Důležité je naslouchat

Datum: 2.3.2011
obrázek
Historie SBD Šumperk sahá do konce padesátých let, kdy v tomto regionu začaly vyrůstat první družstevní domy, ale jeho současná podoba se datuje od roku 1980. Tehdy byla završena postupná integrace menších družstev v jeden funkční celek, který dodnes poskytuje svým členům a dalším uživatelům bytů na území města Šumperka a v dalších patnácti přilehlých lokalitách kvalitní správu a služby spojené s bydlením.

Na naše otázky odpovídal předseda představenstva Ing. Jaromír Sojka, Ph.D. při čemž mu ochotně pomáhali vedoucí ekonomického a technického úseku Jarmila Kramlerová a Josef Horký.

Způsob řízení vašeho družstva není zcela obvyklý, alespoň ne tam, kde spravují tak početný bytový fond jako v Šumperku. Stručně řečeno, předseda představenstva není do funkce uvolněný, ale podle organizačního řádu řídí všechny pracovníky družstva. Jak jste k tomu dospěli?

Především jsme se chtěli vyhnout střetu zájmů, aby předseda představenstva nebyl zároveň zaměstnancem družstva. K této zásadní organizační změně došlo při volbách do orgánů SBD Šumperk na funkční období let 2007-2012, a to na základě preference právního aspektu. Inspirací byl rozsudek Nejvyššího soudu ČR - NS 21 Cdo 737/2004. Od té doby jsem jako předseda představenstva funkcionářem, jehož práva a povinnosti jsou zakotveny ve smlouvě o výkonu funkce dle obchodního zákoníku. Rozsah mých činností byl pak stanoven Organizačním řádem SBD.

Jak se vám toto rozhodnutí osvědčilo v praxi a jak náročnou práci vedení zvládáte kromě svého zaměstnání?

Rozhodnutí přineslo čtyři zásadní pozitiva - řízení a rozhodování neovlivněné pracovněprávními vztahy, stálou vnější kontrolu činnosti aparátu družstva, snížení počtu zaměstnanců a úsporu mzdových prostředků.

Pokud jde o moji osobu, mohu konstatovat, že díky současné vysoké úrovni komunikačních prostředků a informačních technologií je řízení družstva především otázkou organizace času a nastavení priorit jednotlivých činností.

Kolik bytů v současné době SBD Šumperk spravuje?

Před zahájením převodů v roce 1992 mělo družstvo 5696 bytů. Dnes má ve správě 5557 bytů, z toho 2893 družstevních a 2803 převedených do vlastnictví, zhruba půl na půl. Celkem jde o 214 domů, z toho 77 SVJ s právní subjektivitou a 14 k nám přešlo od jiného správce. Pár „esvéjéček“ odešlo, protože se nechaly zlákat nižší, ovšem jak se později ukázalo, neprůhlednou cenou, ale jinak téměř všechny objekty zůstaly pod správou našeho družstva na základě mandátní smlouvy. My totiž nabízíme opravdu seriózní služby, kompletně, nebo jako jednotlivé balíčky.

O jaké služby jde a kolik za ně účtujete?

Kompletní balíček představuje služby technické, ekonomické a právní. Například právník dochází na naše družstvo dvakrát týdně v úředních hodinách a je k dispozici jak družstevníkům, tak i zástupcům SVJ. Někde chtějí třeba jen jednu službu, zpravidla vyúčtování, ale většinou je zájem o všechny. Členové družstva platí 130 korun na měsíc, právnické osoby 152 korun a dvacetiprocentní daň. Pouze v prvním roce, kdy chvilku trvá, než se všechno rozběhne a je potřeba vynaložit více práce, účtujeme právnickým osobám 181 korun plus těch dvacet procent. Když ve správě i nadále zůstanou, částka se sníží.

Naše obligátní otázka – jak jste daleko s revitalizacemi?

Pokud jde o zateplování, jsme asi na čtyřiceti procentech, celkové investice do oprav činí okolo 433 milionů. Velmi se osvědčilo rozhodnutí představenstva družstva, že součástí revitalizace musí být i výtah. Víme, že podruhé by se peníze dávaly těžko dohromady, takhle je to méně bolestné, z jedné vody načisto. Díky tomu je osmdesát výtahů po celkové rekonstrukci, dalších dvaapadesát bude následovat v příštích dvou letech.

Velké rekonstrukce financujete pomocí úvěrů?

Zpracováváme pětiletý plán na údržbu a pravidelně upřesňujeme výdaje vždy na další rok. Součástí plánu je vyčíslení předpokládaných nákladů na opravy či případné kompletní rekonstrukce, takže každá samospráva má přehled, kolik bude potřebovat. Kromě toho rozpočítáme náklady pro každý jednotlivý byt - což nevypadá tak hrozivě jako částka na celý dům – a lidé začínají přemýšlet, zda do toho půjdou a co jsou ochotni obětovat. Někdo dokonce zaplatí rovnou v hotovosti, což je samozřejmě možné, někdo takové prostředky nemá nebo je nechce vydat najednou, takže vyřídíme úvěr. Dopředu spočítáme i předběžnou splátku a podle toho se odvíjí i potřeba navýšení dlouhodobých záloh, která je individuální. U domů, kde proběhla revitalizace, se tvorba prostředků na opravy, včetně splátky úvěru pohybuje mezi 18 - 30 korunami.

Využívali jste dotací z programu Panel a Zelená úsporám?

Jistě. Zastavení dotací nám nadělalo velké problémy, měli jsme rozjednané žádosti na další domy, některé jsme naštěstí stihli podat v poslední chvíli. Jenže jsme jich měli v plánu podstatně víc...

Jaké zdroje používáte k vytápění a kolik platíte?

SBD Šumperk v současné době spravuje a provozuje celkem dvaatřicet domovních kotelen. Ve zdejším městě a na větších sídlištích v dalších obcích je zajištěna dodávka tepla z centrálních zdrojů vytápění, na které si vážně nemůžeme stěžovat. Tady v Šumperku nás zásobuje společnost Sateza, která nám dokonce pro rok 2010 snížila cenu o šest procent!, takže letos platíme 604,75 korun za gigajoul. Teplárna přebudovala někdejší systém několika velkých kotelen s rozvodem do výměníků. Z výměníků vznikly dílčí kotelny, takže už nedochází k tepelným ztrátám, jako když teplo přicházelo z velké dálky. Další dodavatel, například v Hanušovicích, účtuje v našich panelových domech za gigajoul 580,71 korun.

V tomto případě rozhodně patříte mezi šťastnější družstva. Ale co neplatiči?

Dlužníci jsou, jako všude jinde, také u nás došlo na exekuce. V posledních letech nárůst pohledávek stoupá, ale máme je pod kontrolou. Hrozba výpovědí, kterou může dát představenstvo, většinou funguje, a když vidíme snahu a vůli problémy řešit, s hříšníky se většinou domluvíme.

Kdo, nebo co vám přidělává starosti?

Hlavně přístup některých obyvatel bytů ke společnému majetku. Dřív si lidé svého bydlení víc vážili, zejména jako družstevníci...

S čím byste se na závěr rádi pochlubili?

Abychom usnadnili jednotlivým samosprávám jejich práci a pomohli jim zorientovat se ve složité legislativě, vypracovali jsme písemné instrukce pro řízení schůzí, které obsahují informace o způsobu hlasování a podmínky pro přijetí usnesení na členských schůzích samospráv a na shromážděních společenství vlastníků jednotek. Dále pak průběžně zpracováváme aktuální verze veškerých potřebných dokumentů a tiskopisů (včetně takových detailů jako jsou vzory zápisů, či prezenční a hlasovací listiny), které jsou jim k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické podobě na našich internetových stránkách www.sbdsumperk.cz. Vzájemná komunikace je jednou z priorit představenstva družstva. Internet, elektronická pošta a další technické vymoženosti jsou při ní výbornými pomocníky, ale troufám si tvrdit, že nezastupitelnou roli stále hraje osobní jednání, umění naslouchat a individuální přístup pracovníků družstva k lidem, o jejichž byty se staráme.

Ptali se: Hana Čechová a Vít Špaňhel

Foto: archiv redakce

Zdroj: Družstevní bydlení a správa domů

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne