Dotace nenabízí jen stát

Datum: 14.5.2010
obrázek
V době finanční a ekonomické krize se stát rozhodl oživit stavební sektor formou rozšíření nabídky dotačních titulů, podporujících opravy a rekonstrukce bytových domů. Ani ČSOB nezůstává v tomto trendu pozadu a nejen že upravila parametry svých úvěrů tak, aby její klienti mohli nových dotací optimálně využít, ale sama přichází se svým příspěvkem k podpoře regenerací – dotačním programem s názvem ČSOB program energetických úspor.

 

Program Nový Panel

Díky programu Panel se v uplynulých letech podařilo nastartovat proces obnovy bytového fondu. Nejžádanějším produktem tohoto programu se jednoznačně staly dotace snižující úrokovou sazbu, které ve svém důsledku umožnily výrazně snížit náklady spojené s krytím ceny opravy či rekonstrukce bankovním úvěrem. Více než třetinu ze všech dosud poskytnutých dotací získali klienti čerpající úvěr od ČSOB.

Od 1. května 2009 byl objem dotací, který je možné z tohoto programu získat, navýšen a odstupňován podle míry komplexnosti rekonstrukce. Současně bylo umožněno požádat o tyto dotace i vlastníkům nepanelových domů. V maximální variantě je tak nyní možné získat dotaci snižující úrokovou sazbu z úvěru až o 4%. Zájemcům, kteří hodlají této dotace využít, nabízí ČSOB v rámci svého poradenství možnost již dopředu stanovit, kolik by taková dotace činila. Nástroj s názvem Kalkulačka úspor umožňuje nejen na počkání  namodelovat různé varianty splácení úvěru, ale současně podává i informaci o tom, kolik by činila dotace Panel za celou dobu splatnosti úvěru. Výši dotace lze stanovit podle rozsahu uvažované opravy tzn. že klient se dozví, jaká by byla výše dotace v případě, kdy podpora by činila 2,5%, 3% nebo 4%.

 

Program Zelená úsporám

Pro vlastníky domů je určena dotace, kterou od dubna tohoto roku začal poskytovat Státní fond životního prostředí. Jedná se o přímou dotaci, která ve své maximální variantě umožní pokrýt až polovinu nákladů spojených s komplexním zateplením objektu a výměnou oken. Protože vlastník nemovitosti tuto dotaci dostane vyplacenu až po provedení investiční akce, je ČSOB připravena mu toto období pomoci překlenout poskytnutím úvěru. V tomto případě však úvěr bude pro klienta standardně obsahovat jednu zásadní výhodu – vlastník bytového domu bude moci použít dotaci na provedení mimořádné jednorázové splátky části úvěru, a to bez hrozby jakékoliv sankce. ČSOB předpokládá, že zájemci o tuto dotaci budou jednotlivé kroky realizovat v následující časové posloupnosti: podání žádosti o dotaci – schválení příslibu dotace – podání žádosti o úvěr – čerpání úvěru na rekonstrukci – kolaudace provedené opravy – vyplacení dotace na účet vlastníka – provedení částečné splátky úvěru. Při dodržení takové posloupnosti má vlastník jistotu nejen v tom, že dotaci opravdu získá, ale že ji následně bude moci optimálně použít na snížení jistiny poskytnutého úvěru.

 

ČSOB Program energetických úspor

Pro ty vlastníky, kteří se rozhodnou nevyužít žádný z výše uvedených dotačních programů či nesplní podmínky pro jejich poskytnutí, přičemž prováděná investiční akce přinese prokazatelnou úsporu energií (např. pouze výměna výtahu), má ČSOB řešení – dotace z ČSOB Programu energetických úspor. Banka v rámci tohoto programu poskytne každému klientovi, který úvěr použije na financování opravy, která z pohledu nákladů na energie přinese určitou úsporu, dotaci ve výši 1% z objemu vyčerpaného úvěru. Tato dotace sice není tak objemově významná jako jsou dotace z programu Panel či Zelená úsporám, na druhou stranu však klient bance, na rozdíl od uvedených programů, nemusí dokládat žádné posudky, audity nebo projektovou dokumentaci.

Až do dubna t.r. roku bylo možné dotaci z ČSOB Programu energetických úspor kombinovat s dotací z programu Panel. Této možnosti u ČSOB za celou dobu trvání jejího programu využilo cca 600 klientů, kterým banka podpořila úvěry v objemu přesahujícím 3,5 mld. korun. Novela příslušného nařízení vlády, platná od 1. května t.r., však souběh obou dotačních titulů znemožnila. To ve svém důsledku znamená, že pokud hodlá družstvo či SVJ požádat  o dotaci v rámci programu Panel, nesmí mít již na stejný účel poskytnutou žádnou jinou dotaci. Tím se okruh úvěrovaných klientů, které je banka připravena dotačně podporovat, výrazně omezil. Na druhou stranu však ČSOB očekává, že své dotační prostředky tak bude moci nabízet dalším nedotovaným klientům minimálně až do konce letošního roku.  

Určitá, byť omezená, výhoda tak zůstala zachována pouze pro vlastníky nepanelových domů, kteří získají v rámci programu Zelená úsporám dotaci na zateplení a výměnu oken. Pokud tato dotace nepřekročí částku 5 milionů korun, lze současně požádat i o poskytnutí dotace z ČSOB Programu energetických úspor. Oba tyto dotační programy totiž fungují v tzv. režimu de minimis - to znamená, že součet obou dotací nesmí v posledních třech letech přesáhnout částku rovnající se ekvivalentu 200 tisíc EUR.

Text: Ladislav Koucký

Foto: archiv firmy ČSOB

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne