Energeto od aluplastu

Datum: 23.10.2008
obrázek
Energie je pojmem, který stále intenzivněji rezonuje v celé společnosti. Všichni ji potřebujeme a denně používáme. Energie má schopnost vykonávat práci, vyprodukovat teplo nebo pohyb. Energii používáme na svícení, provoz auta a na vytápění nebo chlazení budov a našich domovů.

Využívání energie má však i negativní dopady na životní prostředí a některé už nejsou vratné. Právě proto je důležité, aby jsme byli ve využívání energie natolik obezřetní, že budeme energii čerpat jen v nevyhnutelné míře a co nejšetrnějším způsobem.

Mnoho energie se zbytečně promrhá v zastaralých budovách nebo panelových domech. Tyto ztráty jsou způsobené špatnou izolací obvodových plášťů, jejichž součástí jsou také okna. Naštěstí pomalu roste počet osvícených investorů, kterým není tato otázka lhostejná a snaží se zavedením moderních technologií a jejich pravidelnou údržbou snižovat potřebné náklady na provoz budov a racionalizaci využívání zdrojů energie. K tomuto snažení by měla a mohla přispět i legislativa, spolu s platnou vyhláškou o energetickém auditu budov.

Bez ocelové výztuhy

Mezi společnosti, které si uvědomují tyto souvislosti patří také jeden z nejvýznamějších výrobců plastových profilů pro okna a dveře - firma ALUPLAST.
Tato firma během své pětadvacetileté existence přináší neustále převratné koncepty týkající se výroby, komfortu, designu a energetické efektivnosti. Naposledy to byla novinka vlepování izolačních skel do křídel okna. Výhodou je, že při této technologii není potřeba používat ocelovou výztuhu (samotná výroba výztuhy je totiž energeticky náročná), která zhoršuje tepelné a izolační vlastnosti okna. Zákazníci tak získávají okna s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi (více než 10 %), zvukově-izolačními vlastnostmi a riziko vzniku rosení je nižší. Také nedochází ke svěšování křídel a tedy není nutné je v krátké době dolaďovat nebo nastavovat. Toto řešení představuje také velkou výhodu u atypických oken.
Snaha firmy ALUPLAST směřuje k systému, ve kterém nebude potřebné použití žádné ocelové výztuže. Ta je totiž největším tepelným mostem v okenní konstrukci plastového okna. Na letošním veletrhu v Norimberku byly představeny dvě inovativní technologie - vlepování izolačního dvojskla a použití rámu ENERGETO.
ENERGETO je produkt, který využívá na vyztužení konstrukce speciálně pro ALUPLAST upravený materiál od společnosti BASF nazvaný pro tento účel POWERDUR. Ten plně nahrazuje ocelovou výztuhu a otvevírá tomuto výrobku nové horizonty. V nových profilech se prostor pro výztuhu již vůbec nenachází - to prozrazuje s jakou jistotou a sebevědomím vstoupil ALUPLAST do nové éry. Výhody tohoto řešení pocítí jak výrobci oken tak i koncoví zákazníci.

Bílá i barevná

Díky jeho vynikajícím mechanickým vlastnostem v širokém tepelném spektru, rozměrové stálosti a nízkému koeficientu roztažnosti je možné přenést všechna dosavadní zatížení, které doposud snášela ocel přenést na POWERDUR. Materiál POWERDUR je s profilem pevně spojený (naextrudovaný) už přímo z výroby a je plně recyklovatelný. Díky tomu odpadají pro výrobce všechny kroky související s nákupem ocelové výztuže, jejím skladováním, nářezem, šroubováním a frézováním. POWERDUR probíhá rámem až do rohů a tím vznikne z rámu jednolitý propojený celek po jeho celém obvodu. POWERDUR tak přispívá ke zvýšené stabilitě celé konstrukce. Šrouby pantů kování jsou díky tomu vždy upevněné ve vyztuženém materiálu POWERDUR, přičemž není nutné použít šrouby do oceli, ale je možné použít šrouby, které jsou určené na PVC. Tyto všechny výhody je možné využít na klasických doposud fungujících výrobních linkách, u kterých není úprava nutná. Technologií „powerdur inside" s integrovanou výztuhou je co do velikosti možné realizovat všechny doposud možné elementy. Absence ocelové výztuhy velmi pozitivně ovlivňuje (snižuje) i celkovou váhu okna, což ulehčuje transport a manipulaci s výrobky na stavbě. ENERGETO je systém určený na bílé i barevné okna, pro které ALUPLAST v letošním roce představil několik nových a atraktivních barev.

Úspěšná technologie

Jako první z řady ALUPLAST systémů je jako ENERGETO představen systém ideal4000. Dorazový pětikomorový komorový systém se stavební hloubkou 70 mm dosahuje v provedení „powerdur inside" hodnotu Uf =1,1 W/m2K. To je v této třídě doposud nerealizovaná hodnota a procentuální zlepšení oproti původnímu stavu cca o 18 procent.
Systém ENERGETO by však neměl být žádný speciální výrobek, ALUPLAST má představu po jeho úspěšném zavedení přenést tuto technologii i do dalších stavebních hloubek a systémů. ENERGETO by tak měl být standardním výrobkem. Speciálně u systému ideal8000 (85 mm stavební hloubka, osmikomorový systém se středovým těsněním dosahuje hodnotu Uf =1,0 W/m2K ve standardním provedení, bez termovýztuže) by znamenalo při použití této technologie dostat se na hodnoty Uf<0,8 W/m2K a to bez použití drahých výztuží s přerušeným tepelným mostem nebo pěnových výplní jejiž použití je náročné, má svoje nevýhody a zbytečně prodražuje celý systém. Parametry systému ideal8000 ho tak předurčují s kombinací vhodného skla pro použití v pasivních domech.

Děkujeme výrobcům z profilového systému ALUPLAST, kteří inovace jako vlepování izolačního skla (přinášející minimálně 10% zlepšení Uf), systém se středovým těsněním, kvalitní pětikomorové podkladové profily s integrovaným těsněním nabízejí na trhu jako standard a přispívají tak aktivně k šetření energie a zlepšení našeho životního prostředí.

Michal Škařupa
ALUPLAST GmbH

 

 

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne