Zateplovací systém nové generace

Datum: 1.12.2010
obrázek
V současné době, kdy se snažíme o maximální úsporu energie na výtápění bytových, občanských i průmyslových staveb, jsou kontaktní zateplovací systémy velmi často používaná řešení obvodových plášťů staveb. Kontaktní zateplovací systém, který byl původně vyvinut hlavně k dodatečnému zateplení obvodových plášťů stávajících staveb, je dnes běžně projektanty navrhován a používán i v konstrukcích obvodových plášťů novostaveb.

S vývojem kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvých omítek, lepicích a stěrkových hmot jde ruku v ruce i vývoj tepelných izolantů pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Dochází ke změnám u běžně v kontaktních zateplovacích systémech používaných izolantů na bázi pěnového polystyrenu nebo minerální vlny nebo k vývoji zcela nových. Jedním z nových kontaktních zateplovacích systémů je systém weber therm plus ultra.Tento systém znamená velký skok ve vývoji kontaktních zateplovacích systémů.

Výborně tepelně izolovaný obytný, nízko energetický či pasivní dům s použitím zateplovacího systému s izolačními deskami běžné tloušťky je přáním každého stavebníka nebo vlastníka nemovitosti. Použitím kontaktního zateplovacího systému weber therm plus ultra lze splnit přání stavebníků a investorů díky použitému zcela novému izolantu Kooltherm K5 se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,021 W/mK.

Pro získání lepší představy co znamená součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 W/mK lze provést srovnání s běžně používanými izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS 70 F. Běžný kontaktní zateplovací systém s izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS 70 F tloušťky 20 cm lze nahradit systémem weber therm plus ultra s tloušťkou izolačních desek pouze 11 cm.

Jaké jsou hlavní přednosti tohoto systému?

 • izolační deska s λd =  0,021 W/mK
 • zpracování obdobné s běžným polystyrénovým izolantem
 • podstatně šetříte na tloušťce izolantu
 • šetříte na všech doplňkových materiálech, zakládací liště, délce hmoždinek apod.

Popis systému

Pro lepení izolačních desek i vytváření základní vrstvy na izolačních deskách Kooltherm K5 je v systému weber therm plus ultra použitá lepicí a stěrková hmota weber. therm plus ultra v kombinaci s výztužnou skleněnou síťovinou weber therm 178 alt. weber therm 131.

Fenolická izolační deska o rozměru 1200 x 400 mm na povrchu opatřená tkanou fólií v tloušťkách 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 mm.

 • součinitel tepelné vodivosti λd :
  • 20 – 30 mm: 0,025 W/mK
  • 30 – 50 mm: 0,024 W/mK
  • nad 50 mm: 0,021 W/mK
 • objemová hmotnost: 35 kg/m³
 • třída reakce na oheň izolační desky C dle ČSN EN 13 501-1
 • třída reakce na oheň ETICS weber therm plus ultra B-s1-d0 dle ČSN EN 13 501-1
 • faktor difúzního odporu μ: 35

Jako povrchové úpravy jsou v systému weber therm plus ultra použity pastovité omítky v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI, a to weber.pas silikát, weber.pas akrylát a weber.pas silikon.

Příklady aplikace

Pro ilustraci uvádíme některé známé výhody použití tohoto systému při využití menší tloušťky izolantu, a to v kombinaci i s běžným polystyrénovým izolantem i samostatně, které naleznete ve fotogalerii.

Oblast použití

Zateplovací systém s Evropským technickým schválením dle ETAG 004 s omítkou weber therm plus ultra je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných budov, občanských staveb a průmyslových staveb. Dále je také určen pro rekonstrukce i novostavby.

Text: Robert Mikeš

Foto: archiv společnosti Saint-Goban Weber Terranova

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne