Profily budoucnosti

Datum: 27.5.2010
obrázek
Nové směry, neustálé inovace, odhad budoucího vývoje oboru a prosazování nových řešení v praxi, tak to jsou jen některé z rysů, které musí zdobit skutečného lídra v tom či onom odvětví. V oblasti lehkých obvodových plášťů na bázi hliníku a skla zná český trh svého lídra již řadu let. Je jím společnost Schueco.

Firma potvrzuje své výsadní postavení i v současné době a disponuje vizemi, které jí zřejmě dopomohou obhájit svou pozici i v budoucnu. I proto jsme se sešli s obchodním ředitelem společnosti Schueco ČR, ing. Jaromírem Veverkou a položili mu několik otázek.

Můžete v krátkosti zhodnotit ekonomické výsledky firmy Schueco za rok 2009?

Společnost Schueco pořádá tradičně na závěr roku v Bielefeldu setkání vedoucích pracovníků celé skupiny Schueco a seznámí je s předběžnými hospodářskými výsledky za uplynulý rok a také představí vize pro následující období. Setkání bylo očekáváno s mimořádným napětím, vycházejícím z průběhu celého roku, který vzhledem k celosvětově neradostné hospodářské situaci byl velmi náročný také pro společnost Schueco. Je třeba si uvědomit, že Schueco působí dnes ve více než 70 zemích světa a de facto více než 60 % celkového obratu realizuje na exportních trzích.

Potěšitelné je, že můžeme konstatovat, že výsledky skupiny Schueco přes nemalé problémy na některých exportních trzích, jako například v Rusku, byly nad očekávání dobré a hrozivé perspektivy o propadu obratu v desítkách procent se nepotvrdily. Pro aktivity společnosti Schueco v České republice byl rok 2009 jednoznačně úspěšný. Přes některé dílčí ztráty dosáhlo Schueco v České republice v roce 2009 rekordní obrat překračující hranici 1,2 miliardy korun a překonalo výsledek roku 2008 o ca 20 %. Je třeba zdůraznit, že jednoznačný podíl na vynikajícím výsledku v roce 2009 mají naše aktivity v programu SOLAR, kde Schueco potvrdilo vysokou kvalitu svých produktů a podmiňujícího servisu a poradenství.

Jaké jsou současné nejmodernější trendy v oblasti okenních profilů, a jak jsou tyto novinky aplikovány v praxi?

Společnost Schueco je bez nadsázky evropským lídrem v oblasti aluminiových systémů pro výplně otvorů a opláštění budov. Dlouhodobě Schueco generuje více než polovinu z celkového obratu v aluminiových konstrukcích. Před dvěma lety jsme mimo jiné také z důvodů neustále se zpřísňujících požadavků na tepelně-technické vlastnosti okenních výplní uvedli na trh novou sérii systémů pro výplně otvorů, tedy pro okna a dveře, nazvanou AWS (Aluminium Windows Systems). Standardně tedy nabízíme škálu konstrukcí s rozdílnými stavebními hloubkami a tepelně-izolačními vlastnostmi, ale vždy s cílem naplnit požadavky stanovené normou, buď evropskou nebo její lokální úpravou, což je například případ České republiky. Nebo konstrukcí vycházející z přání architekta a projektanta. V oblasti plastových systémů nabízí Schueco obdobně ucelenou škálu systémů pod obchodním názvem CORONA pro výplně otvorů se stavební hloubkou až 82 mm u okenních konstrukcí.

Samozřejmostí jsou vícekomorové systémy dle požadavků trhu, systémy s dorazovým a středovým těsněním a na vrcholu řady stojí systém Corona SI 82+, u kterého funkci standardní ocelové výztuže přebírají hliníkové prvky. Samozřejmě také naše plastové systémy jsou kompletně certifikovány pro Českou republiku a splňují veškeré požadavky dané současnou legislativou. Veškeré uvedené konstrukce prodáváme úspěšně také v České republice a je pouze na přání a možnostech investora či developera pro jakou konstrukci se rozhodne.

Můžete nám přiblížit projekt Energy2?

Projekt Energy2 lze v zásadě charakterizovat mottem „energii šetřit, energii získávat“. Vývoj nových systémů a jejich inovace je z pohledu techniky u společnosti Schueco prioritním směrem. Postupná snaha o snížení energetické náročnosti budov nutí dodavatele systémů ke zlepšení tepelně-technických vlastností produktů, v našem případě především oken a také dveří. A společnost Schueco patří tradičně k nositelům inovací a know-how v této oblasti. Portfolio produktů Schueco zahrnuje ale dnes také produkty, které význam slova „šetřit“ převádějí do praxe. Jmenujme např. systémy vnější sluneční ochrany nebo systémy na řízení, kontrolu a optimální využívání přirozeného větrání, které redukují potřebu větrání nuceného a tedy v důsledku spotřebu energie. Nejen tedy jednotlivé okno nebo dveře, ale komplexní řešení, to je aktuální nabídka Schueco. Druhá část motta, tedy to „získávat“, je doménou produktů Schueco SOLAR. Ať již mluvíme o systémech fotovoltaických, termických, invertorech nebo tepelných čerpadlech, jedná se vždy o nabídku Schueco založenou na získávání energie z obnovitelného zdroje a tedy v důsledku opět o šetření energie ze zdrojů stávajících. A není snad nutno připomínat, že veškeré tyto produkty vyvíjíme, tak aby v konečném efektu vzájemně spolupracovaly a doplňovaly se. Zakomponování fotovoltaických panelů do proskleného pláště budovy je jen jedním z příkladů.

Daří se vám nové technologie prosazovat u bytových družstev?

Bytová družstva jsou samozřejmě jednou z cílových skupin pro naše zákazníky a tedy potažmo pro naše produkty. Nabídka je ovšem obecně determinována především finančními možnostmi nebo představami investora, v tomto případě stavebního družstva nebo Společenství vlastníků. Dnes jsou produkty společnosti ve stále větší míře požadovány například při výměně stávajících oken - u plastových oken na šestikomorové systémy s odpovídající stavební hloubkou. Tam, kde je investor ochoten akceptovat i jiné než cenové parametry ve smyslu nejlevnějšího řešení, vytváří tak prostor pro nabídku inovativních produktů. V oblasti produktů pro využívání energie z obnovitelných zdrojů, a v našem případě se jedná o sluneční energii, je naše úspěšnost do určité míry závislá na kreativitě a inovativnosti konkrétního investora. Zjednodušeně lze říci „ano, nové technologie prosadíme“. Ale jen tam, kde si zákazník dokáže vytvořit potřebný finanční prostor.

Jsou již připravovány konkrétní projekty Energy2 i v ČR?

Odpověď je určitou paralelou na předcházející odstavec. V posledních dvou letech jsme s některými investorskými skupinami připravovali projekty na základě Energy2. Hospodářská situace od počátku loňského roku ovšem stejně jako řadu jiných investičních záměrů, také tyto projekty zpochybnila nebo přinejmenším časově odsunula. Projekty Energy2 jsou projekty charakteru dlouhodobého investičního záměru. Jsou a budou životaschopné tam, kde převládne úvaha nad provozními náklady objektu a mechanismy jejich snížení použitím produktů Energy2 nad jednorázovými náklady pořizovacími. Jinými slovy, šance vzrůstají tam, kde investor nebo developer více přemýšlejí jak v budoucnu high-tech budovu výhodně prodají či pronajmou než jak výhodně ji pořídí. 

Jaká je v této souvislosti perspektiva společnosti Schueco do budoucích let?

Od počátku letošního roku pracuje společnost Schueco s novou dlouhodobou strategií vývoje nazvanou Vize 2015. Racionalizace, inovace a multiplikace jsou základní stavební kameny Vize 2015. Jednoznačně prioritním cílem našeho vývoje je aktivní účast na procesech souvisejících s ochranou životního prostředí. Schueco se bude profilovat v oblastech, kde působí, které zná, ve kterých umí. Využívání alternativní sluneční energie, snižování energetické náročnosti budov, to jsou domény budoucích aktivit Schueco bez nadsázky v celosvětovém měřítku. „A jsem naprosto pevně přesvědčen, že naše zkušenosti, technické znalosti podložené praxí, kreativita našich, jak Schueco říká “nositelů ideí“, a v neposlední řadě více než 15.000 partnerských společností po celém světě, jsou vynikajícími předpoklady pro úspěšné působení Schueco v následujících letech“, vyjádřil se ing. Jaromír Veverka, obchodní ředitel společnosti Schueco ČR.

                               Ptal se: Martin Chára

                               Foto: archiv firmy

 

 

 

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne