Fasáda roku 2010 zná své vítěze

Datum: 14.7.2011
obrázek
V Hudebním divadle Karlín proběhlo 7. dubna 2011 slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Fasáda roku 2010. Odborná porota udělila celkem osm ocenění. V hlavních kategoriích novostavba a rekonstrukce bylo oceněno vždy po třech stavbách. Navíc odborná porota udělila zvláštní cenu v kategoriích Rodinný dům a Rekonstrukce bytového domu.

Favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů

Svého favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů, kteří ocenili novou budovu Onkologického centra při Fakultní nemocnici v Plzni - Lochotíně. Zvláštní pozornost si v letošním ročníku vysloužilo i Kongresové centrum Zlín, které si odneslo cenu ředitele společnosti Baumit, Ing. Pavla Meda.

Celkem se v letošním ročníku sešlo rekordních 206 staveb. „Přihlášené stavby vnímáme jako přesné zrcadlo trhu v uplynulých dvou letech. Zaznamenali jsme obrovský propad novostaveb bytových, ale i rodinných domů, naopak stoupl počet staveb v kategorii Rekonstrukce, což je zřejmým dopadem dotačního programu Zelená úsporám,“ komentuje průběh 11. ročníku Ing. Pavel Med. Nepoměr obou hlavních kategorií byl skutečně výjimečný. Z dvou set přihlášených staveb připadaly na novostavby necelé čtyři desítky. Vyváženější poměr panoval naopak z pohledu lokace staveb. V uplynulých ročnících často většina přihlášených i nominovaných staveb pocházela z Prahy a okolí, tentokrát jsou zástupci rovnoměrně rozmístění po celé republice.

O vítězích ve dvou hlavních kategoriích a o dvou mimořádných oceněních rozhodovala porota složená ze stavebních odborníků, které předsedal prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Dalšími členy poroty byli: architektka Ing. arch. Iva Poslušná, PhD. z brněnského VUT, doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. z pražského ČVUT, Ing. Tomáš Chromý, člen ČKAIT, Ing. Pavel Štěpán, viceprezident ČSSI, Ing. arch., akad. arch. Vladimír Štulc a Ing. Pavel Med, jednatel společnosti Baumit, spol. s r.o.

V porotě mediálních partnerů zasedali: Mgr. Jitka Korčeková z vydavatelství Economia, PhDr. Matěj Šišolák z Jaga Media, Mgr. Antonín Gottwald z vydavatelství BusinessMedia, s.r.o. a Mgr. Jan Táborský z EXPO DATA, spol. s r.o.

Kategorie novostavba

Porota jako již tradičně hodnotila fasádu z inovačního hlediska, architektonické ztvárnění a krajinný kontext, stejně jako kvalitu realizace a provedení konstrukčních detailů. V kategorii novostavba získal první místo rodinný dům v pražských Modřanech, který si současně odnesl i zvláštní ocenění v kategorii Rodinný dům. Porota na něm ocenila vyvážené proporce a použití kontrastních přirozených materiálů odlišné barevnosti, subtilních ocelových detailů, zábradlí a oplocení, které utváří kompaktní architektonický objekt se soudobou tváří.

Druhé místo putuje do moravské metropole. Odbornou porotu zaujal geometrický rastr fasády nové brněnské dominanty, administrativního centra Triniti o jedenácti podlažích. Autoři projektu vsadili namísto běžně užívané ocelové konstrukce se skleněnou fasádou na železobetonový skelet s výplňovým zdivem. Nový městský palác oblékli do prvoplánově střídmého, až funkcionalistického pláště, který potvrzuje známé přísloví, že v jednoduchosti je krása.

Třetí místo porotci udělili novostavbě bytového domu v pražských Štěrboholích. Čisté, jednoduché a střízlivé řešení, respektování pouhých dvou barev ve všech detailech celé stavby a precizní řemeslné zpracování – to jsou přednosti, které porota ocenila u této nominované stavby.

1. místo v kategorii novostavba a zvláštní cena v kategorii rodinný dům

Rodinný dům v Modřanech

Architekt/Projektant: Ing. arch. Vojtěch Čáp, Ing. arch. Klára Čápová, Ing. Roman Vejmelka

Zhotovitel fasády: FOUKAL, s.r.o.

Investor: soukromý investor

2. místo v kategorii novostavba

Administrativní centrum TRINITI, Brno

Architekt/Projektant: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Zhotovitel fasády: PORR, a.s.

Investor: Dominikánská, s.r.o.

 

3. místo v kategorii novostavba

Bytové domy, ulice Pod valem/Dragounská, Praha 15 Štěrboholy

Projektant: Ing. arch. Tomáš Gajdošík

Zhotovitel fasády: P. H. A., a.s.

Investor: BOŽÍ DAR, a.s.

Kategorie rekonstrukce

První cenu v této kategorii získaly stavební úpravy budovy Městského divadla v Mladé Boleslavi. Porota ocenila použití soudobé technologie (Baumit Nanopor) na tvarově, materiálově a výrazově náročné historické fasádě, stejně jako citlivý přístup autora při obnovování všech původních prvků včetně barevnosti.

Druhé místo získala radikální proměna bývalé štábní budovy v areálu někdejších kasáren v Uherském Hradišti. Tento dům na Zeleném náměstí oživil jednotvárnou kasárenskou architekturu výraznou barevností a členitostí a stal se především pro rodiny s dětmi zajímavou alternativou bydlení v nové městské lokalitě.

Jediným zástupcem panelové výstavby se v letošním roce stala rekonstrukce Polikliniky Opatovská na pražském Jižním městě. Porota ocenila nápadité až provokující barevné řešení fasády, které přineslo oživení do fádního obytného souboru na Jižním městě. „Zatímco u historických domů jsme hodnotili, zda a jak autor dokázal vrátit vzhled stavby do původního stavu, u panelových domů jsme hodnotili, jestli se autorovi podařilo tvář stavby kultivovaně změnit,“ vysvětluje člen poroty, Ing. Pavel Svoboda, jaké bylo jedno z kritérií v této kategorii.

1. místo v kategorii rekonstrukce

Městské divadlo, Mladá Boleslav

Architekt/projektant: Ing. arch. Tomáš Šantavý

Zhotovitel fasády: STATUS, a.s.

Investor: Statutární město Mladá Boleslav

 

2. místo v kategorii rekonstrukce a zvláštní cena v kategorii bytový dům

Rekonstrukce BD areál Kasárny, Uherské Hradiště

Architekt/projektant: Ing. Jaroslav Křivánek

Zhotovitel fasády: PORR, a.s., Brno

Investor: DAJAK, s.r.o.

3. místo v kategorii rekonstrukce

Poliklinika Opatovská, Praha 4

Architekt/projektant: Ing. Zdeněk Havlina, Ing. arch. Tomáš Horský, Ing. arch. Patrik Hoffman

Zhotovitel fasády: KASTEN spol. s r.o.

Investor: Medifin a.s.

Zvláštní ocenění

Cena ředitele společnosti

Ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel Med udělil v letošním ročníku zvláštní ocenění monumentální novostavbě Kongresového centra ve Zlíně. Vyslovil tím uznání výjimečnému architektonickému pojetí a kombinaci materiálů, které ostře kontrastují s tradiční funkcionalistickou baťovskou zástavbou. Skleněná předsazená fasáda v kombinaci s bílými zateplenými plochami zdůrazňuje futuristický dojem, který je umocněn barevnými světelnými efekty. Stavba je dominantou multifunkčního komplexu v centru města.

Kongresové centrum, Zlín

Architekt/projektant: AI-DESIGN, s.r.o.

Zhotovitel fasády: Sdružení PSG-International, a.s. a Metrostav, a.s.

Investor: Statutární město Zlín

Cena mediálních partnerů

Posledním oceněným je novostavba Onkologického centra Fakultní nemocnice v Plzni, která zaujala porotu mediálních partnerů. Porota ocenila kombinaci copilitové fasády parteru s jednoduchou fasádou hlavního traktu budovy, členěnou jen různě velkými okny. Umírněnost ve výrazu kontrastuje s odvážným konstrukčním řešením vykonzolovaného křídla, které si vyžádalo i zateplení zespodu. Střídmé pojetí obou fasád velmi dobře vystihuje účel stavby jakožto zdravotnického zařízení.

Onkologické centrum, FN Plzeň – Lochotín

Architekt/projektant: K4, a.s.

Zhotovitel fasády: Skanska, a.s.; ATIZ spol. s r.o.

Investor: Fakultní nemocnice, Plzeň

 

Text: (uh)

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne