Zateplení ušetří náklady

Datum: 23.2.2010
obrázek
V České republice je více než milión bytů v panelových domech, ve kterých bydlí přibližně čtyři milióny lidí. Nejen ti dnes řeší otázku zvyšování cen energií a přemýšlejí o investici do zateplení svého panelového domu. Přestože se při zateplení panelových domů nejedná o malou částku, vrátí se taková investice během krátké doby ve formě významných úspor.

Zateplení panelových domů má však i další výhody. Zateplením nedochází ke zmenšení obytného prostoru a zvyšuje se tepelná pohoda i v letním období. Zateplení pomáhá zatraktivnit i samotný vzhled budovy a v konečném důsledku zvyšuje její tržní cenu. Nejlepším obdobím pro realizaci zateplování je jaro či podzim, kdy teploty neklesnou pod 5 °C a nepřekročí 30 °C. Léto a zima jsou tedy nejvhodnějším obdobím pro přípravu zateplení, tzn. k rozhodnutí co zateplit, jakým způsobem a s jakými tloušťkami tepelné izolace.

Energetický audit

Při rozhodování o potřebném rozsahu rekonstrukce nejen panelových budov je třeba vždy vycházet z energetického auditu, jehož smyslem je navrhnout nejvýhodnější a nejúčinnější energetická opatření, která zajistí optimální tepelnou spotřebu a která jsou důležitá pro celkové investiční rozhodování. Výsledkem energetického auditu je dokument, který poskytuje objektivní přehled o možnostech a úrovni využívání energie a navrhuje taková opatření, která efektivně vedou k úsporám energie.

Regulovaná výměna

Mluvíme-li o snížení energetické spotřeby na vytápění celého panelového domu, je třeba pod tento pojem zahrnout i zateplení střech a výměnu oken a následná nutná opatření na otopné soustavě, tj. osazení termostatických ventilů, regulaci otopné soustavy apod. Po komplexním zateplení domu a odpovídající úpravě topného systému lze prokazatelně dosáhnout úspor mezi 45 až 55 % původní spotřeby tepla na vytápění. Při navrhování projektu se navrhuje i nucená regulovaná výměna vzduchu, která zaručí nejen dodržení hygieniky požadovaných výměn vzduchu, ale i minimalizaci tepelných ztrát větráním. Výměna vzduchu se v místnostech po zateplení obvykle sníží, což může být doprovázeno nepohodou vnitřního mikroklimatu v bytech, rosením nebo objevením plísní.

Správné zásady užívání nových oken

Správné větrání v zimních měsících probíhá tak, že cca 1 x za 2 - 3 hodiny otevřeme na 1 - 2 minuty okno dokořán. Tím dojde k výměně vydýchaného, vlhkého vzduchu v místnosti za čerstvý, ale studený. Ten se však během velmi krátké doby opět ohřeje teplem naakumulovaným ve vyhřátých stěnách bytu. Pokud obyvatelé bytu pravidelně nevětrají, dojde po čase k zvýšení vlhkosti nad únosnou mez a ke vzniku plísní. Proto by dodavatelé nových oken měli obyvatele bytů seznámit se správnými zásadami užívání nových oken, a to především z hlediska výměny vzduchu v místnosti. To se týká především starých bytů v panelových domech. U nových bytů je výměna vzduchu v místnosti většinou řešena ventilační jednotkou s rekuperací vzduchu.

Projektová dokumentace

Řada bytových družstev a společenství vlastníků jednotek často opomíjí význam zpracovaní projektové dokumentace, která v případě zateplení domu není stavebními úřady vyžadována. Důvodem je, že tyto stavební práce nepodléhají stavebnímu povolení - stavba je pouze ohlašována. Projektová dokumentace však navrhne způsob dodatečného kotvení obvodových dílů k nosné konstrukci a rovněž se zabývá korozním poškozením obvodových dílů. Navrhuje technický postup tak, aby se zamezil či eliminoval případný vznik tepelných mostů, kondenzace vodních par a řeší konstrukční detaily systému. Po zpracování projektové dokumentace následuje výběr stavební firmy. Přestože současná krize způsobila, že firem, které by mohly tyto práce provádět, je více než dostatek, existují i nadále obrovské rozdíly v kvalitě konečného provedení a v tom, jakou práci jednotlivé firmy odvádějí. Spolehlivou metodou, jak prověřit stavební firmu, jsou reference z již realizovaných zakázek. Rovněž u firmy, která je na trhu již mnoho let, je vyšší záruka kvalitně odvedené práce, než u začínající firmy. Při porovnávání nabídek jednotlivých firem rozhodně není nejlepší způsob vybírat budoucího dodavatele pouze podle ceny. Kývnout na podezřele nízkou cenu bez prověření kvality firmy je velké riziko. Výhodou je také např. certifikace kvality podle ISO 9000, osvědčení od profesních sdružení, dodavatelů apod. Pro lepší přehled firem, které se touto problematikou v České republice zabývají, je vhodné kontaktovat například Cech pro zateplování budov (CZB), který tyto společnosti sdružuje. CZB provádí osvědčování odborné způsobilosti firem. Vhodné je při zadání projektu dohodnout s projektantem i jeho dozor na stavbě.

Polystyren hraje v zateplování prim

V České republice je k dispozici několik druhů systémů pro zateplení panelových domů. Jako tepelný izolant se do výšky objektu 22,5 m používá fasádní pěnový polystyren a od výšky 22,5 m minerální vlna. Pro zateplení panelového domu je jako tepelná izolace nejpoužívanější již zmíněný pěnový polystyren (EPS). V oblasti zateplení panelových domů je polystyren hojně využívaný díky jeho dobrým tepelně izolačním vlastnostem, nízké hmotnosti a ekologické nezávadnosti. Tyto vlastnosti jsou základem kvalitního zateplení panelového domu. V rámci zateplení panelových domů se používá na zateplení fasád, střech, stěn a podlah. Jeho vlastnosti odpovídají normám pro zateplení panelových domů a stupeň hořlavosti je v souladu s českými normami.

Monitoring kvality

Kvalitu EPS prodávaného v České republice kontroluje v rámci projektu Monitoring kvality Sdružení EPS ČR (www.epscr.cz). Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2007, je nejen monitoring a následné zajištění kvality EPS, ale také nastolení rovných podmínek pro všechny subjekty zabývající se výrobou, prodejem či aplikací pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu. Následně mají být nastaveny takové mechanismy, které nebudou dovolovat prodej polystyrenu na českém trhu těm výrobcům, jejichž výrobky se neshodují s platnými normami a uvedenou deklarací.

Dotace a program Panel

Bytová družstva a vlastníci bytových jednotek v panelových domech mají možnost využít dotaci na revitalizaci panelových domů z fondů Evropské Unie. Vedle této možnosti existuje také novelizovaný státní program PANEL, který usnadní financování modernizace a oprav nejen panelových domů. Více informací je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).

Text: Jana Macková

Foto: Sdružení EPS

  • Po zpracování projektové dokumentace následuje výběr stavební firmy. Přestože současná krize způsobila, že firem, které by mohly tyto práce provádět, je více než dostatek, existují i nadále obrovské rozdíly v kvalitě konečného provedení a v tom, jakou práci jednotlivé firmy odvádějí.

 

Kvalitu zateplení lze zkontrolovat v zimním období termokamerou.

 

 

 

 

 

 

Hledání v obsahu

Počasí

Soutěž

Napište nám

Partneři

Anketa

Jaká rubrika vás zajímá na našem webu nejvíce?
 
42%
 
17%
 
22%
 
10%
 
5%
 
4%
 
0%
 
0%

Diskuze

Ke stažení

Nejčtenější články

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne