Jde to i rychleji

Datum: 1.7.2010
obrázek
Pokud nás stavební neduhy domu či především rostoucí náklady spojené s energiemi donutí k rekonstrukci, je třeba takový záměr projednat, provést průzkum, zadat energetický audit, vytvořit projekt, připravit vlastní stavební činnost, sehnat stavební povolení - a taky peníze. To všechno spolkne spoustu času.

Jenže my chceme začít šetřit hned. Začne to svoláním schůze bytového družstva či společenství vlastníků. Vyplatí se její přípravě věnovat pozornost, přijít s jasným záměrem a hlavně vyzbrojen argumenty. Co vlastně chceme opravit? Máme na to, a kdo nám případně půjčí? Jaké jsou výhody kompletní rekonstrukce a kdo by ji nejlépe zvládl? Jaké jsou nabídky firem a jaké zkušenosti sousedů?

Manuál pro předsedu

Na odborné otázky, které se na těchto schůzích nejčastěji objevují a dotýkají se materiálů, technologie, práva i finančních otázek, mohou zástupci Revity předsedající shromáždění připravit. Poskytnou jim i argumenty pro kompletní rekonstrukci, která je ve výsledku vždy levnější, než dílčí opravy. Revita může dokonce vyhotovit i text zápisu členské schůze, který je nutné odhlasovat tak, aby měl všechny náležitosti, požadované stavebním úřadem i bankou, která má v případě nutnosti poskytnout úvěr, a které nesmí chybět ani v případě podání žádosti o dotaci z programu Panel. Pokud by totiž bylo usnesení neúplné, nastala by nutnost pro doplnění svolávat novou schůzí a postoupit nové hlasování. To krade síly i čas. Pokud ale není třeba doplňovat nic, může být smlouva s Revitou G do týdne uzavřena.

Co chce úřad a co banka

Další etapou je samotná příprava stavby. Potřebovat budete stavební povolení, k jehož získání je třeba splnit pro laika neuvěřitelnou řadu náležitostí: mimo jiné například zajistit energetický audit domu, připravit projekt rekonstrukce, uzavřít smlouvu o realizaci. Úsloví, že peníze jsou až na prvním místě, platí i zde. Nemnohá BD či SVJ se mohou do rekonstrukce pustit pouze s penězi, které mají ve fondu oprav. Je tedy třeba zvolit banku, postarat se v ní o úvěr a také požádat o dotaci. K tomu je potřeba opět projekt, statický posudek, audit, vyjádření informačního střediska a nakonec samozřejmě stavební povolení. Laik potvrdí: zvládnout se to sice dá, ale je to hrozná honička, která navíc moc trvá…

Protože žádost bance o úvěr i ministerstvu o dotaci a „inženýrská příprava“ vyžadují řadu vzájemně se podmiňujících potvrzení a razítek, která může jednotlivec získat pouze postupně, v Revitě tyto činnosti sloučili. Pokud se zájemce pro Revitu rozhodne, ušetří spoustu starostí, času a běhání.

Svěřit se odborníkům od začátku do konce

„Požadavky stavebních úřadů se různí případ od případu,“ říká Lenka Jehlářová projektantka společnosti REVITA G. „Odvíjí se to od objektivních místních podmínek i od toho, kdo kde sedí. Proti lidem přicházejícím zvenčí máme výhodu, že jak to na dotčených úřadech chodí, víme. Pokud jsme v dané lokalitě již stavěli, sedí tam konec konců lidé, s nimiž nás pojí i osobní vazby, protože jsme už nejeden svízel řešili společně.“ A je jich hodně - podání žádosti o stavební povolení totiž předchází vyjádření nejrůznějších orgánů. Svá razítka musí přidat dále například i hasiči, odbor životního prostředí, který například potvrdí, že na domě nehnízdí rorýsi, městský architekt a někdy se vyjádří i památkáři k navrhovanému barevnému řešení. „Dále je třeba z katastrálních map zjistit majitele okolních pozemků, jichž se stavba dotkne, protože přes ně povede stavební cesta anebo tam bude složen materiál – což znamená kontaktovat přinejmenším obec, správce zeleně a technickou správu komunikací,“ vypočítává jednotlivé články ze zdánlivě nekonečného řetězu Lenka Jehlářová.

Revita ušetří investorovi i většinu starostí s úředním posvěcením stavby, když po skončení prací vyzve úřad k vydání kolaudačního souhlasu. V jeho rámci totiž musí mimo jiné proběhnout revize elektřiny, hromosvodů i toho, zda všechny použité výrobky, materiál a třeba i omítky mají patřičný atest. Důležitá jsou i prohlášení o shodě s normami a předloženou stavební dokumentací a o likvidaci odpadu.

Složitý zákon a upřesňující vyhlášky

Plnění mnohdy nečekaných požadavků a překonávání úředních nástrah, zdálo by se, vyžaduje mimořádně otrlou povahu. Lenka Jehlářová však působí křehce. „Nezávidím nikomu, kdo se třeba ve snaze družstvu nebo společenství ušetřit do toho všeho pustí sám,“ říká. „Někdy je už samotná situace dost nejasná, a navíc v podstatě nikdy nikdo neřekne, co všechno bude chtít. To až na základě stavební dokumentace. A své hraje i houšť prováděcích vyhlášek a nejasný výklad nového stavebního zákona…“

Spíš pravidlem, než výjimkou, je situace, kdy celková předpokládaná cena podstatným způsobem překračuje sumu, kterou mají bytová družstva nebo společenství jednotek k dispozici. Ohledně peněz mají však na výběr. Banky právě pro ně připravily širokou nabídku úvěrů. Vyřídit je však není záležitost na odpoledne, i zde je třeba žádost doložit řadou dokumentů. To samé se týká žádosti o dotaci z programu Panel.

Cesta k penězům není snadná

Ani David Reichel, který má na starost dotaci PANEL a koordinaci jednotlivých složek stavební činnosti, nevypadá jako dobrodruh libující si v šarvátkách s úřady. Nicméně snaha získat pro klienta výhodný úvěr nebo dotaci bývá někdy obtížná. Je totiž opět třeba překonat hromadu papírů a získat řadu razítek. I podmínky se neustále mění: „Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení disponuje k pomoci investorům programem Panel. Poskytovatelem dotace je Českomoravská záruční a rozvojová banka. Jak zájemci vědí, program byl loni pozastaven, protože v něm došly peníze. Naštěstí to bylo opatření dočasné, takže Panel začal opět fungovat letos v dubnu. Ale s novými podmínkami,“ říká David Reichel. „Program Panel je výhodný, žadatel z něj, pokud na dotaci dosáhne, získá dvě procenta úroku z poskytnutého úvěru.“

Na Panel i úvěr s odborníkem

Pokud se ptáte, co může být na finančních otázkách vzrušujícího, je to opět nutnost vyplnit všechny požadavky toho, kdo peníze má a mohl by je poskytnout: měří totiž přísně a nepřesnosti se proto mohou velmi nevyplatit – v lepším případě tím, že se celá stavební akce zdrží. Kdo žádá o dotaci z programu Panel, musí zateplit plášť, střechu, podhledy, lodžie a vyměnit okna a dveře. Cenová nabídka vychází z energetického auditu, ostatně stejně jako projekt. Je třeba požádat o stanovisko Poradenské a informační středisko, které musí souhlasit s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou. Má pověření ministerstva průmyslu a obchodu se vyjadřovat k tomu, jak projekt zohledňuje to, co má Panel podporovat. „Prováděcí firmy například musí mít ISO, dohlédnu na to,“ říká David Reichel. „S kladným stanoviskem Poradenského střediska podám žádost bance. Tam zkontrolují, má-li žádost všechny náležitosti, vystaví mi přejímací protokol a věci už jdou dál úřední cestou. Průběžně sleduji, aby se nezadrhly.“

Je-li žádost o dotaci vyřízena kladně (právní nárok na to ale není), následuje podpis smlouvy s investorem. A mohou začít chodit peníze - v půlročních intervalech po dobu patnácti let.

„Pokud máte splněné všechny náležitosti, nic vám nebrání hned první den po podání řádné žádosti začít stavět. Rozhodně však ne dříve,“ říká David Reichel. „Taková je totiž podmínka Panelu.“

Když 3 + 3 = 3

Pokud sečteme zprůměrované časy, které vyřízení inženýrské přípravy a řešení finančních otázek pověřenému člověku zabere, od rozhodnutí členské schůze do zahájení rekonstrukce uplyne zpravidla více než šest měsíců. Například dvojice Jehlářová – Reichel řeší záležitosti stavby a financování souběžně. Protože nemusí čekat na jednotlivá konečná rozhodnutí, šetří zákazníkovi nejen nervy, ale především čas. Ten se totiž výrazně zkrátí maximálně na tři měsíce. Nejhorší prý totiž je, když mezi investorem a úřady vznikne „kolečko“, v němž mezi stranami létají žádosti o doplnění toho či onoho, řeší se otázky, s nimiž by laik vůbec nepočítal, a uštvaný zástupce družstva nebo společenství proklíná chvíli, kdy se zavázal úřední záležitosti spojené s rekonstrukcí zařídit. Jen zřídka „jdou věci samy“. Jak totiž říká David Reichel: „Pro lidi, kteří takovou agendu běžně nedělají, se vždycky najde něco, co dokáže překvapit. Ostatně i nás…, ale od toho, abychom to rychle zvládli, jsme tady.“

Text: (mp)

Foto: archiv redakce

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne