Zateplovací systém nové generace

Datum: 28.5.2010
obrázek
V současné době, kdy se snažíme o maximální úsporu energie na výtápění bytových, občanských i průmyslových staveb, jsou kontaktní zateplovací systémy velmi často používaná řešení obvodových plášťů staveb. Kontaktní zateplovací systém, který byl původně vyvinut hlavně k dodatečnému zateplení obvodových plášťů stávajících staveb, je dnes běžně projektanty navrhován a používán i v konstrukcích obvodových plášťů novostaveb.

Vývoj tepelných izolantů

S vývojem kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvých omítek, lepicích a stěrkových hmot jde ruku v ruce i vývoj tepelných izolantů pro použití v kontaktních zateplovacích systémech. Dochází ke změnám u běžně v kontaktních zateplovacích systémech používaných izolantů na bázi pěnového polystyrenu nebo minerální vlny nebo k vývoji zcela nových. Jedním z nových kontaktních zateplovacích systému je systém weber therm plus ultra.

Tento systém znamená velký skok ve vývoji kontaktních zateplovacích systémů. Výborně tepelně izolovaný obytný, nízkoenergetický nebo pasivní dům s použitím zateplovacího systému s izolačními deskami běžné tloušťky je přáním každého stavebníka nebo vlastníka nemovitosti. Použitím kontaktního zateplovacího systému lze splnit přání stavebníků a investorů díky použitému zcela novému izolantu Kooltherm. Běžný kontaktní zateplovací systém s izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS 70 F tloušťky 20 cm lze nahradit systémem weber therm plus ultra s tloušťkou izolačních desek pouze 11 cm.

Kooltherm K5 je fenolická izolační deska, která se skládá z tuhého fenolového izolačního jádra bez CHC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách. Izolační deska má třídu reakce na oheň C podle ČSN EN 13501-1 a zateplovací systém s izolačními deskami Kooltherm K5 má třídu reakce na oheň B-s1,d0 podle ČSN EN 13501-1.

Složení zateplovacího systému weber therm plus ultra

  • lepicí a stěrková hmota weber therm plus ultra
  • tepelný izolant desky Kooltherm K5
  • kotevní prvky - talířové hmoždinky
  • armovací tkanina weber therm 178
  • tenkovrstvé omítky weber pas v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI
  • příslušenství k systému (soklové profily, podložky, spojky, rohové profily, okenní profily, dilatační profily)

 

Montáž zateplovacího systému

Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1200 x 400 mm a jejich nízké hmotnosti je montáž kontaktního zateplovacího systému rychlá a nenáročná. Provádí se na podklad odpovídající požadavkům ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Systém lze založit pomocí zakládacího profilu, nebo pomocí zakládací latě a spodní hranu systému opatřit okapním profilem pro odvod vody z fasády, nebo v případě speciálního požadavku ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb. Lepení izolačních desek se provádí lepicí a stěrkovou hmotou. Hmota se nanáší v nepřerušeném pásu po obvodu desky a ve třech bodech do plochy desky tak, aby plocha desky spojená s podkladem lepicí hmotou byla min. 40 % plochy desky. Při lepení desek je nutné dosáhnout maximální rovinnosti povrchu izolantu, protože povrch izolačních desek Kooltherm K5 se nesmí upravovat broušením.

Kotvení izolačních desek se provádí po zatvrdnutí lepicí hmoty talířovými hmoždinkami tak, aby při osazování talířových hmoždinek nedošlo k poškození fólie na povrchu izolačních desek. Základní vrstva se provádí lepicí a stěrkovou hmotou v kombinaci se skleněnou síťovinou weber therm 178. Minimální doba na vyzrání základní vrstvy je 5 dnů. Základní vrstva se provádí v tloušťce od 5 do 7 mm. Jako příslušenství v systému weber therm plus ultra lze použít běžných profilů a doplňků. Podkladní nátěr pod omítku weber.pas podklad UNI se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu. Tenkovrstvá omítka weber.pas se nanáší na zaschlý podkladní nátěr.

Text: Tomáš Pošta

Foto: archiv společnosti Saint-Goban Weber Terranova

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne