Ohlédnutí za rokem 2010

Datum: 24.2.2011
obrázek
Stalo se nepsaným zvykem, že závěr roku bývá spojen s bilancováním a hodnocením toho, co nás v uplynulém období potkalo, co se nám podařilo či naopak nepodařilo a zamýšlíme se nad tím, jak vkročit do období dalšího.

Dovolte mi, abych svůj dnešní pohled začal bilancováním celého družstevního sektoru, kterému, v rámci Družstevní asociace ČR (DA), v letošním roce také předsedám.

Družstevní asociace je střechová organizace sdružující čtyři družstevní svazy. Jedná se o Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev a Zemědělský svaz ČR.

Hájí zájmy českého družstevního sektoru

Cestou těchto svazů DA ČR sdružuje 1423 družstev, reprezentujících přibližně 950 tisíc členů a zajišťujících kolem 70 tisíc pracovních míst. Posláním DA ČR je zastupovat a hájit zájmy českého družstevního sektoru ve vztahu ke státní administrativě, politické reprezentaci země, stejně jako ve vztahu k veřejnosti i zaměstnavatelským a podnikatelským strukturám. Přes nejednoduchý vývoj družstevního sektoru od počátku devadesátých let se jeho představitelům podařilo vybudovat solidní postavení družstevního působení v podnikatelském prostředí. DA ČR je významným členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a za velmi důležité považujeme skutečnost, že na úrovni státní administrativy byl DA ČR přiznán statut oficiálního připomínkového místa v rámci legislativních pravidel vlády ČR.

Pro srovnání situace v celém evropském družstevním sektoru uvádím, že evropská družstevní struktura Družstva Evropa, jejímž jsme členem, reprezentuje 267 tisíc družstevních podniků se 163 miliony členů, které vytvářejí 5,4 milionu pracovních míst.

Postavení v evropském kontextu

Pokud jde o postavení českého družstevnictví v evropském kontextu, pak Česká republika je našimi partnery vnímána jako země s rozvinutým a stabilizovaným družstevnictvím. Nicméně cítíme, že pohled a vnímání družstevního hnutí jako celku ze strany současné státní a politické reprezentace neodpovídá jeho významu. Proto jsme na svazech projednali a následně jménem celé asociace připravili stanovisko k Programovému prohlášení vlády ČR a ke Koaliční smlouvě ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, které bylo zasláno premiérovi vlády a předsedům koaličních politických stran.

Významný úspěch českého družstevnictví

V kontextu mezinárodního postavení českého družstevnictví považuji za velmi významnou skutečnost, že nejvyšší představitel svazu bytových družstev byl zvolen do funkce prezidenta CECODHAS HOUSING EUROPE, což je v evropské družstevní struktuře organizace, reprezentující problematiku bydlení s důrazem na bydlení sociální. Zastřešuje 4500 bytových organizací z veřejného a neziskového sektoru a 28000 bytových družstev, celkem z 21 evropských zemí. Celkem se jedná o správu 25 milionů bytů, což reprezentuje 12 % bytového fondu z celé Evropy.

Podpůrné programy oprav

V rámci Svazu českých a moravských bytových družstev jsme se v roce 2010 věnovali zejména problematice související s podpůrnými programy oprav a zateplení panelových domů, které tvoří více než 90 % bytového fondu spravovaného a vlastněného našimi bytovými družstvy. Dosáhli jsme řady dílčích úspěchů, které se týkaly zjednodušení podmínek jak programu Zelená úsporám, tak programu Nový panel. Bohužel 13. 8. 2010 došlo k zastavení státní podpory oprav bytových domů z programu Nový PANEL z důvodu vyčerpání současných finančních prostředků a 24. 8. 2010 bylo zastaveno přijímání žádostí pro panelové objekty z programu Zelená úsporám. 25. 10. pak byl tento program uzavřen i pro ostatní subjekty.

Dochází tak k přerušení systémového přístupu k masivním opravám panelového bytového fondu v ČR v období, kdy celá Evropa hledá cesty, jak splnit společný závazek všech zemí uspořit do roku 2020 v oblasti bydlení 20 % nákladů na vytápění a 20 % spotřeby energií za současného snížení produkce škodlivých emisí také o 20 %.

Jak to bude s programem Zelená úsporám?

Z hlediska programu Zelená úsporám je sice slibováno znovuotevření v únoru 2011, nicméně realistickým pohledem musím konstatovat, že další pokračování programu pro panelové objekty vidím jako nereálné. Především proto, že se Státnímu fondu životního prostředí zřejmě nepodařilo dosáhnout na původně avizovaných 25 mld. Kč. Ze současných cca 18 mld. Kč, které má fond k dispozici, byly navíc 4 mld. Kč přesunuty do nebytové sféry, takže potenciální nevyčerpaný zůstatek je minimální. Další pokračování programu je proto závislé na eventuelních dalších obchodech ČR s emisními povolenkami. To je možné, nicméně v tuto chvíli nikdo neví, zda se podobný obchod vůbec podaří a už vůbec nic nevíme o tom, v jakém objemu a za jakých podmínek.

Nový panel - systémový a dlouhodobý nástroj pomoci

Co se programu Nový panel týče, považuji ho pro sektor bytových domů za zcela zásadní program, jako systémový a dlouhodobý nástroj pomoci vlastníkům bytových domů. Jeho význam z dlouhodobého hlediska vysoce převyšuje program Zelená úsporám, který koneckonců byl vždy avizován jako dočasný do roku 2012.

Program panel je ohrožen nikoliv z důvodů úředního rozhodnutí, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků ve Státním fondu rozvoje bydlení. V současné době evropských krizových finančních turbulencí a obecného seškrtávání státních rozpočtů je těžko předpokládat, že právě česká vláda bude v letošním roce a dalších letech souhlasit s finanční podporou programu z veřejných prostředků.

Přínos státnímu rozpočtu

Proto jsme na našem svazu zpracovali návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů. Podstatou této změny je zajistit kontinuální financování fondu, a to bez ohledu na aktuální vůli či nevůli politické reprezentace. Zdrojem financování by dle zpracovaného návrhu měly být prostředky z výnosu daně z přidané hodnoty, a to ve výši 2,5 mld. Kč ročně. Jedním z mnoha uplatňovaných argumentů pro schválení tohoto návrhu je i naše kalkulace „výhodnosti“ programu Nový panel pro státní rozpočet, kdy z dlouhodobého hlediska 1,- Kč vložená do tohoto programu přináší státnímu rozpočtu zpětně 1,75 Kč (na výnosech z daní, odvodů, sociálních dávek a jiné).

SOS Panelové domy

V návaznosti na pozastavení příjmu žádostí o podporu v rámci obou programů se náš svaz významně podílí i na realizaci kampaně SOS Panelové domy. K tomuto tématu společně se sdružením CERPAD jsme uspořádali tiskovou konferenci, řadu vystoupení na seminářích, připravili jsme obsáhlou mediální kampaň s články např. ve Zpravodajském měsíčníku Parlament, vláda, samospráva, v Hospodářských novinách, E15 a dalších.

Naše družstva nekrachují

Rok 2010 rozhodně nebyl rokem lehkým a jednoduchým. Ani nám se nevyhnuly potíže pramenící z celosvětové hospodářské krize, se kterými se bytová družstva musela vyrovnat. Ale nejenom u nás, ale i v celosvětovém měřítku se ukázalo, že družstevní podnikání se svými specifiky je alternativní a konkurenceschopnou podnikatelskou formou. Na rozdíl od mnoha bank a jiných podnikatelských subjektů ve světě naše družstva nekrachují.

Text: Ing. Vít Vaníček, předseda SČMBD

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne