Střešní nástavby

Datum: 10.9.2010
obrázek
Trojice bytových domů Na Balkáně v Praze 3 už něco pamatuje. Objekty byly postaveny v první polovině 60. let minulého století. Přestože nepatří k nejmladším, dokážou zaujmout většinu kolemjdoucích i projíždějících. Pozornost nepoutají pouze novými kabáty v barvě, okrová, žlutá, oranžová…, ale především zajímavým stavebním prvkem - prosklenými venkovními výtahy.


Domy, částečně postavené z  klasického zdiva, částečně ze železobetonových panelů, jsou vlastnictvím městské části Praha 3, která se rozhodla v rámci provedení celkové rekonstrukce objektů a jejich zateplení využít jejich střechy k získání nových bytových jednotek. Akce měla jeden háček: Jakmile třípatrové domy povyrostou o jedno patro a stanou se z nich čtyřpatrové, musí být vybaveny výtahem. Konkurz na projektanta vyhrála pražská firma A plus, která si s úkolem poradila zajímavým způsobem.

Mezi vilkami a paneláky

Autoři projektu se při jeho zpracování snažili nejen navrhnout byty, poskytující příjemné bydlení, ale také neublížit samotnému objektu ani jeho okolí. Při jeho zpracování brali ohled na okolní architekturu. Ta má zajedno podobu panelové výstavby se čtyř až pěti podlažími, kde dominují funkcionalistické prvky – jednoduché architektonické vyjádření, plochá střecha… Druhou typologickou formu zástavby představují obytné vily ze stejného období o dvou až třech podlažích s valbovými či stanovými střechami.
Bytové domy, které měly povyrůst o střešní nástavby, se nacházejí na hranici obou typů zástaveb. Firma A plus se jednoznačně rozhodla pro jednopatrovou nástavbu. Dvoupatrová by z objektů udělala dlouhány, které by do širokého okolí nepřirozeně čněly. Také valbová střecha o malém sklonu – přibližně 15 % neubližuje jak vilové části, tak panelové zástavbě. 

Víc než nový pláštík

Dopravu obyvatel v domě vyřešila firma A plus osobním trakčním výtahem, který je funkčním, ale i architektonickým prvkem poutajícím pozornost. Je prosklený, takže umožňuje krátkou vyhlídkovou jízdu, a přístupný z mezipater podest domu. Výtah nezvýšil standard jen nových obyvatel domu, ale pomohl i starším nájemníkům, kterým už schody dělaly potíže.
Kromě samotné nástavby domy prodělaly rekonstrukci z gruntu. „Nešlo pouze o nový pláštík,“ říká ing. arch. Jakub Mík. Domy absolvovaly potřebné opravy, zateplení a získaly novou fasádu. O výběru již míněných různých odstínů žluté a oranžové nerozhodovala pouze skutečnost, že této lokalitě sluší, ale i ověřená zkušenost projektantů a architektů, že se s těmito barvami na zateplovacích systémech nejlépe pracuje. 

Každá nová střecha – čtyři nové domovy

Střešní nástavba na každém ze tří domů přinesla čtyři nové byty nejrůznějších velikostí. Jde o bytové jednotky 1 + KK (cca 40 m2), 2+ kk , 2 + 1, oba přibližně o velikosti 80 m2 a 4 + 1, jehož obyvatelé mají k dispozici 120 m2 plochy. Oba poslední zmíněné byty mají terasu nabízející
krásný výhled na Prahu, včetně některých jejích historických částí.
Nové byty jsou vybaveny i sklepy, které vyrostly na nevyužitých částech stávajícího podsklepení. Nechybějí ani dnes již nezbytná parkovací stání.

Bytovou výstavbu má v Městské části Praha 3 na starosti Milena Kozumplíková. Zeptali jsme se, jaký byl prvotní motiv investování do střešních nástaveb?

Počet bytů vzniklých na nástavbách není z hlediska celkového počtu bytů v majetku Městské části Praha 3 tak zásadní. Důležitá je tu kombinace opravy panelového domu, rekonstrukce rozvodů, oprava společných prostor, zateplení, přistavení výtahu... To znamená zvýšení komfortu domu a prodloužení jeho životnosti. Při této příležitosti se snažíme využít střechy domu jako stavební parcely, kterých Městská část Praha 3 příliš nevlastní.

Mělo město specifické požadavky týkající se architektonického a dispozičního řešení nástaveb?

Na jednání rady byl pouze stanoven počet a výměra nově postavených bytů, řešení jsme zadali společnosti A Plus.
Přístavba výtahů, které sice zlepšily provoz i vzhled domu, zcela určitě rekonstrukci značně prodražily.

Nepřesáhly vynaložené náklady finanční možnosti městského úřadu?

Náklady se nám téměř okamžitě vrátily. Vzhledem k tomu, že spoléháme sami na sebe a nevyužíváme státní dotace, můžeme byty ihned prodat. Stávající jejich nájemcům, nové ve výběrovém řízení.

Text: Dominika Bučková

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne