Pojištění bytových domů – NÁŠ DŮM

Datum: 7.12.2010
obrázek
Při výběru pojištění bytového domu by podstatnou roli měly hrát rozsah, variabilita nabídky pojištění nebo možnost sjednat si pojištění i dalšího majetku nebo odpovědnosti za škody související s vlastnictvím bytového domu a reference o přístupu pojišťovny k řešení vzniklých škod.

Co přináší pojištění NÁŠ DŮM?

Základní pojištění bytového domu produktem NÁŠ DŮM se vztahuje na škody vzniklé v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku nebo pádu letadla.

Škody způsobené požárem a výbuchem jsou největší hrozbou pro bytový dům a jeho obyvatele. Po těchto škodách se bytový dům nebo alespoň jeho část stává neobyvatelnou na několik týdnů i déle. Produkt automaticky garantuje úhradu nákladů spojených s náhradním ubytováním obyvatel bytů, které se po pojistné události staly neobyvatelnými až do limitu 30 000 Kč/byt/za rok. Pokud je pro daný byt sjednáno pojištění domácnosti u ČSOB Pojišťovny produkty Domov Expres/Domov/Hypotéka Expres, pak je tento limit celkem 60 000 Kč. Uvedené pojistné produkty pro pojištění domácností také automaticky obsahují krytí nákladů na náhradní ubytování do limitu 30 000 Kč.

Dalším bonusem pro klienty je automatické pojištění skel, které se vztahuje na škody způsobené z jakékoliv příčiny na sklech osazených ve vnějších stavebních otvorech bytového domu nebo na sklech ve společných částech bytového domu.

NÁŠ DŮM přináší klientům zdarma asistenční služby v daném rozsahu

 • zorganizování a úhrada nákladů za práci technické pohotovostní služby (instalatér, elektrikář, sklenář, topenář, plynař, zámečník, pokrývač) a použitý materiál za účelem odstranění příčiny havarijního stavu:
  • ve společných prostorech bytového domu s limitem pojistného plnění 7 000 Kč na každý zásah (max. hrazeno 5 zásahů za rok)
  • v každém bytě bytového domu s limitem pojistného plnění 2 000 Kč (max. hrazen 1 zásah/byt/rok)
  • příjem hlášení škodních událostí
  • poradenská služba, jak postupovat v případě vzniklých škod
  • zorganizování prací stavebních, malířských, topenářských a technická pomoc.

Speciální typy pojištění Povodně a záplavy

Bytový dům se významnou částí nachází nad terénem, valná většina bytů je ve výšce druhého a dalších nadzemních podlaží, proto se může zdát, že ohrožení záplavou a povodní není tak významné nebezpečí. Ale co část bytového domu, která je pod úrovní  terénu a v přízemí? Často i první nadzemní podlaží bývá zasaženo povodní. Proto je nutné sjednat pojištění proti negativním dopadům záplavy a povodně. Daný limit pojistného plnění je pouze zlomkem celkové hodnoty bytového domu, ale pokryje škody v ohrožených částech domu.

Pojištění doplňkových živelních nebezpečí

Škody způsobené tíhou sněhu a námrazy s sebou nesou nejen poškození konstrukcí bytových domů jako jsou střechy, okapy, ale v souvislosti s poškozením těchto konstrukcí také dochází k promáčení zdí bytového domu a poškození omítek a maleb v bytovém domě. Na tyto škody se pojištění samozřejmě vztahuje. Řada škod vzniká zejména na střešních konstrukcích vlivem stále častějších vichřic, ale i krupobití.

Uvnitř bytového domu jsou časté škody způsobené vodou vytékající z vodovodních potrubí a zařízení, zejména když od výstavby domu již uplynulo několik dekád a rozvody nebyly dosud rekonstruovány.

Produktem NÁŠ DŮM lze dále pojistit

 • hasicí přístroje a veškeré hasicí vybavení pro případ jejich odcizení
 • elektromotory pro případ škod způsobených přepětím nebo zkratem nebo dokonce výtahy včetně elektromotorů pro případ škod způsobených technickou závadou například vadou materiálu, zkratem, přepětím nebo nesprávnou obsluhou
 • proti škodám způsobeným například požárem, ale i ostatními živelními riziky jsou výtahy, elektromotory a hasicí vybavení samozřejmě pojištěny v rámci základního pojištění bytového domu

Pojištění odpovědnosti za škodu - proč je vhodné a nezbytné?

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z držby, vlastnictví nebo správy bytového domu je dnes již nepostradatelnou součástí komplexního pojištění bytového domu stejně jako např. pojištění pro případ požáru. Hlavním důvodem je vysoké právní vědomí poškozených o možnostech náhrady vzniklé škody odpovědným subjektem a také vzrůstající výše náhrad škod zejména při škodách na zdraví nebo usmrcením.

Mezi nejtypičtější škody, za které vlastníci nebo správci bytových domu mohou odpovídat, patří škody vzniklé na zdraví nebo majetku třetích osob. Ty mohou vznikat na přilehlých chodnících, které vykazovaly závady ve schůdnosti v důsledku pádu sněhu nebo námrazy ze střechy bytového domu, způsobené požárem nebo únikem vody z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, jehož příčinou byl technický stav bytového domu.

Základní pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z držby, vlastnictví nebo správy bytového domu sjednané produktem NÁŠ DŮM se vztahuje na škody:

 • způsobené třetí osobě na zdraví nebo usmrcením vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, takzvané následné finanční škody, to je škody finanční povahy, které vznikají jako následek škody na zdraví nebo usmrcením nebo jako následek škody na věci
 • škody způsobené členy výboru SVJ nebo pověřeným vlastníkem porušením povinností stanovených právním předpisem a vyplývajících z funkce člena výboru SVJ nebo pověřeného vlastníka v SVJ

Základní pojištění odpovědnosti je dále možné rozšířit i o pojištění škod vzniklých zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči, takzvaný regres zdravotní pojišťovny.

Co je v rámci  BYTOVÉHO DOMU pojištěno

Pojištění bytového domu u ČSOB Pojišťovny se vztahuje nejen na obvodové zdi, střechu a společné prostory, respektive společné části bytového domu, ale také na bytové jednotky, přestože se tyto nacházejí ve vlastnictví jejich obyvatel. Společnými částmi bytového domu jsou v bytech například i kuchyňské linky a vestavěné spotřebiče, malby, omítky, obklady, dlažby, elektroinstalace a další. Pojištění bytového domu se vztahuje automaticky také na všechno příslušenství bytového domu i jeho součásti, jako jsou výtahy, zabudované elektromotory a technologie, anténní systémy nebo zabudované vybavení prádelen.

Komu je pojištění určeno?

Společenstvím vlastníků bytových jednotek, individuálním vlastníkům bytových domů, stavebním bytovým družstvům, obcím, realitním kancelářím nebo developerským společnostem.

Pojistníkem nemusí být vždy nutně vlastník pojišťovaného bytového domu, ale pojištění může sjednat např. realitní kancelář nebo stavební bytové družstvo zajišťující v pojišťovaném bytovém domě správu a jeho provoz.

Jak postupovat v případě škodné události?

V případě škodné události je nutné co nejdříve její vznik oznámit pojistiteli, aby mohl zahájit šetření. Nejpohodlněji a nejrychleji lze škodnou událost oznámit ČSOB Pojišťovně, a. s., členu holdingu ČSOB, prostřednictvím telefonu na bezplatné lince 800 100 777, prostřednictvím internetu na www.csobpoj.cz nebo prostřednictvím asistenční služby.

Pokud je v souvislosti se škodnou událostí podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, je nutné vznik škody ohlásit i orgánům činným v trestním řízení.

Pokud to není nutné z bezpečnostních nebo hygienických důvodů, není možné měnit stav způsobený pojistnou událostí, dokud nebudou poškozené věci prohlédnuty zástupcem pojišťovny. Teprve potom může pojištěný zahájit opravu poškozeného bytového domu obyvatelů, kteří jsou spoluvlastníky bytového domu, ale všech, kteří v pojištěném bytovém domě bydlí.

Text: Martin Chára a ČSOB pojišťovna

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne