Je váš majetek skutečně dobře pojištěn?

Datum: 11.11.2011
obrázek
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný…“, tak zní slova klasika, která bezesporu slýcháme v poslední době rok od roku častěji. Je to skutečně tak, povodňové situace, které se až do roku 1997 objevovaly jen v omezené míře a lokálně, postihují Českou republiku se stále častější intenzitou. Škody za sebou opakovaně zanechávají i opakované přívalové deště, bouřky nebo silné vichřice.

O jmění nás však mohou připravit i nevítaní návštěvníci, třeba v době, kdy si užíváme na dovolené. Takové situace nejsou příjemné nikomu. Vhodné pojištění však může škody kompenzovat. Pokud ho sjednané nemáte nebo máte, ale nedostatečně, zamyslete se, jestli pojištění nesjednat, případně neaktualizovat stávající smlouvu. Hodnota domku, který jste koupili před dvaceti lety za necelý milion, bude totiž v dnešní době o hodně vyšší.

Anketa, kterou Česká asociace pojišťoven zrealizovala ke své kampani zaměřené na pojištění majetku přinesla nejedno znepokojující zjištění a vydefinovala pět nejčastějších chyb, kterých se lidé v souvislosti s pojištěním majetku stále dopouštějí.

1. Ti co věří jen na přízeň štěstí, mohou být nemile překvapeni

Naštěstí jen 6 % dotázaných nemá majetek pojištěn vůbec. Tito lidé, většinou starší 46 let, se domnívají, že se jim nemůže nic stát. V případě pojistné události jim ovšem nezbude, než kompenzovat škodu v plné výši z vlastních úspor, pokud je ovšem mají.

2. Rozdíly mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti?

Mnozí klienti nerozlišují pojištění domácnosti a nemovitosti. Pro rodinný domek si sjednají pojištění nemovitosti a domnívají se, že pojištění domácnosti je již započítáno v jeho ceně. V případě škodní události jim pak pojišťovna uhradí škody na nemovitosti. Jen pojištění domácnosti totiž chrání tzv. movité věci, jež jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží. Pojištění nemovitosti je na rozdíl od pojištění domácnosti určeno pro ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku, náležících k této budově. Většina pojišťoven již ale nabízí výhodné „balíčky“, kde pojišťuje nemovitost i domácnost zároveň. Pojistit lze také zahradní architektura. Takové pojištění kryje škody na porostech, jezírkách, pevně zapuštěných bazénech, zahradním nábytku, studni, kůlně nebo například zahradním osvětlení.

3. Přečíst si pojistné podmínky znamená vědět, s čím můžete počítat

Skutečnost, že se lidé dostatečně neseznámí s pojistnými podmínkami, je závažnou chybou, na kterou mohou doplatit. Mnohdy totiž ani nevědí co, jak a proti čemu mají pojištěné. Často pak uplatňují škody, na které nemají dle sjednaných pojistných podmínek nárok a následně jsou zklamáni zamítavým výsledkem likvidace. Jen 34 % dotázaných si pojistné podmínky prostudovalo, 46 % respondentů je četlo pouze zběžně a zbývajících 20 % dotazovaných pojistné podmínky nečetlo vůbec nebo si tuto skutečnost nevybavuje.

4. Dokumentace k pojištěným předmětům se může velmi hodit

Výsledky ankety České asociace pojišťoven také ukázaly, že jen necelá čtvrtina respondentů si uchovává dokumentaci k pojištěným předmětům. Celých 26 % dotazovaných naopak uvádí, že nemá dokumentaci k pojištěným předmětům vůbec. To může způsobit problém při likvidaci, obzvlášť jedná – li se o věci vyšší hodnoty. Na předměty umělecké hodnoty mohou pojišťovny vyžadovat i znalecké posudky. V případě nedostatečné dokumentace má pojišťovna právo krátit pojistné plnění nebo nezdokumentovanou škodu neproplatit.

5. Podpojištění majetku a podceňování aktualizace pojistných smluv se nevyplácí

Zásadním a nejčastějším problémem je tzv. podpojištěnost. Celkem 62 % dotázaných své pojistné částky nikdy neaktualizovalo, přičemž rovná polovina měla svůj majetek pojištěn déle než deset let. Tito dotázaní nepomysleli na to, že se cena majetku s léty mění a že je moudré investice v pojištění zohlednit. Část těch, co si tuto skutečnost uvědomila, pak přiznala, že je pro ně primární platit co nejnižší pojistné. Rozdíly mezi cenami pojištění se obvykle pohybují v řádech desítek korun měsíčně, a proto se nepatrně vyšší pojistné vyplatí obětovat za to, že si v případě škodní události budeme schopni za vyplacené pojistné plnění vrátit domácnost nebo dům do původního stavu.

Aby ke stavu podpojištění vůbec nemohlo dojít, nabízí pojišťovny možnost sjednat automatickou indexaci pojistné částky a pojistného např. s ohledem na vývoj indexu spotřebních cen a prací, indexu cen stavebních děl apod.

Lidé nepodceňují aktualizaci pojistných smluv jen v souvislosti s pojistnou částkou, ale i v případě změn údajů o pojistníkovi či ve způsobu platby. Ze vzorku 300 lidí se polovina lidí mylně domnívá, že změna osoby pojistníka (např. z důvodu úmrtí) nepředstavuje důvod pro aktualizaci pojistné smlouvy. Stejně tak 64 % respondentů mylně nepovažuje požadavek na změnu platby za údaj, který je nutný ve stávající smlouvě aktualizovat.

Jak zjistit minimální pojistnou částku nemovitosti a vyhnout se podpojištění?

Pro stanovení minimální pojistné částky nemovitosti uveřejnila ČAP zdarma na svých webových stránkách jednoduchou a uživatelsky příjemnou aplikaci. Kalkulačka vypočítá minimální pojistnou hodnotu nejčastějších typů nemovitostí ve standardním provedení, a to zcela zdarma. Výstupem je pojistná hodnota dané nemovitosti, která tvoří nedílný základ pro stanovení pojistné částky.

Zájemci o informaci o výši minimální pojistné částky objektu naleznou aplikaci na www.cap.cz, v sekci „Pro veřejnost“. Stačí otevřít aplikaci pomocí tlačítka „Vstup do kalkulačky“ a zadat typ nemovitosti (rodinný dům, rekreační chata, garáž apod.), typ střechy, typ objektu a jeho celkovou plochu, případně jeho dílčí rozměry jednotlivých podlaží. Výsledná hodnota je okamžitě stanovena.

Hodnota představuje tzv. „novou cenu“, což je cena, za kterou by bylo možné postavit nemovitost stejného druhu, velikosti a kvality. Použití jakýchkoli nadstandardních stavebních prvků a součástí je třeba zohlednit při sjednání pojištění ve finální pojistné částce. Pojistná hodnota luxusní nemovitosti totiž může být až několikanásobně vyšší.

Výpočet je proveden zjednodušenou formou a nezahrnuje cenu pozemku. Může se lišit od přesného výpočtu hodnoty nemovitosti, provedeného soudním znalcem nebo od výpočtů jednotlivých pojišťoven, pro něž je základní pojistná hodnota nemovitosti jen jedním z kritérií.

Text: Jolana Ackermannová

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne