Odhlučnění bytu pro klidné bydlení

Datum: 19.12.2022
obrázek
Žít v bytě ve společném domě znamená sdílet s ostatními stěny, příčky, stropy a podlahy. Pokud máte štěstí, ani nevíte, že vedle vás někdo bydlí. Horší je, když se nastěhuje soused s jinými návyky a zvyky. To, jak moc budete sdílet svůj život s ostatními, záleží na samotné konstrukci a materiálech, které jsou v domě použité. Myslel někdo při jeho stavbě na akustiku?

A existuje nějaký způsob, jak se z nadměrného hluku nezbláznit? Jestliže jste hlavním strůjcem hluku vy, co můžete udělat pro dobré vztahy s ostatními? Pokud chcete situaci řešit, pusťte se do odhlučnění.

V nedostatečně akusticky řešeném domě si hluk svou cestu vždycky najde

Rozeznáváme dva typy hluku. První se šíří vzduchem a přenáší se stěnou, stropem, spárami a okolními konstrukcemi (například mluvené slovo, puštěná televize, štěkot psa nebo třeba dopravní ruch na ulici). Druhým je hluk kročejový, který vzniká mechanickými nárazy a šířením vibrací přes jednotlivé konstrukce v domě (například dupáním a skákáním, pádem předmětu na zem). S prvním se dá hravě vypořádat správnou instalací akustických předstěn, příček nebo podhledů. Druhý se ale musí tlumit přímo v místě, kde vzniká.

Jak se vypořádat s kročejovým hlukem

Největší problém představuje nesprávně provedená nebo chybějící kročejová izolace stávající podlahy. Pro utlumení kročejového hluku a zvýšení zvukové neprůzvučnosti je totiž potřeba akusticky izolovat podlahu, kterou se hluk přenáší. A to jak od základové nebo stropní konstrukce a roznášecí vrstvy podlahy, tak i od stěn místnosti. Volba izolace závisí také na druhu plovoucí podlahy, která může být lehká například s OSB roznášecími deskami nebo těžká s roznášecí betonovou nebo anhydritovou vrstvou. Výhodou těžkých plovoucích podlah je jejich vyšší pevnost a lepší zvuková pohltivost, výhodou lehkých plovoucích podlah zase rychlost pokládky a realizace suchou metodou.

Způsob provedení záleží na konstrukci původní podlahy

Izolace se vždy pokládá na rovný povrch. U starších cihlových bytů se většinou potkáte s dřevěnou podlahou vybudovanou na násypu škváry nebo strusky. Násyp se často odstraní a udělá se podlaha nová. Při její realizaci doporučujeme použít kvalitní kročejovou izolaci pro akustickou izolaci podlah, například desky STEPROCK HD nebo STEPROCK ND z kamenné vlny ROCKWOOL. Ty významně snižují přenos kročejového zvuku a tlumí hluk mezi místnostmi. Důležité je myslet i na okrajové pásky RST, které tlumí přenášení hluku z podlahy do okolních stěn. Na izolaci STEPROCK HD se následně pokládá separační fólie a na ni roznášecí vrstva například z anhydritové lité podlahy, armovaného betonu nebo vrstvy OSB desek. Na závěr se použije nášlapná vrstva třeba z parket, vinylu nebo plovoucí podlahy. V panelovém domě se zase odstraní původní podlaha až na panel.

Skladba nové podlahy by měla být lehká, aby ji panely udržely. Určitě mějte na paměti i zachování takzvané světlé výšky místnosti. V domě s nižší výškou stropů budete při rekonstrukci podlahy bojovat o každý centimetr a lepší je zvolit lehkou plovoucí podlahu s roznášecími vrstvami z lehkých desek.

Každopádně ať už se rozhodnete realizovat lehkou nebo těžkou plovoucí akustickou podlahu, kdokoliv, kdo bude bydlet v prostoru pod ní, vám za vaše rozhodnutí poděkuje a vy předejdete zbytečným hádkám.

Jak snížit hluk, který se šíří vzduchem

Prostorový hluk, který se šíří vzduchem, se dá ztlumit dodatečnou instalací akustické předstěny nebo podhledu před stěnou, kterou potřebujete odhlučnit. Předsazená konstrukce se vyplní kvalitní izolací s vyšší objemovou hmotností, například deskami ROCKTON SUPER, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS z kamenné vlny.

Správná volba izolace a montáž je alfou a omegou úspěchu

Rozhodně si přečtěte doporučení jednotlivých výrobců materiálů, které se v konstrukci použijí. Je třeba zvolit správný materiál s vyšší objemovou hmotností a vhodnou tloušťkou. Například desky ROCKTON SUPER jsou v tloušťce od 50 do 99 mm schopné pohltit až 90 % a od 100 mm až 95 % zvuku. Další podstatnou vlastností je, jak se konkrétní izolant v konstrukci chová. Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL díky své pružnosti a vyšší objemové hmotnosti dokonale vyplní izolovanou konstrukci. Nedeformují se, nesesedají a nevznikají tak akustické mosty. Navíc jsou prodyšné, nezadržuje se v nich voda a nepřispívají tak ke vzniku plísní a hub.

S instalací si poradíte i sami, dodržte však předepsaná pravidla

Před instalací začněte změřením délky a výšky stěny a přesným vytyčením polohy jednotlivých profilů konstrukce předstěny nebo podhledu. Konstrukci sestavte v takové vzdálenosti od zdi nebo stropu, aby do ní bylo možné vložit akustickou izolaci. Před montáží je důležité podlepit spodní stranu profilů samolepicí akustickou těsnící páskou, která snižuje přenos hluku a vibrací z okolních stěn. Konstrukce předstěny nebo podhledu rozhodně nesmí být v přímém kontaktu s izolovanou stěnou, jinak by docházelo k přenosu vibrací. Konstrukci pečlivě vyplňte vhodnou akustickou izolací. Je důležité, aby se profily pro SDK nedotýkaly stávající stěny, akustická izolace se jí ale naopak dotýkat může. Po vyplnění konstrukce nehořlavou kamennou vlnou opláštěte příčku buď jednou akustickou sádrokartonovou deskou větší tloušťky, nebo použijte dvě akustické desky přes sebe. Spáry pak zatmelte sádrovým tmelem. Správnou instalací akustických předstěn, podhledů a kročejovou izolací podlah můžete zásadním způsobem zlepšit akustické vlastnosti bytu. Ztlumíte nejenom hluk, který směřuje z okolních bytů k vám, ale i zvuk, který se šíří od vás.

Text: Eva Habrnálová

Foto: Rockwool

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne