Sálavé topení je levné, ekologické a zdravé

Datum: 13.09.2011
obrázek
Podle rakouské odborné srovnávací studie se jeví princip sálavého topení jako energeticky nejšetrnější a dosahuje ve srovnání s ostatními typy vytápění nejlepší tepelné pohody. Sálavé topení je navíc ekologické, zdravotně nezávadné a nevyžaduje speciální stavební montáž díky čemuž lze objekt začít vytápět prakticky hned, a to za nízkých provozních i pořizovacích nákladů.

V rámci výzkumného projektu firmy Redwell Manufaktur GmbH byla v laboratoři pro přenos tepla
a techniky životního prostředí na fakultě strojírenství Aristotelovy univerzity v Soluni provedena studie, která si stanovila za cíl porovnat všechny běžné topné systémy na trhu.

Testu se zúčastnily tepelná čerpadla vzduch/voda a voda/voda (v kombinaci s podlahovým vytápěním), elektrický přímotop, olejový a plynový kotel (v kombinaci s konvekčními radiátory)
a sálavé topné infrapanely.

Studie vycházela z německé směrnice EnEV z roku 2009 (směrnice o nařízení energetických úspor), příslušné normy (DIN V 4701-10, EN ISO 7730-2006) a rovněž speciálního výpočetního a simulačního softwaru, který bral v úvahu podstatná stavebně-fyzikální pravidla. Navíc byl pro všechny výpočty a porovnání založen referenční dům se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.

Zkoumány byly aspekty energetické úspornosti, spotřeby energie, různých typů nákladů a tepelné pohody topných systémů.

„Infrapanely prodáváme řadu let, ale výsledky srovnávací studie nás velmi příjemně překvapily. O výborných fyzikálních vlastnostech tohoto druhu topení samozřejmě víme, nicméně když existuje norma i na tepelnou pohodu, tak je to skvělé,“ řekl ing. Pavel Charvát, majitel a obchodní ředitel společnosti USby, s. r. o., přímého oficiálního dovozce infratopení Wellina pro ČR a SR. „Máme nyní v ruce vědecký argument, zejména pro mladou klientelu, která mezi našimi zákazníky tvoří většinu, proč se u našeho topení lidé tak dobře cítí,“ dodává Pavel Charvát.

Výsledky

a) energetické náklady

Nejnižších energetických nákladů dosáhly sálavé topné infrapanely Wellina (Eg = 0,65).

Na základě izolačních předpisů o plášti budovy podle německé směrnice EnEV2009 vychází pro sálavé vytápění Wellina náklady na energii Eg=0,65. U lépe izolovaných prostor se mohou náklady na energii snížit až na Eg=0,55, u nízkoenergetických nebo pasivních domů se vyskytují ještě nižší náklady na energii.

Náklady na energii eg=0,65 znamenají, že prostor, který je vytápěn elektrickým přímotopem s příkonem o 1.000 wattů, může být nahrazen sálavým infrapanelem Wellina o příkonu 650 wattů (1.000 wattů x 0,65) při dosažení stejné tepelné pohody.

b) pořizovací a provozní náklady

Výsledky prokázaly vysokou úspornost sálavého vytápění Wellina v pohledu celkových nákladů po dvacetiletém provozu jednotlivých topných systémů (viz graf):

Pro představu úspornosti jednotlivých topných systémů byly zohledněny jak náklady na pořízení, tak i na jejich provoz a údržbu. Studie počítala i s náklady na průměrný provoz elektrospotřebičů
v domácnosti (v průběhu 20 let) s přihlédnutím na možné zvýšení úroků a cen jednotlivých tarifů elektrické energie podle typu vytápění.

c) náklady na výrobu, údržbu, provoz a likvidaci topných systémů

Za primární energii označujeme energii, která je nutná k tomu, aby vyrobila skutečně (reálně) využitelnou energii. Porovnáváme tedy energetickou náročnost na výrobu a skladování topného zařízení, náklady na jeho provoz, spotřebu energií pro výrobu tepla a náročnost jeho likvidace. Na základě tzv. roční primární spotřeby energie a vytápěné plochy v m2 můžeme přehledně porovnat odlišné výnosy energií u různých topných systémů vzhledem k jejich energetické účinnosti.

V následující tabulce, která ukazuje výkon a životní cyklus, jsou znázorněny číselně, podle nichž se určuje výše primární energetické spotřeby stejně jako náklady na celkovou životnost topného systému.

Při tomto porovnání je zřejmé, že sálavé vytápění Wellina, s výjimkou plynového topení, které spotřebovává fosilní zemní plyn, vykazuje nejnižší primární spotřebu energie. V kombinaci s fotovoltaikou vykazují infrapanely Wellina primární energetickou účinnost, kterou nemohou dosáhnout žádná jiná topná tělesa.

model:                                                                                 výkon / životnost

1) Infrapanely Wellina + solární kolektory + fotovoltaika                     37

2) nový plynový kotel + konvekční radiátory                                       75

3) Infrapanely Wellina                                                                       89

4) tepelná čerpadla na vzduch/vodu s podlahovým vytápěním              92

5) tepelná čerpadla na vodu/vodu s podlahovým vytápěním                113

6) elektrický přímotop                                                                      115

7) nový olejový kotel + konvekční radiátory                                        86


Poznámka: Čím nižší je faktor výkonu/životnosti, tím více je topný systém účinnější.

d) tepelná pohoda

Tepelnou pohodu určuje norma č. EN ISO 7730:2006, přestože její určení závisí na osobním pocitu každého jednotlivce.

Při měření se ukázalo, že pouze sálavé vytápění Wellina dosáhlo optimálních tepelných podmínek s nejvyšší mírou spokojenosti zákazníků.

Obrázek č. 4: (pocit horka, pocit tepla)  

1) pocit většího tepla než je člověk zvyklý

2) optimální příjemný pocit

2) pocit o něco většího chladu než je člověk zvyklý

3) pocit chladu

4) pocit zimy/ velkého chladu


Sálavé vytápění Wellina se vyznačuje příjemným klimatem v prostředí. Ten vzniká ze samotného principu sálavého vytápění. Primárně se totiž ohřívají povrchy stěn, stropů a podlah v místnosti až o 1-2 st. Celsia oproti teplotě vzduchu. Vzduch v místnosti proudí s minimální, prakticky zanedbatelnou rychlostí; neobsahuje prach ani bakterie a udržuje si konstantní vlhkost.

Způsob sálavého vytápění infrapanely Wellina přispívá k dobrému pocitu v místnosti a přispívá ke zlepšení zdraví osob. Plísně, hniloby a podobné jevy, které se vyskytují na vlhkých zdech, nemají během provozu sálavého vytápění infrapanely Wellina žádnou šanci.

Text: (pr)

Foto: archiv firmy Usby  

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne