Stavební spoření zažívá boom

Datum: 18.3.2010
obrázek
O rekordních obchodních výsledcích spořitelny s nezaměnitelnou liškou na logu, atraktivnosti stavebního spoření, ekonomické krizi, energetických úsporách a novinkách v nabídce společnosti, která dosáhla ve své kategorii historicky nejvyššího podílu na trhu, jsme hovořili s místopředsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny Manfredem Kollerem.

Jak vyplývá ze statistik, Českomoravská stavební spořitelna loni prakticky po celý rok překonávala svoje předchozí rekordy. Mohl byste výsledky tohoto velmi úspěšného roku čtenářům našeho časopisu přiblížit? A jak si stojí ČMSS v evropském měřítku?

Rok 2008 byl pro nás absolutně rekordním rokem. Ve stavebním spoření jsme dosáhli největšího tržního podílu v historii naší firmy. V Evropě jsme se umístili ve stavebním spoření na čtvrtém místě. A to znamená, že v České republice neexistuje žádná jiná finanční instituce, která by evropském měřítku dosáhla takového úspěchu. V oblasti úvěrů jsme také velmi slušně bodovali. Uzavřeli jsme úvěrové obchody za 33 miliard korun. A takovýto výsledek také nikdo v České republice nedosáhl. A nové rekordy jsme zaznamenali i v ostatních produktech. Takže, jak je z krátkého výčtu vidět, byl to skutečně rok rekordů, jak na domácí, tak na evropské scéně. Pro mne osobně jsou důležité výsledky v oblasti úvěrů. Dokumentujeme jimi politikům, že investice do stavebního spoření je opravdu správnou investicí.

Jak se podle vašich zkušeností vyvíjí spotřebitelský, nebo lépe řečeno, klientský pohled na stavební spoření?

V České republice momentálně zjišťujeme měnící se situaci. Ještě před několika lety bylo stavební spoření skutečně jenom spořicím produktem. A takto se na něj lidé také dívali. Ovšem dnes má stavební spoření úplně jiný význam. Stavební spořitelny v současné době poskytují svým klientům velké množství úvěrů. A to, že v minulosti to tak nebylo, vycházelo ze samotné konstrukce produktu. Dříve panovalo přesvědčení, že na úvěr lze dosáhnout až po několikaletém spoření. Skutečnost je jiná. Úvěr, respektive překlenovací meziúvěr, můžete dnes dostat prakticky okamžitě. A současně na svoji smlouvu o stavebním spoření dospořujete určenou částku. V nynější situaci, kdy se úroková hladina v České republice dostala na historické minimum je stavební spoření tak atraktivní, jak ještě nikdy nebylo. 

Pravidelnost se vyplácí, což potvrzují výsledky více než patnáctileté existence stavebního spoření v České republice. Jaký je váš názor?

Mnoho našich klientů má velkou výhodu. Sjednají-li si u nás otevření postžirového účtu Poštovní spořitelny a zadají si na něm trvalý příkaz na pravidelné měsíční vklady na stavební spoření, tak je pro ně trvalý příkaz zdarma. Ale chtěl bych připomenout, že stále existuje spousta klientů, kteří se dopouštějí chyby, kvůli které přicházejí o peníze. Pokud totiž pravidelně nespoří, tak často zapomenou na konci roku doplatit stanovenou částku, a tak se připraví o optimální státní podporu. I proto je pravidelné spoření tak důležité. 

Vaše spořitelna oznámila, že v dubnu letošního roku jste dosáhli nejlepších úvěrových výsledků za celou dobu vaší existence. Jak je možné, že všechny spořitelny zaznamenávají pokles a vás to zatím nepostihlo?

Vedoucí postavení na trhu stavebního spoření nám nespadlo z nebe, nic jsme nezískali zadarmo. Navíc od 1. dubna letošního roku jsme se v úvěrech více rozpřáhli, protože vedle úvěrů ze stavebního spoření jsme začali prodávat také standardní hypoteční úvěry. Nyní tedy máme zcela kompletní úvěrovou nabídku, kde si určitě vybere každý klient. To, co nemůže zajistit stavební spoření pokrýváme hypotékami nebo spotřebitelskými úvěry. 

 V názvu našeho časopisu je slovo plus, což v praxi znamená, že se našim čtenářům snažíme dát něco navíc. Jak je to u vašeho produktu, který se  nazývá Liška plus?

Liška plus je programem pro optimální zajištění na stáří, kombinuje stavební spoření a penzijní připojištění. Z průzkumů, které jsme prováděli, vyplynulo, že stavební spoření a penzijní připojištění jsou nejoblíbenější nástroje zajištění ve stáří. Proto jsme je zkombinovali dohromady. S oběma produkty navíc získávají naši klienti státní podporu. 

Bytová výstavba i modernizace stávajícího bytového fondu je stále aktuální. Převládajícím trendem je modernizace zvyšující jak komfort jednotlivých bytů, tak významné úspory energií, například při zateplování zejména panelových domů. Jak hodnotíte roli státu v této oblasti?

Svou pozitivní úlohu sehrává program Panel. Domnívám se také, že to co stát zahájil svým programem Zelená úsporám byl krok správným směrem. Když jsem přišel před více než šesti lety do ČR, tak energetické úspory tady nehrály nijak zvlášť významnou roli. Tehdy byly ceny energií ještě relativně nízké. Dnes se situace naprosto zásadně změnila. Na významu získávají právě tepelné izolace, úspory energií, kvalita vyměňovaných oken a podobně. Důležité je také to, že stát začal podporovat alternativní zdroje energií.

Registrujete klienty, kteří nesplácejí, nebo se zpožďují se splátkami svých úvěrů?

Je samozřejmé, že každá banka má klienty, kteří mají problémy se splácením úvěrů. V České republice se tato hodnota nazývá klasifikované pohledávky. My těchto pohledávek máme nejméně z celého bankovního sektoru. Ale je jasné, že s růstem nezaměstnanosti počet těchto klasifikovaných pohledávek poroste.

Domníváte se, že by v České republice mohl systém stavebního spoření fungovat bez státní podpory?

Stavební spoření bez státní podpory obvykle nefunguje. Pokud neexistuje státní podpora, tak v kolektivním systému stavebního spoření neexistují tak zvaní přátelští střadatelé. A to vede k tomu, že úvěry musí být nutně více úročeny, což není smyslem stavebního spoření.

Jak se díváte na občasná vyjádření představitelů ministerstva financí, ze kterých vyplývá, že zrušení nebo omezení státní podpory stavebního spoření by jim nebylo proti mysli. Domníváte se, že je to jen testování stavebních spořitelen, jak by reagovaly na takové opatření, kdyby opravdu vstoupilo v platnost?

To si ani nemyslím. Domnívám se, že úkolem ministerstva financí je pečlivě každým rokem prověřovat veškeré subvence, to opravdu pokládám za správné. Momentálně zaznamenáváme klesající trend celkového objemu státní podpory. Snížení státní podpory v roce 2003 se projevuje teprve nyní, a proto se domnívám, že nějaké další omezení státní podpory by opravdu nebylo na místě. A současně je třeba říci, že v těchto letech je vidět, že stavební spoření pomáhá českému stavebnictví, protože stavební spořitelny poskytují opravdu rekordní objemy úvěrů. V ČMSS je nyní poměr mezi vklady a úvěry ve výši 77 procent. Což je vyšší hodnota než dosahují mnohé německé stavební spořitelny. Takže je možno konstatovat, že teprve teď se ukazují pozitivní důsledky státní podpory a celého systému stavebního spoření v České republice.  Domnívám se, že další snížení státní podpory by výdaje státu na spoření v následujících letech opět zvýšilo, tak jak se to stalo při snížení státní podpory ze 4 500 korun na tři tisíce korun ročně.

Jedinečná nabídka, která umožňuje novým klientům ČMSS zhodnotit počáteční vklad deseti procenty byla prodloužena o další tři měsíce. Mohl byste našim čtenářům blíže osvětlit váš záměr?

Nabídka ČMSS novým klientům na zvýhodnění jejich počátečního vkladu mimořádným bonusem se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. ČMSS proto tuto jedinečnou nabídku, vypsanou původně na období duben až červen, prodloužila o další tři měsíce. Vklad 30 000 Kč novým klientům tedy zhodnotíme deseti procenty.

Uzavře-li zájemce, který dosud s naší spořitelnou s liškou ve znaku nikdy nespořil, v období od 1. července 2009 do 30. září 2009 smlouvu o stavebním spoření se standardními podmínkami na cílovou částku 30 000 Kč a do 31. ledna 2010 vloží na tuto novou smlouvu částku 30 000 Kč, zhodnotí ČMSS uvedený vklad deseti procenty. Chtěl bych ještě připomenout, že stavební spoření je velmi atraktivní nejen ve fázi spoření, ale i ve fázi úvěru. Roční efektivní úroková míra spoření dosahuje až 6,94 procenta. Účastníci stavebního spoření si navíc vytvářejí i nárok na cenově velmi výhodný úvěr na bytové potřeby s neměnnou úrokovou sazbou.

Nezapomínáme ani na naše nejmladší klienty. Všechny děti, které nedosáhly jednoho roku mohou u nás až do konce září uzavřít, tedy v tomto případě jejich rodiče, smlouvu o stavebním spoření prakticky zcela zdarma. Bonus činí až tři tisíce korun. 

Text: Jan Chára  

Foto: archiv redakce

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne