Ohlídejte si kvalitu zateplovacích prací

Datum: 14.08.2008
obrázek
Zateplení domu není levná záležitost. Kromě finančních výdajů ale očekáváme také přínosy v podobě úspor energie na vytápění. Jak neudělat chybu? Vybrali jste zateplovací systém i prováděcí firmu a teď nevíte, zda všechny technologické postupy jsou prováděny správně? Jak se vyvarovat negativních zkušeností se zateplením? Sdružení EPS ČR radí: Ohlídejte si kvalitu zateplovacích prací.

Nejdůležitějším krokem je volba zateplovacího systému. Výběr většinou probíhá mezi kontaktním systémem nebo suchým zateplením, tzv. odvětrávaným systémem. V České republice se většinou používá kontaktní zateplovací systém, ať už s použitím pěnového polystyrenu EPS nebo desek z minerální vlny.

Hledejte zkušenou firmu

Instalaci kontaktního zateplovacího systému je lépe zadat zkušené firmě, neboť se jedná o složitý technologický postup. Na fasádu se pomocí lepidla přichytí izolační materiál, ten se ukotví pomocí hmoždinek, následuje stěrka s výztužnou síťovinou, penetrace a povrchová omítka, kterou lze různě barevně upravovat. I zde je třeba pro povrchové úpravy použít materiály, jejichž vzájemné působení je ověřené. Jinak se vystavujete riziku, že se zateplení brzy naruší.

Nekvalitní realizace či špatně zpracovaná projektová dokumentace může být příčinou mnoha problémů nebo dokonce zapříčinit nulový efekt celé realizace. Například pokud je zvolena špatná tloušťka izolantu a nejsou vzaty v úvahu všechny tzv. tepelné mosty obvodového pláště, tedy místa v konstrukci, kudy uniká mnohem více tepelné energie než v jeho bezprostředním okolí, realizace zateplení snížení spotřeby energie nemusí zabezpečit. Vnější zateplení budovy, pokud je nesprávně navrženo a provedeno, dokáže tepelné mosty dokonce i zvýraznit. Nejčastější výskyt tepelného mostu vykazují ostění oken, okolí střešních atik, či připojení lodžiových prvků. Pro správnou funkci zateplovacího systému je důležitý návrh a řešení těchto detailů – vystupující konstrukce, sokly, otvory, překrývání výztužné mřížky, nanášení tmelu, uplatnění lišt atd.

Tepelné mosty plísním přejí

Tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí ovlivňují teplotu na jejich vnitřním povrchu. K poklesu vnitřní povrchové teploty dochází zejména v místě tepelných mostů. Vlivem nižší teploty vnitřního povrchu konstrukce, než je teplota vzduchu v místnosti, se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v bezprostřední blízkosti povrchu konstrukce, přičemž plísně vznikají už při působení 80 % relativní vlhkosti v blízkosti vnitřního povrchu stavební konstrukce.
Jedním z nejčastějších problémů špatně zateplených budov je právě vlhkost. U nezateplených domů může být touto příčinou nedostatečný tepelný odpor, ale nemusí to být jediná příčina. Ještě před zateplením je třeba zjistit příčinu vlhkosti a odstranit ji. Pokud není příčina vlhkosti odstraněna ani zateplení problémy s vlhkostí nevyřeší.

Pozor na dodatečné náklady

Nedostatků projektové dokumentace a chyb při realizaci je třeba se vyvarovat. Nevhodné uložení izolačního materiálu, spáry, nevhodné zateplení ostění, nesanovaná původní fasáda, neodstranění příčin vlhnutí, ponechaná narušená a nesoudržná omítka, nedostatečná pevnost izolačního materiálu, to vše s sebou nese dodatečné a ve velkém množství příkladů i vysoké náklady na opravy.

Sdružení EPS ČR z materiálů prof. ing. Zuzany Sternové, PhD., VVÚPS-NOVA“ Více informací na www.eps.cz

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne