Panelák roku 2010

Datum: 19.8.2011
obrázek
Předběžná zpráva o průběhu a vyhodnocení soutěže: přihlášky do soutěže zaslalo a podmínky soutěže splnilo 35 družstev či společenství, s celkovým počtem 58 přihlášených objektů. Hodnocením předložených žádostí byla pověřena odborná komise, do níž byli jmenováni zástupci SČMBD, Českého svazu stavebních inženýrů a partnerů soutěže.

Složení komise

 • Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT
 • Vít Špaňhel – Družstevní bydlení a správa domů
 • Mgr. Jan Chára – PANEL PLUS, šéfredaktor
 • Ing. Tomáš Fendrych – CERPAD, president
 • Ing. Ladislav Koucký – ČSOB, a.s.
 • Ing. Martin Hanák – SČMBD, ředitel metodického odboru
 • Ing. Miloš Hejda – SČMBD, poradce předsedy

Předsedou komise byl zvolen Ing. Tomáš Chromý.

Postup hodnocení

V prvním kole hodnocení bylo posouzeno nejen splnění základních pravidel soutěže, ale především byly předložené žádosti vyhodnoceny s ohledem na úroveň komplexnosti provedených oprav, provedení technických řešení a úroveň dosažených energetických parametrů. Posuzovány byly tedy především následující parametry:

 • Rozsah oprav – komplexnost přístupu, hodnoceno v návaznosti na rozsah prováděných činností
 • Rozpočtové náklady v Kč/bytová jednotka
 • Dosažená úspora energie (rozdíl spotřeby energie na vytápění v % před a po rekonstrukci)
 • Energetická náročnost budovy (spotřeba energie na vytápění v m2/rok po realizaci)

V této „technické“ části hodnocení tak bylo možno získat maximálně 30 bodů a přihlášené objekty byly dle uvedených kritérií seřazeny do průběžného pořadí (maximální počet přidělených bodů 21).

V druhém kole hodnotila komise (již bez zástupců SČMBD) „umělecký dojem“ z realizovaných objektů. Každý z členů individuálně a subjektivně vybral deset, pro něj nejzdařilejších architektonických návrhů, které prezentoval na jednání komise. Jako nejlepší architektonický návrh pak byl hodnocen objekt, na kterém se shodlo nejvíce členů komise. Oproti předchozímu ročníku soutěže, kdy se členové poroty shodli na relativně úzkém okruhu favoritů, byl v letošním názorový rozptyl na nový vzhled přihlášených budov široký. Body za „efekt“ z 58 objektů získalo 34. Možné maximum bodů přidělených v druhém kole bylo 10 bodů.

V součtu obou kol hodnocení tak bylo teoreticky možno získat maximální počet čtyřiceti bodů. Vítěz soutěže získal 30 bodů.

Výsledky soutěže

Komise se shodla na tom, že soutěž Panelák roku 2010 nezná poražených. Všechny předložené projekty si zaslouží uznání a samotný fakt, že přihlášené objekty provedly deklarované opravy a modernizace, že docílily energetických úspor v mnoho případech přesahující i 50 % původních spotřeb, si zaslouží uznání. Proto všem přihlášeným bude předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2010.

Komise rozhodla udělit ocenění TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2010 objektům, které se umístily v celkovém pořadí na 1. – 10. místě. Mezi těmito objekty komise vybrala ty, kterým bude u příležitosti 18. valné hromady SČMBD dne 23. června 2011 uděleno 1., 2. a 3. místo v soutěži a přiznán titul PANELÁK ROKU 2010. Současně budou předána příslušná ocenění.

Titul TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2010 a tím i nominaci na titul PANELÁK ROKU 2010 získávají objekty uvedené v následující tabulce.

TOP 10 soutěže PANELÁK ROKU 2010

(v abecedním pořadí)

Vlastník objektu

Projektant

Adresa objektu

Zhotovitel

BD Družba, Ústí nad Labem

Termo + holding, a.s.

Obvodová 749/26-750/28

Ústí nad Labem

Termocon s.r.o.

OSBD Děčín

Termo + holding, a.s.

Kosmonautů 157-158, Děčín

EUROTHERM - CZ s.r.o.

SBD Cíl, Šlapanice

Stavoprojekta, a.s.

Měnín 355

Stavoprojekta, a.s.

SBD Milevsko

PS-PROJEKT spol. s r.o.

Písecké předměstí 1344-45,Milevsko

RE-ING CZ s.r.o.

SBD Nová Huť, Ostrava

Ing. Roman Hrbek

Jugoslávská 16, Ostrava

THERM, spol. s r.o.

SBD Olomouc

Q-PROJECT

Rooseveltova 563, Olomouc

Schneider Nova spol. s r.o.

SBD Rozvoj, Opava

Rail spol. s r.o., Ing. Illík

Liptovská 26-8, Opava

Rail spol. s r.o., Ing. Illík, STUNEX CZ s.r.o.

SBD Rozvoj Neštěmnice, Ústí nad Labem

Termo + holding, a.s.

Seifertova 448-450, Ústí nad Labem

Termocon s.r.o.

SVJ  Herčíkova 4, Brno

Stavoprojekta, a.s.

Herčíkova 4, Brno

Komfort, a.s.

SVJ V Humnech 1409-11, Kunovice

Ing. Miroslav Obdržálek

V Humnech 1409-11, Kunovice

RENOMIX s.r.o.

U příležitosti 18. valné hromady SČMBD bude dále v souladu s propozicemi soutěže udělena Cena časopisu PANEL PLUS za nejlepší fasádu, která byla vyhodnocena v anketě čtenářů, ve které bylo jediným kritériem subjektivní hodnocení veřejnosti hlasující v galerii zveřejněné na webových stránkách svazu. Hlasování na www.scmbd.cz bylo ukončeno 31. května 2011.

Text: Martin Hanák

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne