Inspiraci hledejte v knihách

Datum: 18.7.2011
obrázek
Nakladatelství populárně naučné literatury GRADA v edici Profi&Hobby nabízí mnohé publikace, které poradí při rekonstrukcích, úpravách a opravách vašeho domova a obydlí. Z bohaté nabídky jsme vybrali několik publikací, o nichž se domníváme, že by vás mohly zaujmout a pomoci vám při řešení vašich problémů.

Malometrážní byty, Helena Černíková, 112 stran, 149 Kč

Úpravy a rekonstrukce

Dispozice – Nápady - Doplňky

Zařídit malý byt účelně, prakticky a zároveň pohodlně je velkou výzvou. Skladba obyvatel takového bytu bývá velmi pestrá - bydlí zde mladé páry, skupinky studentů, rodiny s jedním i dvěmi dětmi, ale i senioři, kterým už velký byt z různých důvodů nevyhovuje. Návod, jak vyhovět těmto rozmanitým věkovým skupinám, si dala za úkol bytová architekta s dlouholetou praxí. Zajímavými kapitolami jistě budou - příklady řešení čtyř konkrétních bytů, nápady na vybavení jednotlivých místností od předsíně po ložnici, inspirace, kde najít další prostory pro ukládání nesezónních věcí nebo kouzlení s doplňky.

Zařídit malý byt účelně, prakticky a pohodlně je pro obyvatele velkou výzvou. V minimálním obytném prostoru je potřebné dosáhnout souladu funkcí obývání a výrazu zařízení. Navíc je v současném chaotickém světě příjemné vracet se z celodenního shonu do harmonického prostředí. Každý obytný prostor musí uspokojit biologické potřeby – spánek, hygienu a přípravu jídla. Tyto části tvoří jádro bytu, jakási základna chodu domácnosti. Další skupinou jsou sociální vztahy. Prostor pro rodinné kontakty, péče o děti a návštěvy přátel. Třetí oblast představuje sféra volného času. Především tady platí, že je nutné vycházet z konkrétních potřeb, ale i podmínek.

Garsonky a jednopokojové byty nejčastěji obývají mladí lidé, páry, které teprve vstupují do společného do života. Ale také páry starší, kterým už zdravotní či finanční podmínky neumožňují žít samostatně ve větším bytě. Třetí kategorii tvoří páry, které vlastní chalupu či chatu s možností trvalého bydlení a minibyt jim slouží k občasnému přebývání. Mladí lidé ocení nekonvenční nápady a postupy zařízení, zatímco starší lidé dávají přednost ověřené klasice.

Nábytek, Ludvika Kanická, Zdeněk Holouš, 160 stran, 249 Kč

Publikace seznamuje čtenáře se základními konstrukčními požadavky na nábytek a zároveň odpovídá na otázky: jak vybrat správný nábytek, na které jeho parametry dát při výběru pozor, jaké matrace jsou optimální pro zdravý spánek, jak zajistit bezpečnost v bytě na základě výběru nábytku a další praktické rady. Nábytková typologie je prezentována na základě činností vykonávaných v bytovém interiéru. Renomovaní autoři doplnili čtivý a přehledný text mnoha názornými kresbami a fotografiemi. Publikace je vhodným zdrojem informací pro studenty architektury a tvorby interiérů i poučným vodítkem pro zájemce o bytovou kulturu.

Moderní kuchyně, Alena Řezníčková, 96 stran, 109 Kč

„Zlepšily se dispozice kuchyní, preferuje se jiný vzhled dvířek, zvýšily se nároky na spotřebiče. Módní je spojení kuchyně s dalším obytným prostorem, ustoupil zájem o rustikální a jinak zdobná provedení dvířek, svůj boom prožívá naopak čistý, jednoduchý vzhled zaručující nadčasovost nábytku…“ To všechno jsou důvody, které vedly autorku k sepsání této publikace určené každému, kdo se rozhodl rekonstruovat starší kuchyň nebo kdo zařizuje kuchyň novou.

Úložné prostory v bytě a rodinném domě, Věra Tomíčková, Petr Tomíček, 112 stran, 149 Kč

Ačkoli trendem současného bydlení je minimum nábytku a klasické nábytkové stěny jsou minulostí, dostatečné úložné prostory musejí být v každé domácnosti. Zkušení interiéroví architekti poradí laikům i odborníkům, jak efektivně vyřešit ukládání všech věcí, aniž by pokoje byly zastavěny nábytkem, seznámí je se zásadami rozmisťování úložných prostor a představí možnosti ukládání, vnitřních vybavení a důmyslných systémů. To vše s ohledem na design moderního interiéru. Kniha je zvláště užitečná stavebníkům ve fázi před zahájením stavby či rekonstrukce, kdy lze ještě účinně zasahovat do dispozičních řešení místností. Praktické rady a inspiraci přinese laikům i odborníkům.

Koupelna, Jiří Faltýnek, 64 stran, 99 Kč

Jak udělat správně koupelnu

Koupelna je už při samotném plánování nejdiskutovanějším místem v bytě nebo domě. Z bezpečnostního hlediska je tou nejrizikovější částí - bývá tu kluzko a při špatně provedené elektroinstalaci i nebezpečně. Po přečtení publikace by měl být i naprostý laik schopen koupelnu naplánovat a šikovnější kutil ji provést tak, aby byla bezpečná a provozu schopná. Témata jednotlivých kapitol jsou zaměřena na to, jak koupelnu vybavit technicky, na co myslet a na co nezapomenout, jak postupovat a čeho se vyvarovat. Není zde řešena estetická stránka koupelny, např. barva či vzor obkladů. Podstatné je samotné plánování, rady a upozornění, čemu se při budování vyhnout a na co nezapomenout.

Podlahy - materiály, výběr, údržba, Gisela Růžičková, Sylva Svobodová, 104 stran, 109 Kč

Publikace velice přehledně seznamuje čtenáře s podlahovými krytinami a materiály, které se běžně prodávají na našem trhu. Zaměřuje se především na užitné vlastnosti krytin, upozorňuje jak na přednosti, tak i na případné nedostatky. Součástí knihy jsou také informace o náročnosti pokládky té které podlahy a návody na její údržbu a ošetřování.

Podlahy - konstrukce, skladby, opravy, Ladislav Steiner, 136 stran, 109 Kč

Publikace od zkušeného autora, specialisty na nejrůznější druhy podlah a podlahovin, autora mnoha odborných knih i učebnic a zároveň kutila, který mnoho podlah sám položil, přináší nápady, "grify" i návyky, které mohou pomoci podlahářům i laickým řemeslníkům vybrat, položit a případně opravit podlahu. Zabývá se konstrukčními systémy podlah, požadavky na podlahy pro různá prostředí i estetickým působením podlahové plochy. Hlavní část knihy potom patří skladbám podlah (podložky, stěrky, izolace, materiály pro podlahy, podkladní vrstvy) a vlastním podlahovinám, jejich pokládání, výhodám i problémům spjatými s provozem. Samozřejmostí jsou popisy nejčastějších vad a poruch a návrhy, jak je odstranit. V závěru pak autor uvádí několik poznámek ke vztahu objednatel - zhotovitel.

Solární soustavy pro bytové domy, Matuška Tomáš, 136 stran, 159 Kč

Prvky solárních soustav - Integrace do bytových domů - Ekonomika

Využití sluneční energie v bytových domech má v souvislosti se snižováním energetické náročnosti přípravy teplé vody a vytápění vysoký potenciál vzhledem k výrazně lepším energetickým a ekonomickým parametrům instalací solární tepelné techniky oproti rodinným domům.

Téma knihy se zaměřuje na solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění v bytových domech, problematiku jejich navrhování, integraci do stávajících tepelných soustav bytových domů, možnosti architektonické integrace solárních kolektorů v rámci obálky budovy a ekonomické souvislosti instalací. Čtenář je názorně seznámen s vlastním postupem návrhu a realizace solární soustavy od výchozích potřebných podkladů, přes návrh typu a plochy kolektorů, problematiku dimenzování hlavních prvků a hydraulického řešení solární soustavy po zkušenosti z realizací solárních soustav. Kniha poskytuje přehled postupů energetického a ekonomického hodnocení solárních soustav v bytových domech, včetně stanovení investičních nákladů a provozních úspor.

Text: (viv + jch)

Foto: archiv redakce

www.grada.cz nabízí přehled všech titulů s možností prolistovat 20 % každé publikace!

Objednávejte na: GRADA Publishing, a.s.; U Průhonu 22; 170 00 Praha 7; tel. +420 234 264 401-2; info@grada.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne