Zájem o úvěry na opravy domů neklesá

Datum: 16.11.2011
obrázek
V uplynulých dvou letech byl zájem vlastníků o opravy bytových domů podporován masivní státní dotační politikou. Řada bytových družstev a SVJ využila jedinečné možnosti, kterou jim nabídl Program Zelená úsporám a ti, kteří se rozhodli pro opravdu komplexní rekonstrukci, mohli současně využít i dotací poskytovaných v rámci Programu Panel.

Prostředky určené na „zelené“ dotace však byly vyčerpány již v loňském roce a o dotace z Panelu bylo letos možné žádat pouze po dobu dvou jarních měsíců. Na to, jak se projevuje absence státních dotací v zájmu vlastníků o rekonstrukce jejich domů a o jejich krytí úvěrovými prostředky, jsme se zeptali Ladislava Kouckého, manažera pro bytová družstva a SVJ z ČSOB.

Jak se projevuje ukončení dvou nejvýznamnějších dotačních programů v zájmu klientů o úvěry?

Je až s podivem, že oproti všem pesimistickým prognózám zájem o čerpání úvěrů na opravy bytových domů neklesá. Toto tvrzení lze doložit objemy nově schválených úvěrů pro naše klienty z řad bytových družstev a SVJ v průběhu letošního roku, kdy již za osm měsíců byl schválen vyšší objem úvěrů než za celý rok 2009 či 2010. Navíc počet nově přijímaných žádostí je stále velmi vysoký. Řada klientů se snaží využít toho, že v současné době jsou úrokové sazby z úvěrů na historickém minimu. To se projevuje nejen v tom, že většina klientů volí pevnou úrokovou sazbu zafixovanou na delší období, ale i v enormně narůstajícím počtu žádostí o refinancování dříve poskytnutých úvěrů od jiných peněžních ústavů. Nejvíce se to dotýká meziúvěrů od stavebních spořitelen, které byly poskytnuty za vyšších úrokových sazeb, než kolik činí současná úroveň u bankovních úvěrů a navíc jejich předčasná splátka není spojena s hrozbou žádné sankce. Nezanedbatelný vliv na zájem o úvěry má samozřejmě i očekávané zvyšování DPH v příštích letech. Dalším zajímavým zjištěním je, že mnoho žádostí o úvěr je od našich stávajících klientů, kteří již jeden úvěr (např. na výměnu oken a zateplení) u ČSOB čerpají. Ověřili si, že částečná rekonstrukce jim přinesla určité úspory provozních nákladů, že jsou schopni nejen splácet stávající úvěr, ale i něco naspořit na další opravy a nyní je vhodné období pro dokončení komplexní rekonstrukce objektu. Hodlají proto využít stávající příznivé výše úrokových sazeb a úvěrem profinancovat investice, na které by už žádnou dotaci nezískali. To je důvod, proč z hlediska účelu se velký počet žádostí o úvěry týká zejména pořízení nového výtahu, kotelny či zařízení pro solární ohřev vody.

Vyplatí se rekonstruovat domy i bez státních dotací?

Dotace jsou sice opravdu silným motivačním prvkem, ale zdaleka ne rozhodujícím faktorem. Zatímco měsíce duben a květen, kdy byly přijímány žádosti o dotace z programu Panel, byly v ČSOB z pohledu objemu nově schválených úvěrů rekordní (téměř 2 miliardy korun), pak dnes již lze konstatovat, že žádostí o úvěry neubylo ani v následujících měsících. Jen za srpen byl schválen téměř obdobný objem nových úvěrů jako v dosud nejúspěšnějším květnu. Z těchto výsledků je patrné, že při rozhodování družstev a SVJ o realizaci investice rozhodují i další faktory, než je možnost čerpání státních dotací. V řadě případů se podařilo prokázat, že přínosy dosahované díky komplexnímu zateplení v úsporách nákladů na vytápění jsou několikanásobně vyšší, než kolik činila např. dotace z programu Panel. Jinak řečeno – ať dotace z Panelu jsou či nejsou, hlavním motivem našich klientů jsou jednoznačně úspory nákladů spojených s provozem domu, zvýšení komfortu bydlení a samozřejmě i zhodnocení celého domu. Navíc dnes je již jasné, že v dalších letech budou dále stoupat ceny stavebních materiálů a prací. Důvodem ani tak není přirozený růst cen spojený s inflací, ale zejména očekávané razantní navýšení DPH v letech 2012 a 2013. Právě očekávaný růst DPH je dle našeho názoru hlavním motivem pro zvýšený zájem klientů o úvěry v druhé polovině letošního roku.

Co nového ČSOB pro bytová družstva a SVJ nabízí?

V souvislosti s pokračujícím procesem převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví a následným vznikem SVJ v předmětném domě, začaly narůstat požadavky našich klientů na umožnění převodu úvěru, původně čerpaného bytovým družstvem, na nově vzniklé SVJ. To byl důvod, proč si ČSOB interně zpracovala přesný metodický návod, podle kterého v obdobných případech postupuje. Z pohledu našich klientů je asi nejdůležitější to, že úvěr „převedený“ na SVJ má stále stejné parametry jako původní úvěr pro bytové družstvo. Za situace, kdy se nemění úroková sazba, konečná splatnost a tudíž ani výše měsíční anuitní splátky, se pro vlastníky vůbec nic nezmění – stále budou do fondu oprav přispívat stejnou částkou jako dříve. Navíc máme s ČMZRB odkonzultováno, že v takovém případě není problém „přehodit“ dotaci Panel z úvěru pro družstvo na úvěr pro SVJ. Náš metodický postup navíc obsahuje i jedno doporučení prověřené praxí. Pokud se družstevníci rozhodnou začít převádět své byty do osobního vlastnictví, pak optimální variantou je realizovat převod všech bytů v domě. Nejhorší variantou je totiž tzv. „kočkopes“, kdy v jednom domě souběžně existuje bytové družstvo a SVJ. Většina družstevníků a vlastníků si totiž neuvědomuje, že v takovém případě je nutné nejen vést dvojí účetnictví, ale zvolit i dvoje statutární orgány. O tom, jak složité je pak rozhodování o provozu a údržbě takového domu snad ani netřeba mluvit. Kromě toho ČSOB rozšířila možné účely úvěrování. Týkají se zejména pořízení nové kotelny, solárního ohřevu vody, čističky odpadních vod či refinancování úvěru poskytnutého jiným peněžním ústavem. Bytovým družstvům navíc umožňujeme úvěr použít i například na koupi pozemku či nástavbu nebo vestavbu.

Poskytuje ještě ČSOB dotace ze svého Programu energetických úspor?

Ano, ale bohužel musím konstatovat, že zdroje na vyplácení těchto dotací se též tenčí. Očekáváme, že minimálně do konce roku jsme dál schopni nabízet těm klientům, kteří úvěr od ČSOB použijí na financování investice přinášející prokazatelnou úsporu energií, dotaci ve výši jednoho procenta z objemu čerpaného úvěru. Při současném zájmu o úvěry je však pravděpodobné, že v roce 2012 již banka nebude mít na tyto dotace prostředky. Již dnes se ale snažíme intenzivně hledat další cesty, jak poskytování úvěrů pro klienty i nadále zatraktivnit. 

Ptal se: Martin Chára

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne