Investovat do zabezpečení se vyplatí

Datum: 01.02.2009
obrázek
Přestože máte domácnost pojištěnu pro případ jejího vykradení vloupáním, určitě se vám vyplatí investovat i do jejího zabezpečení. Všechny pojišťovny totiž konkrétní výši pojistného plnění podmiňují splněním určitých podmínek zabezpečení domácnosti. Tyto podmínky zabezpečení jsou nejčastěji uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách, kterými se sjednané pojištění řídí.

Na co si dát pozor

Protože stále hlavní cestou, kterou se pachatel dostává do bytu, jsou vchodové dveře, měl by klient věnovat pozornost především jejich odolnosti a také kvalitě zámků, jimiž jsou vybaveny. Na trhu se totiž často objevují nekvalitní zámky, které nesplňují ani základní požadavky pojišťoven na odolnost proti jejich překonání. Většina pojišťoven požaduje, aby vstupní dveře byly vybaveny zámky, které vyhovují normě ČSN P ENV 1627, popř. aby měly i certifikát shody s touto normou.

Jak ale neodborník pozná kvalitu zabezpečení?

Česká asociace pojišťoven již před několika lety připravila projekt nazvaný Pyramida bezpečnosti, jehož cílem je pomoci klientům pojišťoven zorientovat se zejména v nabídce zámků. Pokud si tedy klient zakoupí zámek s označením Pyramidy bezpečnosti stupně 3 a vyšší, má jistotu, že tento výrobek odpovídá standardním požadavkům pojišťoven na zabezpečení domácnosti. Pokud vybavení jeho domácnosti je ale hodnotnější, bude určitě vhodnější zabezpečit si domácnost zámkem se stupněm 4.

Požadavky pojišťoven na zabezpečení se mohou lišit

Požadavky pojišťoven na zabezpečení se většinou stupňují se zvyšující se pojistnou částkou. V případě jejich nesplnění pak pojišťovny mají právo pojistné plnění snížit, a to bez ohledu na výši způsobené škody. ČSOB Pojišťovna požadavky na zabezpečení domácnosti neváže na sjednanou pojistnou částku, ale definuje ve vztahu k výši vzniklé škody. V případě pojistné události pak posuzuje, zda skutečné zabezpečení domácnosti v době vloupání odpovídalo zabezpečení požadovanému pro danou výši způsobené škody. Velikost sjednané pojistné částky tudíž nemá vliv požadované zabezpečení. V praxi tak může nastat situace, že při stejném zabezpečení domácnosti může pojištěný dostat od dvou různých pojišťoven rozdílné pojistné plnění, přestože požadavky těchto pojišťoven na zabezpečení budou totožné.

Pojišťovny často zohledňují, jak se pachatel do domácnosti dostal

I když domácnost není zabezpečena podle požadavku pojišťovny, nemusí tato skutečnost vždy nutně znamenat snížení pojistného plnění. Například ČSOB Pojišťovna totiž při šetření pojistné události posuzuje i tzv. cestu pachatel, tj. místo, kterým se pachatel dostal do domácnosti, a způsob jeho zabezpečení. Pokud se tedy pachatel do domácnosti vloupal oknem a pokud požadavky na zabezpečení oken pojištěný splnil, nemá na pojistné plnění vliv skutečnost, že vstupní dveře nebyly zabezpečeny podle požadavků pojišťovny.
                                                                                      
                                                                                        Autor: Petr Hejda ČSOB pojišťovna

 

 

 

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne