Proč je vzduchotěsnost domu tak důležitá?

Datum: 30.11.2022
obrázek
Vzduchotěsnost je vlastnost domu, který má všechny prostupy ošetřeny tak, aby ani trochu teplého vzduchu vyprodukovaného vaším zdrojem energie nešlo na zmar.

Zní to jak z medicíny. Ošetřit prostupy. Zajistit životaschopnost konstrukcí, uvolnit dýchání domu, a přitom mít zabezpečenou obálku domu, která nebude poškozena žádnou nedbalostí, neopatrností nebo jiným amatérským zásahem. Zkrátka bude po celou životnost zajištěna vzduchotěsně. Starat se o dům není v dnešní době jednoduchá věc. Zajistit stavbu, která by byla pro vaši rodinu funkční mnoho let, je s nedbalostí prací, bleskovou rychlostí a provozní slepotou na stavbách velmi náročná disciplína.

Životní procesy uvnitř stavby

Na povrchu není nic vidět, ale uvnitř stavby probíhají zcela normální životní procesy. Procesy především spojené s vodou a vodní párou. Její skupenství se mění s teplotou. Nízká teplota na vnějším povrchu může samozřejmě dosáhnout i teplot pod bodem mrazu, tedy z vody se stává rozpínající se led. Ze vzdušné vlhkosti se zase díky nasycenému vzduchu vodní parou při teplotách dosahujících hodnot rosného bodu stává odkapávající voda. Ani jeden z popsaných jevů není pro konstrukci a materiály použité na stavbě pozitivní.

Pokud se na stavbě vyskytnou nekvalitní materiály, které si neumí s takovými výkyvy teplot a teplotních změn poradit během celého roku, velice rychle se nám začne dům doslova rozpadat pod rukama. Existují ovšem materiály, které se stavbě přizpůsobí, reagují na teplotní podmínky jak na vnější, tak na vnitřní straně konstrukce.

Řešením jsou vzduchotěsné materiály

Lékem na starosti spojené s ročním kolísáním teplot jsou vzduchotěsné materiály. Ty zajištují kontinuitu parobrzdných, parotěsných nebo difúzně pojistných vrstev. Tato vzduchotěsnost a plnoplošná spojitost má ještě jednu významnou funkci. Ta se v dnešní době výrazného stoupání cen energií stává mnohem zajímavější stránkou v oblasti vzduchotěsnosti budov.

Blower door test

Vzduchotěsná vrstva, tedy ta opravdu poctivě vzduchotěsná, má za úkol zadržet co nejvíce vyprodukovaného teplého vzduchu uvnitř konstrukce. Tento jev však není zadarmo. Je založen na velice nízké průvzdušnosti, která se snadno odhalí pomocí blower door testu. Tento test je u pasivních domů s dotací dokonce povinností. Splníte, dosáhnete na dotaci. Nesplníte, pak nekompromisně dotaci neobdržíte a nemáte na ni nárok. I jinak se vám blower door test vyplatí! Zjistíte, jak kvalitně firma na vašem domě pracovala. Pokud závěr testu bude poukazovat na velké vzduchové ztráty, pak je nutné zkontrolovat všechny těsnosti spojů, zda jsou správně a dobře přelepeny, nebo zda materiál není v ploše konstrukce porušen třeba elektrorozvody.

Velice dobře funguje tento systém vzduchotěsnosti paradoxně v difúzně otevřených konstrukcích. Difúzně otevřená skladba je díky fóliím a membránám s parobrzdným charakterem více odolná střídání teplot, zkrátka se jim přizpůsobí. To není zcela obvyklé, existuje jen málo membrán na trhu s touto unikátní vlastností. Jednou z nich je fólie INTELLO PLUS značky pro clima od společnosti CIUR.

Těsností docílíme nepropustnosti vlhkého vzduchu do vnitřní konstrukce. Vlhký vzduch z interiéru se v konstrukci může hromadit, zkondenzovat a vodní pára přetransformována na vodu začne dělat neplechu v podobě plísní a hnilobných procesů. Netěsnosti způsobují vyšší náklady na vytápění, větší množství vodní páry v konstrukci. Tepelné izolace chtějí podat co nejvyšší výkon. Ten se však vytrácí se zmíněnými netěsnostmi.

Slovo vzduchotěsnost domu
je synonymem kvalitního domu

Větrání domu je zajištěno u takových novodobých těsných domů pomocí moderní rekuperace – co nejvíce přirozeně fungující výměnou vzduchu. Proto je potřeba se držet převážně parobrzdných konstrukcí, kde je zajištěna vzduchotěsnost, ale zároveň se jedná o konstrukce difuzně otevřené (pozn. autora: difuze – rozptýlení částic vzduchu). Takové konstrukce dokáží samy „dýchat“ a člověk má vždy lepší pocit se v takovém domě nadechnout. Se vzduchotěsností a kvalitním zateplením jde ruku v ruce bydlení bez plísní a alergenů.

Únikům tepla tedy lze zabránit, účet za energie se pak může vlivem vzduchotěsnosti i snížit. Těsností docílíme použitím kvalitních pásek, manžet a různých typů tmelů značky pro clima. Tescon Vana patří k top airstop páskám na trhu. Lze ji lepit i za nízkých teplot. Vyniká nadstandardní přilnavostí k povrchu, která se s časem zesiluje. Manžety Kaflex a Roflex zase zajišťují veškeré prostupy parobrzdnými nebo parotěsnými vrstvami.

Tím, že snižujeme náklady na vytápění, tak díky značkovým výrobkům pro clima docílíme i snížení uhlíkové stopy. Pomáháme našemu životnímu prostředí, vždyť v čistém a zdravém prostředí chce žít přeci každý.

Text a foto: CIUR

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne