Jak se liší úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr?

Datum: 05.02.2009
obrázek
Víte, který z obou úvěrů je pro vás a za jakých podmínek dostupný? Máte na úvěr nárok, nebo je na libovůli stavební spořitelny, kdy a komu ho poskytne? Co udělat, abyste úvěr získali?

 

Úvěr ze stavebního spoření (ÚSS; často také jednoduše „řádný úvěr") získá klient po splnění předepsaných podmínek. Zákon stanoví, že délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíců od počátku doby spoření a závisí na podmínkách stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách.

V praxi tedy můžete získat ÚSS podle zákona nejméně po dvouletém spoření, naspoření určitého procenta z cílové částky (nejčastěji 40 %) a dosažení tzv. hodnotícího čísla (podmínky plynoucí ze všeobecných obchodních podmínek). Půjčku také musíte řádně zajistit. Míra zajištění vychází z výše úvěru a zjednodušeně řečeno se s rostoucí půjčenou částkou pohybuje po linii: bez zajištění - ručitel a více ručitelů - nemovitost. Splněním stanovených podmínek máte na ÚSS zákonný nárok a stavební spořitelna vám ho musí poskytnout.

Čekat na úvěr není vždy možné

Jak vidno, poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je vázáno na podmínky, které nelze na požádání splnit hned. Avšak potřeba investovat do bydlení, ať už ve formě jeho pořízení nebo rekonstrukce, je často velmi akutní a je otázkou spíše týdnů než měsíců. Proto i klienti často požadují půjčky co nejdříve a ne za několik let. Proto existují úvěry, které pomohou překlenout časový nesoulad mezi potřebou peněz na bydlení a momentem vzniku nároku na ÚSS. Odtud také pochází pojmenování „překlenovací úvěr" (PÚ).

Parametry PÚ jsou odvozeny z výchozí situace, kdy klient ještě dostatečně nepřispěl do kolektivního fondu, tedy nemá na žádný úvěr zákonný nárok. Stavební spořitelna může, ale nemusí půjčit „své" dočasně volné prostředky. Zároveň poměřuje výhodnost této půjčky s jinými alternativami na trhu a také s tím, kolik zdrojů má k dispozici. Proto se úročení PÚ řídí aktuální situací na trhu a často také tím, jak dlouho (nebo jak moc) ještě klient bude přispívat do fondu stavebního spoření. To je opět vazba na hodnotící číslo, které často funguje jako parametr pro stanovení úrokové sazby i v případě PÚ. Do budoucna může dojít k situaci, kdy stavební spořitelny budou čelit jistému nedostatku zdrojů a budou muset mírně omezit poskytování PÚ, ať již formou zdražení, tedy omezení poptávky, nebo formou omezení nabídky.

PÚ jsou úročeny zpravidla o něco vyšší sazbou než ÚSS. Avšak v období velmi nízkých úroků na trhu, které jsme v ČR zažili, bývají sazby PÚ i nižší než v případě ÚSS. Protože PÚ slouží „pouze" k překlenutí doby do poskytnutí ÚSS, musí nějakým způsobem klientovi tento nárok vzniknout. Proto se PÚ poskytují jako úvěry k nějaké existující smlouvě o stavebním spoření, a to již fungující, nebo nově vzniklé. Na tuto smlouvu klient běžným způsobem spoří (tzv. dospořování), takže se postupně přibližuje ke kýženému ÚSS. Z poskytnutého PÚ splácí úroky, avšak nijak jej neumořuje. Všechny platby nad potřebnou splátku úroku směřují na konto stavebního spoření a přibližují moment splnění minimální výše hodnotícího čísla, a tedy přidělení ÚSS (za předpokladu splnění ostatních podmínek). 

Přidělení - překlopení

Kdo si vzal půjčku již v podobě překlenovacího úvěru a splní podmínky pro přidělení řádného úvěru, nemusí se děsit žádné další administrativy. Jeho úvěr se sám „překlopí". Formálně dojde ke splacení překlenovacího úvěru úvěrem ze stavebního spoření. Nový úvěr klient ani nemusí nijak řešit, jen pro něj přichází příjemná zpráva. Od tohoto momentu již nebude splácet pouze úroky, ale také umořovat dluh, který se v průběhu let postupně celý splatí. Je stanovena minimální měsíční splátka, ale ÚSS nabízí řadu výhod, jako je možnost mimořádných splátek nebo úplného splacení bez jakýchkoli sankcí. Úroková sazba ÚSS je známá a neměnná již při podpisu smlouvy o stavebním spoření. Přijatelně nízké úročení dělá ze stavebního spoření mimořádně oblíbený produkt, který nemá, zejména tam, kde se nezastavuje nemovitost, obdobně dostupnou alternativu.

Oblíbenost ukazují i data

Přestože české stavební spořitelny poskytují podstatně více úvěrů již ve fázi PÚ, evidují již díky průběhu času a dospořování více klientů s ÚSS. V roce 2007 poskytly stavební spořitelny 25 859 ÚSS a 136 963 PÚ (nejsou započteny ÚSS, kterými byly splaceny PÚ, tudíž se pochopitelně neprojevují na investicích do bydlení, v roce 2007 jich bylo 77 983). Ke konci roku pak evidovaly 580 352 ÚSS a 362 592 PÚ, což dohromady znamená, že téměř každý desátý Čech aktuálně splácí půjčku stavební spořitelně.

                                     Autor: Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen

 

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne