Příprava teplé vody

Datum: 17.12.2008
obrázek
Využití sluneční energie V České republice je ve srovnání s okolními zeměmi malé, i když už i nyní můžeme najít na střechách rodinných domů termické kolektory v čím dál větší míře. Využívají se na přípravu teplé vody, ohřev vody v bazénu a také na podporu vytápění.

Vzhledem k tomu, že většina z nás je obyvateli bytů, je na místě otázka, zda je možné využít termické kolektory i pro potřeby panelových domů? Určitě ano, už i u nás je na několika bytovkách umístěný solární systém na přípravu teplé vody a další se připravují. Jak je možné systém začlenit do existujícího bytového domu?

Podle spotřeby teplé vody, podle velikosti střechy se navrhne počet termických kolektorů, které se umístí na střechu do kolektorových polí. Konstrukce kolektorů se uchytí přímo do konstrukce střechy, nebo je možné zatížit konstrukci zátěží (betonové obrubníky). Toto je potřebné, aby se zabránilo posuvu kolektorů vlivem větru. V případě, když z nějakého důvodu plocha střechy není vyhovující, kolektory je možné umístit na fasádu.

Tím dostává vzhled domu atraktivnější design. Vedle plochy střechy a nebo fasády je potřebný prostor ve společných prostorách na umístění zásobníků a výměníkových stanic. V kolektorech proudící nemrznoucí směs se ohřívá díky slunečnímu záření a přes solární výměníkovou stanici odevzdává teplo do akumulačních nádrží, ze kterých se teplo přes výměníkovou stanici teplé vody transformuje do zásobníku teplé vody. Tento systém oddělující vodu v akumulačních nádržích od teplé pitné vody je hygienicky nezávadný z hlediska tvroby bakterie legionella, která se tvoří v zásobníkách vody při teplotě 30-40°C.

Pro celoroční přípravu teplé vody systém není dostačující, proto musí mít bytový dům další zdroj tepla na výrobu teplé vody, buď z vlastní kotelny a nebo ze systému centrálního zásobování. Solární systém je schopný vyprodukovat ročně  40-60% energie potřebné na přípravu teplé vody.  Tento podíl závisí na sklonu a orientaci kolektorů, ploše střechy a nebo fasády a možnosti obyvatel domu investovat do tohoto zařízení.

Celoročně je nejvýhodnější sklon 45°a orientace jih, ale i při jiné orientaci, např. Na východ nebo na západ produkuje solární systém dostatečné množství tepla na ohřev vody. Na obrázku je pohled na plochou střechu bytového domu v Orlové na severní Moravě, kde je instalovan 45 kolektorů. Systém se spustil do provozu v prosinci 2006 . Návratnost takových systému je v závislosti na lokalitě již od 8 let svého provozu. Na dalších obrázkách je pohled na výměníkovou stanici a zásobník teplé vody, a detail uchycení konstrukce kolektorů na střechu.

Z tohoto příkladu je vidět, že přínos sluneční energie pro ohřev teplé vody je při větších objektech výhodný. Při montáži  kolektorů na fasádu je energetický výnos solárního systému nižší, objektu však dodává atraktivní vzhled.  Solární energie je energie budoucnosti. I při vysokých investičních nákladech jsou její přednosti nesporné. Jsou to zejména minimální provozní náklady, dlouhá životnost (minimálně 25 let), nezávislost na dodavateli tepla a využívání ekologického zdroje energie.

 

Ing.Igor Belovič,
Schüco International KG
Foto: Schüco International KG

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne