Zvítězili všichni

Datum: 22.8.2011
obrázek
Na 18. valné hromadě SČMBD byly oznámeny výsledky druhého ročníku soutěže Panelák roku, tentokrát s vročením 2010. Přihlášky do soutěže zaslalo a podmínky soutěže splnilo 35 družstev nebo společenství, s celkovým počtem 58 přihlášených objektů. Hodnocením předložených žádostí byla pověřena odborná komise, do níž byli jmenováni zástupci SČMBD, Českého svazu stavebních inženýrů a partnerů soutěže.

Postup hodnocení

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů. Posuzovány byly tedy především následující parametry:

  • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností
  • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka
  • Dosažená úspora energie (rozdíl spotřeby energie na vytápění v % před a po rekonstrukci)
  • Energetická náročnost budovy (spotřeba energie na vytápění v m2/rok po realizaci)

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 30 bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kriterií seřazeny do průběžného pořadí (maximální počet přidělených bodů 21).

Estetický vzhled objektů

V druhém kole hodnotila porota „umělecký dojem“ z realizovaných objektů. Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval na jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Oproti předchozímu ročníku soutěže, kdy se členové poroty shodli na relativně úzkém okruhu favoritů, byl v letošním názorový rozptyl na nový vzhled přihlášených budov široký. Body za „efekt“ z 58 objektů získalo 34. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10 bodů.

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet čtyřiceti bodů. Vítěz soutěže získal 30 bodů.

Výsledky soutěže

Komise se shodla na tom, že soutěž Panelák roku 2010 nezná poražených. Všechny předložené projekty si zaslouží uznání a samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílily energetických úspor v mnoho případech přesahující i 50 procent původních spotřeb si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bylo předáno Čestné uznání soutěže PANELÁK ROKU 2010.

Komise rozhodla udělit ocenění TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2010 objektům, které se umístily v celkovém pořadí na 1. – 10. místě. Tabulku v abecedním pořadí jsme uveřejnili v minulém čísle. Z nich pak komise vybrala 3 nejúspěšnější objekty.

1. místo – titul Panelák roku 2010

Ocenění předali předseda svazu Ing. Vít Vaníček a Ing. Ladislav Koucký, zástupce ČSOB, a.s. Ocenění je spojeno s prémií 30 000 Kč.

Vlastník objektu

Adresa objektu

Projektant

Zhotovitel

BD Družba, Ústí nad Labem

Obvodová 749/26-750/28, Ústí n. Labem

Termo + holding, a.s.

Termocon s.r.o.

Původní stav

 

Stav po rekonstrukci

 

 

 

 

Ocenění převzal Ing. Ladislav Chalupný, ředitel UR Sč, který zastupoval předsedkyni družstva Moniku Sobotkovou.

 

2. místo

Ocenění předali předseda svazu Ing. Vít Vaníček a tajemník sdružení CERPAD Ing. Bohumil Straširybka. Ocenění je spojeno s prémií 15 000 Kč.

Vlastník objektu

Adresa objektu

Projektant

Zhotovitel

SVJ V Humnech 1409-11, Kunovice

V Humnech 1409-11, Kunovice

Ing. Miroslav Obdržálek

RENOMIX s.r.o.

Původní stav

 

Stav po rekonstrukci

 

 

 

 

Ocenění převzal předseda SBD Uherské Hradiště (správce objektu) Ing. Drahomír Hlaváč.

 

3. místo

Ocenění předali předseda svazu Ing. Vít Vaníček a vydavatel časopisu Družstevní bydlení a správa domů Vít Špaňhel. Ocenění je spojeno s prémií 10 000 Kč.

Vlastník objektu

Adresa objektu

Projektant

Zhotovitel

SBD Nová Huť, Ostrava

Jugoslávská 16, Ostrava

Ing. Roman Hrbek

THERM, spol. s r.o.

Původní stav

 

Stav po rekonstrukci

 

 

 

 

Ocenění převzal ředitel družstva Ing. Radomír Prešer.

 

Ještě předtím, než byly vyhlášeny tři nejúspěšnější objekty, přišla na řadu speciální Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu udělenou v anketě čtenářů, ve které bylo jediným kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách SČMBD. Celkem bylo v rámci soutěže, která probíhala v průběhu měsíce května, hlasováno 14 033krát.

 

Ocenění předali předseda svazu Ing. Vít Vaníček a šéfredaktor časopisu PANEL PLUS Mgr. Jan Chára. Ocenění je spojeno s prémií 10 000 Kč.

Cena časopisu PANEL PLUS 

Vlastník objektu

Adresa objektu

Projektant

Zhotovitel

Spol. pro dům Dolnokralovická 1295-98, Vlašim

Dolnokralovická 1295-1298, Vlašim

David Reichel, Kapraďová 8, Praha 10

PROTON, spol. s r.o., Protivín

Původní stav

 

Stav po rekonstrukci

 

 

 

 

 

Ocenění převzala předsedkyně SBD Vlašim (správce objektu) Jindřiška Preková.

Text: Martin Hanák

Foto: archiv redakce a Vít Špaňhel

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne