Proč je dobré si pojistit hypotéku

Datum: 01.02.2009
obrázek
České domácnosti se dle statistik zadlužují čím dál tím více a největší část těchto půjčených peněz v podobě úvěrů připadá právě na bydlení. Hypoteční úvěr je pro většinu lidí, kteří nemají dostatečné finanční zdroje na nákup nemovitosti, jediným možným řešením této patové situace.

 

Zajistěte si hypotéku vhodným pojištěním

Představuje ale dlouhodobý závazek, který dost značně zahýbá jejich rozpočtem. „Bohužel nejsou výjimkou případy, kdy se klienti dostávají z různých důvodů do situace, kdy nejsou schopni krátkodobě, ale i dlouhodobě, hypoteční úvěr splácet," říká Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven a dodává: „sjednání vhodného pojištění je zárukou, že váš hypoteční úvěr bude splácen i v případě nepříznivých životních situací."

Jaký typ pojištění zvolit  a na co si dát pozor

V současné době je již na trhu více možností jak si vhodným  pojištěním zajistit hypotéku. V mnohých případech je sjednání pojištění jednou z podmínek pro poskytnutí hypotečního úvěru. Pokud se chce klient zabezpečit proti riziku, kdy nebude schopný z určitých důvodů tento úvěr splácet, může využít kombinaci hypotéčního úvěru a některého z produktů životního pojištění: 

Kombinace hypotéčního úvěru a kapitálového životního pojištění

Když se chceme pojistit proti nahodilým, bohužel ale možným událostem, měla by být uzavřena taková pojistná smlouva, která by pokryla rizika spojená například s trvalou invaliditou v důsledku úrazu, závažným onemocněním nebo pro případ smrti pojištěného.Nesmíme ale zapomínat na to, že u jednotlivých druhů pojištěných rizik existují i tzv. výluky z pojistného plnění. V případě pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu se může jednat o těhotenství, potrat a porod, léčbu fyzické závislosti, psychické onemocnění, atd. Podmínkou plnění u pojištění pro případ ztráty zaměstnání je fakt, že jste měli uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou a nejste ve zkušební době. Současně musí být splněno, že jste byli propuštěni z organizačních důvodů a ne za porušení pracovní kázně nebo na základě dohody. Kompletní výčet výluk z pojištění je vždy uveden v pojistných podmínkách té které pojišťovny. „Kombinace s kapitálovým pojištěním je určena převážně konzervativnějším a opatrnějším klientům, neboť v tomto případě je dohodnutá pojistná částka vyplacena na konci pojištění  včetně garantovaného zhodnocení. V případě příznivé ekonomické situace mohou být vyplaceny i další výnosy."   dodává Marcela Kotyrová z ČAP.

Kombinace hypotéčního úvěru a investičního životního pojištění

Výhodou investičního pojištění je zejména jeho flexibilita. Při sjednání pojistné smlouvy si můžete sami určit délku pojištění, výši pojistné částky a pojistného, pojistná rizika či umístění spořící složky. Někteří poskytovatelé umožňují rozdělit splátku úvěru na anuitu a úroky. Anuitní část platí klient pojišťovně ve formě pojistného a úroky hradí bance.  Pojišťovna vložené prostředky investuje v rámci sjednané investiční strategie, čímž může hodnota pojištění dosáhnout výše hypotéky dříve, než je sjednaná doba. Klient se může rozhodnout, zda hypotéku doplatí dříve, nebo bude platit pojistné celou dobu. Při dožití pak doplatí hypotéku a klient obdrží navíc rozdíl mezi hodnotou pojištění a výší hypotéky.

Kombinace hypotéčního úvěru s rizikovým životním pojištěním

Rizikové životní pojištění kryje pouze riziko úmrtí pojištěného. Z uvedených možností je tato varianta nejlevnější, ale je nutno si uvědomit, že v případě úmrtí sice vyřeší problém doplacení hypotečního úvěru, nicméně nezajistí rodinu v dalším období.  

Kombinace hypotéčního úvěru s majetkovým pojištěním

V případě, že si chce klient zabezpečit nemovitost, kterou si pořizuje prostřednictvím hypotéky, je vhodné nad rámec výše uvedeného sjednat i majetkové pojištění:

Pojištění nemovitosti je vždy stanoveno na základě reprodukční hodnoty a pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch smluvní banky. Při sjednání hypotečního úvěru, banky po svých klientech pojištění nemovitost přímo vyžadují.

Pojištění domácnosti je volitelné, stanovení pojistné částky záleží na klientovi. U bytových jednotek, ke kterým není možné doložit pojištění bytového domu, je nutné uzavřít v rámci pojištění domácnosti připojištění stavebních součástí s odpovídající pojistnou částkou (ta se u jednotlivých bank liší).

Povinnost nebo opatrnost

Zda si ke svému hypotečnímu úvěru sjednáte odpovídající pojištění, je opravdu jen na vás. Některé banky poskytující hypotéční úvěry jsou v této oblasti celkem benevolentní a důkladně nespecifikují typ pojistného krytí, jeho výši, nebo dokonce ani speciální pojištění nevyžadují. Odpovědnost je tedy zcela na klientovi. Ten musí zvážit, zda má k dispozici jiné zdroje, ze kterých může svou hypotéku splácet nebo si musí pro tyto případy pojistku sjednat. Před výběrem vhodného typu pojištění dobře zvažte veškerá rizika. Důkladně se informujte o nabízených typech  pojištění a jeho podmínkách.

Příklady ze života

Na závěr uveďme dva modelové příklady. Vezměme si např. mladou ženu, která se rozhodla pořídit si vlastní bydlení. Garsonku chce financovat hypotékou. Protože je na financování garsonky sama a ještě k tomu vykonává rizikové povolání, chce hypotéku jistit rizikovým životním pojištěním.

 

1. příklad - žena, svobodná, 25 let

Pojistná částka: 1 000 000,-

Doba trvání pojištění: 20 let

Orientační roční pojistné: 2 500,-

V případě smrti pojištěného obdrží osoba definovaná ve smlouvě (přítel, rodinný příslušník) částku 1 000 000,- Kč. V případě, že je pojištění zavinkulováno ve prospěch peněžního ústavu, doplatí se nesplacená část úvěru a zbývající částka bude vyplacena osobě uvedené ve smlouvě. V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění, neboť pojištění neobsahuje spořící složku.

2. příklad - muž, ženatý (žena na mateřské dovolené, 2 malé děti), 30 let

Pojistná částka: 1 500 000,-

Doba trvání pojištění: 20 let

Orientační roční pojistné: 4310

Mužův příjem je sice dostatečně vysoký na to, aby splácel hypotéku 1,5 milionu korun a ještě uživil rodinu, ale kdyby však o tento příjem přišel, byť dočasně, rodina by měla velké finanční těžkosti. Výběr připojištění by v tomto případě byl vhodný takový, který by případnému výpadku zabránil. Jedná se např. o pojištění pracovní neschopnosti, případně pojištění úrazu a zproštění od placení z důvodu invalidity.

                                                                                                           Marcela Kotyrová ČAP

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne