Nezbytná součást komplexní regenerace

Datum: 26.5.2010
obrázek
Bytové družstvo v Orlové dokončilo v polovině roku 2008 regeneraci všech svých 64 domů s 3300 byty, a to nejen výměnu oken a zateplení, ale i modernizaci všech výtahů, rekonstrukci vstupů do domů a vybudování zádveří domů tam, kde nebyla. Ve dvou třetinách bytového fondu mají provedenou rekonstrukci bytových jader a novou elektroinstalaci s nadproudovým chráničem.

Zajímavé srovnání

Jestliže v roce 1996 činila roční spotřeba tepla na vytápění 141 314 GJ, pak v roce 2009 již jen 49 320 GJ. Dosažené úspory tepla činí 65,1 %. Současná spotřeba tepla na ohřev 128 100 m3 teplé vody činila v roce 2009 celkem 35 271 GJ, což je 71,5 % spotřeby tepla na vytápění. Dosavadní způsob revitalizace panelových domů neřeší úsporu tepla na ohřev TUV. Protože cena tepla v Orlové dosahuje výše 452 Kč/GJ a dále poroste, porostou i náklady za spotřebu teplé vody v ceně služeb.

Zatím je zdarma

V současné době jsou roční náklady na dodávku teplé vody v Bytovém družstvu v Orlové i díky neustálému růstu ceny studené vody v řadě domácností vyšší než celoroční náklady na vytápění. V důsledku 30% podílu ceny stálých nákladů na 1 m3 teplé vody nejsou výjimkou případy, kdy v bytě důchodců o větší podlahové ploše se spotřebou teplé vody do 8 m3 ročně, vychází cena 1 m3 TUV 800 - 1000 Kč. Jediným současným a technicky dostupným zdrojem tepelné energie, kterým lze snížit spotřebu tepla na ohřev TUV, je využití solární energie, která je zatím zdarma.

Neopakovatelná šance

„Program Zelená úsporám s příspěvkem až 25 000 Kč na byt dává neopakovatelnou šanci situaci solární systémy stavět. Od roku 1999 máme v provozu na domě s popisným číslem 867 první solární systém deseti kusů solárních panelů pro předohřev studené vody, určené k výrobě TUV a systém funguje. Proto jsme postupně do konce roku 2009 vybudovali dalších dvanáct solárních soustav s 271 kolektory o ploše 540 m2.“ říká ing. Jan Katauer z Bytového družstva v Orlové.

Výsledky na konci roku 2010

Měrná spotřeba tepla na ohřev TUV byla v roce 2009 za celé bytové družstvo 0,275 GJ/m3 i díky tomu, že většina domů má již domovní předávací stanice a teplá voda se ohřívá na patě domu. U dodávek teplé vody z centrálních zásobníků se měrná spotřeba tepla na ohřev teplé vody pohybuje kolem 0,32 GJ/m3. Diskuse, zda se vyplatí budovat solární panely či ne, názorně dokládají výsledky domu čísla popisného 954-956. Zde je instalován náš největší solární systém s plochou 113 m2 a měrná spotřeba nakupovaného tepla na ohřev vody byla za rok 2009 jen 0,15 GJ/m3. Na domě s popisným číslem 791 zkoušíme od podzimu 2009 i dvě tepelná čerpadla s příkonem 9 kW a tři trubicové kolektory s plochou 7,2 m2, což je ideální kombinace pro dosažení maximálních úspor tepla při ohřevu TUV a vytápění v jarních a podzimních měsících. Výsledky tohoto systému budou známy až na konci roku 2010.

Moudré rozhodnutí

Využití peněz z emisních povolenek na zlepšení ekologie v ČR bylo jedno z mála moudrých politických rozhodnutí za posledních 15 let a bude doceněno až v budoucnosti. Umožňuje našemu státu snížit „ekologickou zaostalost“ a přináší pracovní místa v řadě pracovních odvětví při realizaci projektů. Má pozitivní dopad i na myšlení části občanů. „V rámci programu Zelená úsporám máme již vyřízeny a zaplaceny tři dotace na realizované solární systémy v roce 2009 a 5 dalších dotací budeme vyřizovat v letošním roce,“ dodává ing. Jan Katauer z Bytového družstva v Orlové.

Optimální řešení

Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám je optimální realizovat výstavbu solárního systému s velikostí 2 m2 solární plochy na jeden byt a ukládací zásobníky o objemu 1 m3 na každých 25 m2 solární plochy. Solární soustavou předehříváme studenou vodu určenou pro výrobu TUV a energeticky optimální využití slunce je u systémů, kde se studená voda předehřívá do 40 stupňů C. Snaha dosáhnout vyšší teploty předohřevu vede ke snížení energetických zisků.

Pokryje padesát procent nákladů

Z ekonomického hlediska je nejlevnější variantou budovat velké solární soustavy se 40 - 60 kolektory. Podmínkou realizace solárního systému je, aby se teplá voda ohřívala na patě domu v domovní objektové předávací stanici. V těchto případech dotace programu Zelená úsporám pokryje 50 % nákladů a lze zažádat i o dotaci části finančních prostředků na projekt.

Nedostatky lze odstranit

Samotné vyřízení dotace na solární systém je z hlediska oprávněné obavy státu o zneužití finančních prostředků dost byrokratické. Učí se to zvládnout pracovníci SFŽP i žadatelé vzájemně. Drobným nedostatkem je i skutečnost, že řada formulářů neumožňuje elektronické vyplnění a musí se dopisovat ručně. Nepřipadá mi ani ideální, že přihlášený projekt vybudujeme za tři měsíce a administrativa dotace zabere 9 - 12 měsíců. Pořád je to však neopakovatelná pomoc za rozumné náklady postavit zařízení na využití sluneční energie. Současná návratnost vlastních vložených prostředků je 7 - 12 let dle ceny tepla v dané lokalitě a bude se postupně zkracovat s růstem ceny tepla. Doufám, že i po roce 2012, kdy se všichni naučíme s programem Zelená úsporám pracovat, bude podobný typ státní podpory zachován.

„V současné době vlastníci domů i bytů, kteří splácejí úvěry na zateplení, nemají dostatek vlastních zdrojů na jejich výstavbu a bez podpory státu by solární soustavy na střechách domů přibývaly opravdu jen pomalu.“ dodává ing. Jan Katauer z Bytového družstva v Orlové.

Text: Ing. Jan Katauer, Bytové družstvo v Orlové

Foto: archiv bytového družstva

Tabulka solárních soustav BD v Orlové k 1. 1. 2010

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne