ani tyto prostředky nám nestačily na pokrytí všech žádostí až do konce roku. Takové tempo rekonstrukce panelových domů nabraly.

Jaké změny nastaly v programu Panel od ledna 2008?

Ve vlastním programu nenastaly žádné změny. Vládní novela byla předložena, ale nebyla zatím projednána vládou. A to především z důvodu získání dalších finančních zdrojů pro program Panel. Pokud by rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení nebyl v tomto roce navýšen, tak by přijetí novely nemělo žádný smysl. Neměli bychom dostatek finančních zdrojů. Proto chceme, aby návrh novely nařízení vlády o podmínkách programu byl projednáván společně s řešením otázky finančních zdrojů.

Kolik finančních prostředků očekáváte, že zůstane pro program Panel?

Zatím máme přibližně 1,5 miliardy Kč. To je objem, který je srovnatelný s minulým rokem před navýšením. Ovšem v roce 2007 došlo k významnému zvýšení profincovaného objemu. Jak jsem již uvedl, v loňském roce Státní fond rozvoje bydlení  nakonec uzavřel smlouvy o podpoře v objemu 4,3 miliardy Kč, čímž podpořil rekonstrukce více než 100 tisíce bytových jednotek. Z dosavadního vývoje je zřejmé, že nám letošní rozpočet stačit nebude. Ministr pro místní rozvoj proto vede intenzivní jednání o navýšení zdrojů o 3 miliardy Kč. Jsem přesvědčen, že program Panel je jedním z nejdůležitějších podpůrných programů.  Pomáhá řešit jeden z problémů minulosti a také úspory energií.

Jak žádat o dotace a jaká je šance, že ji určitý panelový dům dostane?

Dotaci získá každý žadatel, který splní podmínky dle nařízení vlády 299/2001 Sb.,o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěru poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů. Žádosti jsou řešeny postupně v pořadí, v jakém jsou podávány a případně doplněny o potřebné náležitosti. Nikdo nemá žádnou přednost. Došlo však ke snížení dotace ze 4 % na 2 %. Pro investory je podpora i tak stále zajímavá. Je železným pravidlem, že žádost musí být podána před zahájením prací. Schvalovací proces trvá několik týdnů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., která po zpracování žádosti navrhne poskytnutí podpory a konečné rozhodnutí učiní Státní fond rozvoje bydlení.

Kolik žadatelů v roce 2008 dostane dotace z programu Panel? 

Při snížené míře státní podpory prakticky na polovinu nám vystačí finanční prostředky v letošním rozpočtu odhadem na podporu rekonstrukcí cca 60 000 bytových jednotek. To je ovšem výrazně méně, než bychom potřebovali.

Jaké důsledky měly změny programu Panel pro českou ekonomiku?

Jelikož jsme v loňském roce na podzim zastavili příjem žádostí, tak jsme poněkud přibrzdili rozvoj rekonstrukcí. Investoři nemohli zahájit stavební práce, pokud se chtěli později ucházet o státní podporu. To se odehrálo v zimním období, takže věřím, že dopad nebyl až tak dramatický. Ale i přes tyto problémy se jen málo vládních programů může pochlubit takovými výsledky jako je v programu Panel.

Text: Martin Chára

                                                                                                           

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne