Mechanické kotvení plochých střech

Datum: 23.12.2010
obrázek
V současné době, kdy stále vzrůstají normové požadavky na tepelný odpor střešních konstrukcí, se paralelně setkáváme s požadavkem na technické řešení kotvení těchto izolantů. V případě, že jsou instalovány spádové klíny, není výjimkou, že v nejvyšších místech dosahuje tloušťka tepelné izolace 40 cm i více.

Často se také můžeme setkat s již zateplenou střechou, např. 5-8 cm, kterou je ale nutné ještě dodatečně zateplit. Nejrozšířenějším typem použitých tepelných izolací jsou polystyren a minerální (kamenná) vlna. Tyto izolanty, včetně všech ostatních vrstev, je nutné řádně připevnit k nosnému podkladu. Základním pojmem „mechanické kotvení ploché střechy“ se rozumí připevnění požadovaného střešního souvrství pomocí mechanických kotev k podkladu.

Příklady montáže s upevňovacím příslušenstvím EJOT

Střešním souvrstvím se rozumí parotěsná vrstva, tepelná izolace, v případě polystyrenu separační vrstva a hydroizolační vrstva. Kotví se vždy do nosného podkladu, který je nutné v některých případech prověřit výtažnou zkouškou prováděnou na stavbě. Tyto zkoušky se provádějí, jestliže existují pochybnosti o vhodnosti podkladu, zejména u rekonstrukcí, a jsou prováděny dle řídícího pokynu pro evropská technická schválení ETAG 006, příloha D. Existují i další možnosti zajištění střešního souvrství, např. lepení nebo přitížení, ale tyto aplikace mají také jistá omezení. Zvláště přitížení má zásadní vliv na statiku budovy a ne vždy je přípustné. Při výběru kotevního prvku je zásadním ukazatelem podklad, do kterého se má kotvit. Nejčastější podklady jsou beton a trapézový plech. Dále se vyskytují porobeton, dřevo (včetně OSB desek) a překližkové desky. V současnosti se také setkáváme s požadavky kotvit do polystyrenbetonu, který plní funkci tepelně izolační anebo zajišťuje spádování střechy. Zde je mechanické kotvení přípustné, pokud objemová hmotnost této vrstvy je minimálně 1000 kg/m.

Kotvení pomocí plastové teleskopické podložky

V případě montáže střešního souvrství s tepelnou izolací je nejrozšířenější způsob kotvení pomocí plastové teleskopické podložky a šroubu. Pokud se jedná pouze o instalaci nové hydroizolační vrstvy, tak se nejčastěji používá kovová podložka a šroub. Upevňovací technika firmy EJOT garantuje nejvyšší kvalitu použitých kotvících prvků, certifikovaných pro použití v celé EU (ETA-07/0013) i mnoha zemích mimo ni (národní certifikáty a schválení). Střešní kotva je prvek, který je staticky a dynamicky extrémně namáhán (zejména sáním větru). Je ovlivňován neustálými změnami teplot a tudíž i pohybem rosného bodu v souvrství (možnost vzniku koroze na kovových částech). Plastové střešní teleskopy EJOT jsou vyráběny z vysoce kvalitního plastu Polyamid (HTK) a Polyethylen (EcoTek). Šrouby EJOT jsou ošetřeny galvanickým zinkováním (12 mikronů Zn) a dále opatřeny speciální povrchovou úpravou CLIMADUR R, která zvyšuje odolnost proti korozi minimálně na požadovanou hodnotu 15 cyklů (viz ETAG 006). Naše společnost ve spolupráci s firmou EJOT (kterou na trhu v ČR zastupuje) nabízí zákazníkům možnost zapůjčení montážních strojů (automatů ECOset HTK a ručních poloautomatů HSL HTK a HSK HTK a dalších). Obchodně-techničtí zástupci firmy provádějí zaškolení obsluhy přímo na stavbách, připravují předběžně orientační výpočty mechanického kotvení dle zásad ČSN EN 1991-1-4 a ETAG 006, poskytují veškeré dostupné informace a předávají své zkušenosti projektantům, realizačním firmám i investorům.

Text:(pr)

Foto: archiv firmy HPI - CZ

HPI - CZ spol. s r. o.

Kotrčova 306

503 01 Hradec Králové

tel.: +420 495 800 911 (912)

fax: +420 495 217 290

e-mail: info@hpi-cz.eu, www.hpi-cz.eu

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne