Zateplení minerální izolací

Datum: 4.6.2010
obrázek
Společnost Knauf Insulation výrobce tepelných, akustických a protipožárních izolačních materiálů má pro vás novou desku, která umožňuje pohodlnější práci a ušetří vám více než si myslíte. Společnost je výrobcem skelné a kamenné minerální izolace.

NOBASIL FKD S

Všechny materiály Knauf Insulation jsou vhodné pro různé konstrukční varianty a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. V každém případě, ať už se jedná o jakoukoliv uvedenou vlastnost, dojde s  výrobky Knauf Insulation ke zhodnocení vlastností konstrukcí, a to nejen zvýšením ochrany tepla, ale i zvýšenou odolností vůči hluku a požáru.

S pomocí ECOSE® Technology jsou vyráběny produkty Knauf Insulation ze skelné vlny. Jde o materiály, které mají velmi dobré až nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti. Původní surovinou pro výrobu skelné vlny je skleněný střep. Společnost Knauf Insulation využívá ve svém výrobním procesu recyklované sklo a to až z 80 %. Pokud budeme hovořit o fasádách, jsou výrobky ze skelné minerální izolace vhodné pro aplikaci do provětrávaných fasád nebo do sendvičových konstrukcí.

Materiály ze skelné vlny jsou ideální do provětrávaných nebo sendvičových fasádních systémů a mají tyto benefity:

 • bezformaldehydová ECOSE® Technology
 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • nadstandardní zvukopohltivé vlastnosti
 • zlepšují kvalitu vzduchu v interiéru
 • příjemnější na dotyk, bez zápachu
 • snadno se řežou, méně práší

Produkty Knauf Insulation vyráběné z kamenné vlny

jsou především odolné vůči ohni a zachovávají si při nadměrném namáhání svoji tvarovou stálost. Původní surovinou pro výrobu kamenné vlny je čedič. Produktová řada z kamenných vláken je vyráběná v deskách a lamelách. Jde o tvrdší materiály s vyšší objemovou hmotností. Jejich předností je právě dlouhodobá stálost ve vynikajících mechanických vlastnostech.

 

Materiály z kamenné vlny jsou ideální do kontaktních zateplovacích systémů a mají tyto benefity:                

 • vynikající tepelně izolační vlastnosti                                           
 • mechanicky odolné a tvarově stálé                                             
 • velmi dobré akustické vlastnosti                                                 
 • nejvyšší třída požární odolnosti                                                  
 • propustné vodním parám                                                           

Novým produktem, který zaručí pohodlnější práci na stavbě je NOBASIL FKD S s lambdou 0,036 W/mK.

Výhody minerální izolace NOBASIL FKD S v kontaktním zateplovacím systému:

 • nehoří a dýchá
 • přináší tepelný komfort
 • tlumí hluk
 • drží svůj tvar
 • chrání nosnou konstrukci
 • prodlužuje životnost stavby

Deska má vynikající tepelně izolační vlastnosti a je ideální na zateplení vnějších stěn kontaktním způsobem (tzv. vnějším kontaktním zateplovacím systémem – ETICS). Deska je v celém průřezu hydrofobizována, čímž chrání vlákna proti případné vlhkosti. Difúzní otevřenost desky zabezpečuje tzv. „dýchání domu“. Umožňuje únik kondenzované vlhkosti ze stěny, což v podstatné míře prodlužuje životnost zateplené stavby. Nehořlavost kamenné vlny předurčuje tuto izolaci jako skvělou ochranu nemovitosti.

Graf vlevo znázorňuje závislost nárůstu tepelně izolačních vlastností vzhledem k tloušťce izolantu a porovnání tepelně izolačních vlastností nového super-izolačního materiálu NOBASIL FKD S s běžným materiálem, který má horší součinitel tepelné vodivosti (lambda).

Pokud použijeme do kontaktního zateplovacího systému materiál FKD S, lze využít jeho vynikajících tepelně-izolačních vlastností především k úspoře nákladů na vytápění a také k úspoře finančních prostředků při samotném provádění zateplování.

Úspora spočívající v menší tloušťce izolantu vám zaručí úsporu při:

 • přepravě produktu na stavbu
 • použití kratších kotevních prvků
 • aplikaci užších pásů parapetních a atikových plechů
 • použití užších zakládacích lišt
 • aplikaci menších izolačních pásků v oblasti ostění a nadpraží
 • zvětšení užitného prostoru v oblasti lodžií a balkonů...

Nespornou výhodou oproti klasickým minerálně vláknitým deskám je lepší manipulace s materiálem na stavbě, čímž umožňuje pohodlnější práci všem, kteří s ním přijdou do kontaktu. Pohodlnější manipulace se projevuje nejen na stavbě, ale i při transportu materiálu. Výhodu sebou nese i to, že ochráníme nosnou konstrukci obvodové stěny a zároveň ji nijak nezatěžujeme tepelně-izolačním materiálem, který na ni aplikujeme. Přitom má minerálně-vláknitá izolace FKD S všechny pozitivní mechanické vlastnosti, která jako kamenná minerální izolace má mít: velkou pevnost tahu, vyhovující smykové i tlakové napětí a dostatečnou objemovou a tvarovou stálost.

NOBASIL FKD S

CE certifikát

EN kód

MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5

Součinitel tepelné vodivosti

0,036 W/mK

Standardní rozměry

60-180 mm x 600 mm x 1000 mm

Pevnost v tlaku při 10% def.

20 kPa

Pevnost v tahu

10 kPa

Měrná tepelná kapacita

830 J/kg K

Faktor difúzního odporu

3,5

Tabulka znázorňuje certifikované vlastnosti NOBASIL FKD S

Když systém, tak certifikovaný

Všechny zateplovaní systémy mají svá pravidla, která je nutno dodržet. Jsou to zásady, které se týkající podkladu a způsobu aplikace a není tomu jinak ani v případě aplikace nové minerálně-vláknité desky FKD S.

Srovnávací tabulka

Požadavek normy UN (doporučená hodnota)

Stěna vnější - těžká

0,38 W/m2K

Skladba

(W/m2K)

R (m2K/W)

Železobetonový panel

(tl. 150 mm)

 

3,70

 NEVYHOVUJE

0,09 

Źelezobetonový panel

(tl. 150 mm)

Minerální izolace (tl. 100 mm)

                (λ = 0,044 W/mK)

 0,42

 NEVYHOVUJE

 

2,22

Źelezobetonový panel

(tl. 150 mm)

Min.izolace FKD S (tl. 100 mm)

                (λ = 0,036 W/mK)

 0,35

  VYHOVUJE

 

2,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet ve srovnávací tabulce je pouze orientační, skutečné hodnoty musí být vypočítané pro každou obvodovou stěnu individuálně, podle konkrétních podmínek.

Zateplení fasády je velmi časově a technologicky náročné. Doporučení je vždy stejné, realizaci ponechat jen zkušeným firmám s dostatečnými praktickými znalostmi a profesionálním vybavením.

Text: Marcela Bosáčková, aplikační manažerka společnosti Knauf Insulation

Foto: firma Knauf Insulation

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne