U majetku jsou klíčové pojistné částky

Datum: 28.11.2022
obrázek
Aby byl majetek, tedy dům, chata, byt a jeho vybavení (domácnost), dostatečně ochráněn proti poškození či zničení, nestačí pamatovat jen na pojistná nebezpečí. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně (ČPP), upozorňuje, že stejně důležitým parametrem je i správné nastavení pojistných částek. Ty musejí odpovídat aktuální pojistné hodnotě majetku, aby v případě pojistné události lidé získali dostatek peněz na opravu či rovnou postavení či pořízení nového domu, bytu nebo jeho vybavení.

Na co všechno pamatuje majetkové pojištění?

Pojištění majetku – nemovitosti a domácnosti lidé vnímají zejména přes živelní události. Živelní událost s devastačními účinky na majetek většinu lidí potká jednou za deset, dvacet, padesát let nebo nejlépe vůbec. Když se ale tak stane, je potřeba mít pojištění nastavené tak, aby lidé získali dostatek prostředků na pořízení majetku nového, které plně nahradí to zničené. To znamená mít pojištěná nejen všechna důležitá pojistná nebezpečí, ale mít také sjednanou dostatečnou pojistnou částku.

Jak si lidé u ČPP mohou v případě majetkového pojištění volit pojistná nebezpečí?

Konstrukce našeho majetkového pojištění Domex+ je odlišná, než je tomu u většiny produktové nabídky na trhu. Jde o maximálně přehledné a jednoduché majetkové pojištění, nemůže se stát, že byste ve své pojistné smlouvě zapomněli na nějaké pojistné nebezpečí. U Domexu+ jsou lidé vždy pojištěni proti všem aktuálně nabízeným pojistným nebezpečím a vyberou si jen pojistný limit, který jim bude vyhovovat. Na výběr mají ze tří variant.

Mají lidé pojistné částky u majetkového pojištění nastaveny dostatečně?

Jsou klienti, kteří mají svůj majetek dobře pojištěný, ale současně se setkáváme s případy, kdy tomu tak není. Pokud není majetkové pojištění řadu let aktualizováno, dá se předpokládat, že sjednané pojistné částky již neodpovídají aktuální hodnotě pojištěného majetku a hrozí jeho podpojištění. S pojistnou smlouvou je nutné pracovat. Může se stát, že už tři roky stará smlouva může být nevyhovující a pojištěný majetek nekryje dostatečně.

Jak se dá nebezpečí podpojištění vyvarovat?

Aby lidé neměli svůj majetek podpojištěný, je třeba pravidelně aktualizovat své pojistné smlouvy. Ideálně každý rok, nebo alespoň po dvou letech. To ale dělá jen málokdo. Proto například po loňském tornádu jsme sami naše klienty oslovili dopisem, aby si nechali zkontrolovat svá majetková pojištění. A nabídli jsme jim aktualizaci jejich pojistných částek. Reakce byla velice pozitivní. Současně také klientům nabízíme i automatickou valorizaci pojistných částek jejich majetku. Klienti se pak již nemusejí o nic starat a podle vývoje cen stavebních materiálů, stavebních prací a výše inflace se jim pojistné částky u majetkového pojištění valorizují automaticky.

Text: Renata Čapková

Foto: ČPP

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne