Zkušenosti z Třebíče

Datum: 31.12.2008
obrázek
Oslovili jsme ing. Zdeňka Veškrnu - ředitele SBD v  Třebíči, aby nás seznámil se zkušenostmi, které má se sanacemi panelových domů.

Kolik bytů má Vaše družstvo?

Naše družstvo spravuje 5 977 bytů v 263 bytových domech (z toho 91 bytových domů je postaveno v panelové technologii), přičemž v tomto počtu je 72 společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou.

Jaké jsou výsledky z hlediska úspor u částečně (po výměně oken) a u domů, které byly opraveny v rámci programu PANEL?

Úspora tepelné energie u bytových domů kde je provedena výměna oken činí cca 25-30%. U domů, kde je provedeno zateplení střechy, obvodového pláště, výměna oken a dveří, lze dosáhnout úspory až 50 %.

Podle jakých základních  kritérií probíhal u Vašeho družstva výběr výplní otvorů?

Při výběrovém řízení jsme se snažili co nepřesněji stanovit zadání. Při výběru jsme mimo jiné požadovali:

 • popis konstrukce oken - minimální počet komor, tuhost rámů a křídel (dimenzování výztuh), pevnosti rohů, koeficient prostupu tepla rámu, skla,
 • zasklení - izolační dvojsklo, typ distančního rámečku, výplň meziskelní dutiny,
 • kování - výrobce, typ, možnosti otevírání, polohy, pojistky, bezpečnostní uzavírací body,těsnění okenních křídel,
 • akustické vlastnosti,
 • kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru - kotvy (statický výpočet), ošetření spáry mezi okenním rámem a ostěním, difúzní uzávěra, těsnost připojovací spáry,
 • tepelně technické vlastnosti - prostup tepla, průvzdušnost spáry, výměna vzduchu,
 • komplexnost a kvalita dodávky,
 • spolupráce s uživateli bytů,
 • reference

Oslovili jsme a obeslali  14 firem, výběr byl dvoukolový, do druhého kola postoupilo šest nejlepších firem. U těchto firem jsme si prohlédli jejich výrobní prostory a seznámili jsme se s výrobními postupy.  Návštěva nám odhalila velké rozdíly ve vybavení jednotlivých firem a v  kvalitě hotových výrobků. Ukázala nám fakt, že na první pohled stejné okno nemusí a zákonitě nemůže mít stejnou kvalitu.

Při vlastním vyhodnocování výběrového řízení se nám potvrdil náš základní předpoklad, a sice  pokud  zadáváme  celý  roční  objem,  musíme  dosáhnout  podstatně  příznivější ceny.Cenový rozdíl mezi nejhorší nabídkou 1. kola a vítěznou nabídkou v 2. kole ve výši 30 %. Vítězi výběrového řízení se staly firmy dvě, jednou z nich byla společnost  DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.. Vybrán  byl profil REHAU s tzv. hlubokým rámem.

Jaké máte praktické zkušenosti se systémem REHAU Brillant rám 115 mm ?

S tzv. hlubokým rámem máme ty nejlepší zkušenosti. Výborné tepelně izolační vlastnosti má jistě spousta srovnatelných výrobků, co však bych u tohoto výrobku zvláště vyzvedl je fakt, že jeho konstrukce umožňuje kotvení do nosné části panelu. Další velkou výhodou je použití rekuperační klapky, která zajišťuje nutnou výměnu vzduchu. Venkovní vzduch je nasáván v dolní části rámu, komorami okna proudí až ke zmíněné klapce, která je osazena na horní části rámu. Tím je prakticky předehříván a do místnosti vstupuje vzduch částečně ohřátý.    

Jak vypadala koordinace mezi Vaším SBD a firmou DAFE -PLAST Jihlava, s.r.o.  realizující  výměnu  otvorových  výplní?

S  firmou  DAFE - PLAST  máme uzavřené  na každý rok rámcové smlouvy, kde jsou stanoveny podrobně všechny podmínky spolupráce, včetně cen prvků platných po celý rok. K rámcovým smlouvám jsou pak uzavírány dodatky na jednotlivé bytové domy s konkrétními cenami a termíny realizace.

Jak řešíte vstupní dveře do bytových domů?

Pro bytové domy je jednoznačně nejvhodnější hliníková konstrukce, ať již s eloxovaným povrchem, nebo s povrchovou úpravou za použití vypalovaných práškových barev. Provoz v bytových domech je tak velký a namáhání dveří je tak značné, že jiná konstrukce se nám neosvědčila.

A jaké jsou vaše případné rady a zkušenosti,  pro kvalitní výběr  správného dodavatele otvorových výplní?

Pokud mohu říci pár zásad, ke kterým jsme v našem družstvu dospěli a osvědčili se nám, pak bych snad uvedl:

 • provádět jediné výběrové řízení na celý roční objem
 • přesně stanovit podmínky výběrového řízení
 • seznámit se s výrobními kapacitami a s výrobními postupy zhotovitelevybrat zhotovitele, který je schopen garantovat vysokou kvalitu výrobku za přijatelnou cenu
 • ve smlouvě o dílo přesně stanovit podmínky provádění včetně záruk a sankcí
 • prověřit montážní kapacity zhotovitele a přísně kontrolovat dodržování předepsaných postupů při montáži výplní poučit uživatele bytů jak postupovat při přebírání díla.

Foto: archiv firmy Dafe Plast

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne