Fasáda roku 2009 zná své vítěze

Datum: 29.6.2010
obrázek
V Hudebním divadle Karlín proběhlo 15. dubna 2010 slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Fasáda roku 2009. Tato soutěž, pořádaná společností Baumit, se letos dočkala svého jubilejního desátého ročníku. Odborná porota udělila celkem osm ocenění.

V hlavních kategoriích novostavba a rekonstrukce bylo oceněno vždy po třech stavbách. Navíc odborná porota udělila zvláštní cenu v kategoriích Rodinný dům a Rekonstrukce bytového domu.

Svého favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů, kteří ocenili citlivou rekonstrukci rozsáhlého funkcionalistického komplexu střední školy stavební ve Volyni. U přihlášených staveb se již tradičně hodnotí jejich fasáda z inovačního hlediska, dále architektonické ztvárnění a kvalita realizace.

Kategorie novostavba

Nominované novostavby letos zcela jednoznačně ovládla Praha, což se promítlo i při vyhlašování vítězů.

První místo získal bytový dům Tulipa v pražské Modřanské rokli, na kterém porota ocenila kvalitní návrh a realizaci. Ve fasádě jsou zdařile aplikovány kvalitní materiály a je využita jejich přirozená barevnost. Promyšleně a funkčně jsou navržené také konstrukční prvky a detaily, které spoluvytváří harmonický celek.

 

Druhé místo putuje rovněž do hlavního města. Reprezentativní vila v pražské Tróji je ukázkou velmi kvalitní architektury pro náročné investory. Měřítko, proporce, kombinace materiálů a střídmé použití barev vytvářejí napětí, které umocňuje výrazná kombinace horizontály a vertikály. Kvalitně navržené a řemeslně zvládnuté detaily podtrhují celkový vynikající dojem.

 

Třetí místo bylo uděleno technicky náročné a esteticky velmi zdařilé fasádě obchodního domu Atrium v Hradci Králové. Fasáda složená z kontaktního tepelně izolačního systému s keramickou povrchovou úpravou je ukázkou současných technologických a materiálových možností.

1. místo v kategorii novostavba

Bytový dům Tulipa

Projektant: LOXIA, a.s., zhotovitel fasády: IMOS Brno, a.s., majitel: TULIPA Modřanská rokle, s.r.o.

2. místo v kategorii novostavba

Rodinný dům v Praze Tróji

Projektant: Adam Rujbr Architects, zhotovitel fasády: SPING STAV, spol. s r.o., majitel: soukromý investor

3. místo v kategorii novostavba

Obchodní centrum ATRIUM, Hradec Králové

Projektant: Ing. arch. Antonín Juštík, Ing. Vladimír Tůma, zhotovitel fasády: Krušnohorská stavební, s.r.o., majitel: AMON REAL, a.s.

Kategorie rekonstrukce

První cenu v této kategorii získala rekonstrukce pláště plzeňského Divadla Alfa. Porota ocenila kvalitní realizaci fasády, která využívá systému Baumit a předsazené konstrukce hliníkových pozinkovaných lamel, které tvoří jistou formu transparentní opony. Tím je vytvořen zajímavý kontrast a napětí, které je od divadelní budovy návštěvníkem očekáváno.

 

Druhé místo získal vynikající příklad rekonstrukce fasády panelového domu, který je založen na nově koncipovaném architektonickém členění. Porotu zejména zaujal návrh výtvarného řešení štítu objektu, který navozuje naprosto odlišné měřítko dvanáctipatrového prefabrikovaného domu.

Jediným zástupcem historických budov se stala rekonstrukce bytového domu v Karlových Varech, která uchvátila precizním zpracováním detailů a střídmým barevným pojetím.

 

 

1. místo v kategorii rekonstrukce

Rekonstrukce pláště budovy divadla ALFA

Projektant: Ing. arch. Jan Toman, zhotovitel fasády: Albet metal, s.r.o., Praha, Trigema Building, a.s., Praha, majitel: Divadlo Alfa, město Plzeň

2. místo v kategorii rekonstrukce

Zateplení BD Pomořanská

Projektant: Ing. Martin Rieger, zhotovitel fasády: Trigema Building, a.s., majitel: SVJ v budově č. p. 485-7, Pomořanská ul., Praha 8

3. místo v kategorii rekonstrukce

Rekonstrukce bytového domu Karlovy Vary

Zhotovitel fasády: STANAP Karlovy Vary, s.r.o., investor: Společenství vlastníků BJ

Zvláštní ocenění

Odborná porota rovněž udělila dvě mimořádná ocenění. Bytový dům Trávník v České Třebové je tak druhým zástupcem panelových domů s titulem Fasáda roku 2009. Zajímavě řešená úprava lodžií a vkusné barevné pojetí dodávají tomuto panelovému domu noblesní novou dimenzi.

 

 

Další cenu si převzal zástupce rodinného domu ve Zlíně - Kostelci. Realizátorům a architektovi se zde podařilo přetransformovat nevýraznou normalizační architekturu v hrdého následovníka zlínské funkcionalistické tradice.

 

Zvláštní cena „Rekonstrukce bytového domu“

Revitalizace bytového domu Trávník 2013-2015

Projektant: Ing. Tomáš Fremr, zhotovitel fasády: ISOTEP, s.r.o., Ústí nad Orlicí, majitel: BD Trávník 2013-2015

Zvláštní cena „Rodinný dům“

Rekonstrukce rodinného domu ve Zlíně -Kostelci

Projektant: Ing. Arch. Jiří Jílek, zhotovitel fasády: Navláčil – stavební firma, s.r.o., soukromý investor

Cena mediálních partnerů

Posledním oceněným je citlivá rekonstrukce VOŠ a SPŠ stavební ve Volyni, která okouzlila porotu mediálních partnerů. Rozsáhlý komplex funkcionalistického stylu si i přes kompletní energetickou sanaci zachoval svou původní tvář.

Cena mediálních partnerů - Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ stavební Volyně

Projektant: AIP, s.r.o., Plzeň, zhotovitel fasády: Metrostav, a.s., divize 6, majitel: Jihočeský kraj

O vítězích ve dvou hlavních kategoriích a o dvou mimořádných oceněních rozhodovala porota složená ze stavebních odborníků, které předsedal prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Dalšími členy poroty byli autorizovaná architektka Ing. arch. Marcela Bílková, doc. Pavel Svoboda, CSc. z pražského ČVUT, Ing. arch. Oleg Haman, předseda Obce architektů, Ing. Tomáš Chromý, člen ČKAIT, Ing. Pavel Štěpán, viceprezident ČSSI a Ing. Pavel Med, jednatel Baumit, spol. s r.o. V porotě mediálních partnerů zasedali Jitka Korčeková z vydavatelství Economia, PhDr. Matěj Šišolák z Jaga Media, Mgr. Antonín Gottwald z vydavatelství BusinessMedia, s.r.o. a Mgr. Jan Táborský z EXPO DATA, spol. s r.o.

Text: (prch)

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne