Družstva prošla krizí se ctí

Datum: 1.12.2010
obrázek
Dopady finanční krize zasáhly v minulém období celou českou ekonomiku. Řada firem, podnikatelů, ale i fyzických osob se dostala do existenčních problémů. Banky se současně začaly potýkat s výrazným zhoršením platební kázně svých klientů a nárůstem počtu nesplácených úvěrů. Na to, jak se s touto situací z pohledu banky vypořádala bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ) a co nového pro tyto klienty ČSOB připravuje jsme se zeptali ing. Ladislava Kouckého, manažera pro obsluhu bytových družstev a SVJ ČSOB.

Jak se finanční krize projevila ve splácení úvěrů poskytnutých bytovým družstvům a SVJ?

Do současné doby poskytla ČSOB klientům z řad bytových družstev a SVJ více než 7 tisíc úvěrů v celkovém objemu přesahujícím 27 miliard korun. S ohledem na dopady finanční krize, zejména v oblasti zvyšující se míry nezaměstnanosti, jsme vstupovali do roků 2009 a 2010 s obavami. Bylo jasné, že rostoucí nezaměstnanost může mít přímý dopad na schopnost družstevníků a vlastníků hradit pravidelné platby spojené s bydlením. Razantní nárůst procenta neplatičů v jednom domě může ohrozit schopnost družstva či SVJ splácet své závazky. To byl m.j. důvod, proč ČSOB věnovala zvýšenou pozornost monitoringu platební kázně svých klientů a v případě vzniku problémů se je ve spolupráci s klientem snažila řešit hned v zárodku.

Dnes již můžeme s potěšením konstatovat, že družstva a SVJ prošla krizí snad nejlépe ze všech úvěrovaných právnických osob. Těch několik málo klientů, kteří se dostali do vážnějších problémů, se daří ve spolupráci s bankou řešit. V praxi tak byla prokázána jedna ze zásad, kterou se ČSOB ve své činnosti řídí – klient pro nás není pouhým dlužníkem, ale rovnocenným partnerem. Jeho problémy jsou i problémem banky a ČSOB se je snaží seriózně řešit. O tomto přístupu m.j. svědčí fakt, že banka v několika případech odložila splátky či prodloužila splatnost úvěru a naopak splacení žádného úvěru dosud u těchto klientů nevymáhá soudní cestou. Považuji za nutné ale zdůraznit, že i klient si musí uvědomit, že jde o rovnocenný vztah – i on musí rychle reagovat a učinit nezbytná opatření k narovnání své finanční situace.

Jakým způsobem se v zájmu klientů o úvěry na opravy a rekonstrukce projevila štědrá dotační politika státu?

Oproti roku 2009, kdy z důvodů buď nevyjasněných nebo nepřijatelných počátečních podmínek programu Zelená úsporám a očekávaného navýšení dotací z programu Panel většina družstev a SVJ se zahájením prací vyčkávala, je od počátku tohoto roku patrný enormní nárůst poptávky po úvěrech na opravy a rekonstrukce bytových domů. Velice významným rozhodnutím bylo, že oba zmíněné programy jsou dostupné jak pro panelové, tak i nepanelové domy. Zejména možnost použít „Zelené dotace“ při opravě panelových domů vyvolala obrovský zájem. S ohledem na fakt, že při čerpání „Zelené dotace“ musí žadatel splnit obdobné podmínky jako při čerpání dotací z Panelu, převážná část klientů využívá možnosti souběžného čerpání dotací z obou programů – byť na různé účely. V nejbližší době, v návaznosti na pozastavení obou programů, poptávka po úvěrech na revitalizace bytových domů logicky opět poklesne, neboť vlastníci se budou snažit zahájení investice odložit do doby znovuobnovení alespoň některého z programů.

Co nového pro tyto klienty ČSOB připravuje?

Svou odpověď bych rozdělil na dvě části, neboť požadavky na bankovní produkty se u družstev a SVJ netýkají pouze úvěrů, ale i optimálního zhodnocování jejich vkladů. Vzhledem ke skutečnosti, že depozitní úrokové sazby jsou v ČR nyní na absolutním minimu, je řada klientů nespokojena s úročením svých běžných či termínovaných účtů. Málokdo si však uvědomuje, že banky obecně, pokud nechtějí vykazovat ztráty, nemohou účty svých klientů úročit lépe než je cena peněz na mezibankovním trhu. I přes to ČSOB už k jedné změně přistoupila. Na Družstevním kontu je již od roku 2003 zavedeno pásmové úročení dle výše aktuálního zůstatku. ČSOB i nadále zachovala jednotlivá pásma beze změny, ale jejich úročení, původně odvozované od Českou národní bankou vyhlašované sazby sedmidenní PRIBID, nyní navázala na vyšší PRIBID měsíční. Ani to by ale neměla být poslední změna a banka v současné době analyzuje další možné cesty jak úročení konta dále zatraktivnit. V závěru letošního roku očekáváme, že bude založeno jubilejní Družstevní konto s pořadovým číslem 10 000 a banka hodlá jeho majitele mile překvapit finančním zvýhodněním. V oblasti úvěrů připravujeme další opatření, která by ve svém důsledku měla nejen zjednodušit, ale i zrychlit celý postup při vyřizování žádostí o úvěr. Rovněž chceme i nadále zachovat možnost, aby naši klienti v případě získání dotace z programu Zelená úsporám, mohli takové prostředky použít na mimořádnou splátku úvěru bez hrozby sankce a obdobný postup jsme začali uplatňovat i v případech dotací získaných družstvy či SVJ z Integrovaných programů rozvoje měst.

Neuvažuje ČSOB o zvýšení hranice, při které jsou úvěry poskytovány bez zajištění?

ČSOB poskytuje úvěry do průměrné zadluženosti 300 tisíc korun na jeden byt u SVJ zcela bez zajištění a u bytových družstev je takový úvěr možné jistit pouze biankosměnkou. Z naší analýzy vyplývá, že tato hranice byla nastavena pro klienty opravdu vstřícně neboť téměř 97 % bankou úvěrovaných klientů tuto podmínku plní a tudíž nemusí za úvěr ručit zástavou své nemovitosti. To je důvod, proč v této oblasti žádné změny neplánujeme. V poslední době, v souvislosti s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, však vzrůstá poptávka malých bytových družstev po možnosti převést úvěr na rekonstrukci z původního družstva na nové SVJ. ČSOB, jako jedna z mála bank na trhu, má pro tyto případy připraven vzorový postup a takový převod umožňuje. Důležitou podmínkou však je, aby družstvo s bankou na převzetí úvěru začalo spolupracovat již v okamžiku, kdy o možnosti převodu bytů rozhodla členská schůze, ale samotné převody ještě nezapočaly.

Jaký je Váš názor na pozastavení dotačních programů pro panelové domy?

Když jsem před půl rokem publikoval článek s názvem „Štědrá dotační politika státu nepotrvá věčně“, tak jsem netušil, že toto konstatování se stane realitou již tak brzy. Zastavení přijímání žádostí o dotace v programu Panel postavilo řadu vlastníků, kteří jsou těsně před rekonstrukcí, před zásadní otázku – máme zahájit stavební práce a tudíž se vzdát možnosti o Panel v budoucnu požádat nebo investici odložit na příští rok? Správnou odpověď asi nezná nikdo. S nástupem nové vlády se začal vznášet otazník nad další existencí Státního fondu rozvoje bydlení tzn. nad realizátorem programu Panel. Při avizované fiskální politice státu pro příští léta nelze odhadnout, zda program Panel v nějaké podobě „přežije“ resp. zda nebude omezen či dokonce ukončen. Co se týká Zelených dotací, nechci polemizovat s oficiálním zdůvodněním ministerstva, nicméně osobně si myslím, že Státní fond životního prostředí byl zaskočen velmi vysokým počtem žádostí od vlastníků panelových domů, které tudíž zpracovával se značným zpožděním. Každopádně se ale prokázalo, že bez dotací na panelové domy není možné „rozdat“ 20 – 25 mld. korun dotací, které má mít program Zelená úsporám do konce roku 2012 k dispozici. U Zelených dotací je alespoň pozitivní, že o ně lze požádat i po ukončení opravy, což znamená, že na rozdíl od Panelu nejsou vlastníci nuceni odkládat zahájení stavebních prací – pouze musejí spoléhat, že přijímání žádostí bude v roce 2011 opět obnoveno. ČSOB může na současné situaci těšit pouze to, že s pozastavením státních dotačních programů okamžitě vzrostl zájem o naše úvěry, spojené s dotací z ČSOB programu energetických úspor, která činí 1 % z vyčerpané částky úvěru.

Ptal se: Martin Chára

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne