Zelená úsporám i pro panelové domy

Datum: 25.2.2010
obrázek
Poslední změny v dotačním titulu Zelená úsporám přinesly dobré zprávy i pro investory v oblasti sanací panelových domů. Od září 2009 mohou žádat o dotaci nejen vlastníci obytných domů postavených nepanelovou technologií, ale všichni vlastníci jakéhokoliv bydlení.

Dotační titul Zelená úsporám je z hlediska investora a majitele domu určitě zajímavou příležitostí. Má však několik základních podmínek, které je v oblasti panelových domů nutné splnit. O dotaci nelze žádat jednotlivě, vždy se musí provést kompletní zateplení celého domu a současně musí být splněny podmínky „programu Panel“ v současném znění. Výhodou pak je, že lze tyto oba dotační tituly kombinovat. V České republice je velké množství dodavatelů stavebních prací, kteří se do tohoto programu zapojili a zcela určitě mají výrobky, které svojí kvalitou odpovídají parametrům nutným pro získání dotace. Otázkou tedy je, proč není počet žádostí o podporu Zelená úsporám tak vysoký, jak se předpokládalo a proč jej využilo zoufale málo investorů. Odpovědí může být vysoká pracnost a technická a finanční náročnost projektové dokumentace, která je nedílnou součástí žádosti o tuto podporu.

Společnost SULKO s.r.o. se rozhodla vyjít svým zákazníkům v tomto ohledu vstříc a připravila pro ně konzultační střediska ve svých obchodních místech, kde umí vyškolený personál poradit zájemci o tuto dotaci, jak má postupovat pro její zdárné získání. To je však pouze první část tohoto programu. V první fázi se potenciální žadatel dozví, jestli má vůbec na dotaci nárok a konzultační středisko SULKO mu předloží hrubý rozpočet nákladů, včetně předpokládané výše dotace. Pokud se investor na základě těchto podkladů rozhodne pro realizaci svého záměru se společností SULKO, je pro něho připraven program, který je ušit přímo na míru těmto žadatelům.

Specialisté firmy SULKO, navštíví zákazníka přímo na místě stavby, provedou všechny úkony nutné k získání podkladů pro projektovou dokumentaci nutnou pro podání žádosti. Na základě těchto podkladů vypracují přesnou cenovou nabídku tak, aby obsahovala všechna opatření, která jsou pro získání dotace nutná a to v celém rozsahu podporovaných stavebních a energetických prací. Současně mu navrhnou takovou kombinaci dotačních titulů, včetně financování, aby byl ekonomický dopad všech těchto opatření pro zákazníka co nejvýhodnější.

V případě, že zákazník nebude mít čas nebo chuť se žádostí podrobně zabývat, tak SULKO na základě plné moci vypracuje a podá žádost, včetně všech podkladů a projektové dokumentace za něj. Všechny tyto přípravné práce jsou prováděny za velmi výhodnou, dotovanou cenu, která je součástí cenové nabídky. Současně zajistí provedení všech těchto prací na klíč, takže se zákazník nemusí o nic starat a pouze užívá výhod spojených s tímto programem. Nabídka se týká výměny oken, zateplovacích prací předepsaných programem Zelená úsporám a solárních systémů pro přípravu teplé užitkové vody a vytápění. Všechny tyto prvky programu jsou vhodné pro dosažení nejvyšší hladiny dotací – A.1. 1500 Kč/m2. Kombinace obou dotačních titulů Zelená úsporám a programu Panel pak zásadně snižuje finanční zatížení investorů a nevyžaduje zásadní navýšení plateb do fondu oprav.

Díky tomu může investor provést všechny práce v podstatně vyšší technické úrovni, než je obecně běžné a díky získané dotaci se zaměřit na maximalizaci energetických úspor – svých budoucích zisků.

 

 

 

Pro příklad lze s novými okny SULKO PROFI Line Concept docílit Uw – 0,59 Wm-2K-1 a tím zlepšit měrnou tepelnou ztrátu HT domu až o 25 % a současně o 25 % zlepšit průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí UKCE a v součinnosti se zateplením a využitím obnovitelných zdrojů energie dosáhnout více než 65% úspor. To je jistě dobrou zprávou nejen pro investory a majitele staveb.

Text: Marian Figa

Foto: archiv firmy SULKO

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne