Fasáda bez energetických ztrát

Datum: 25.1.2010
obrázek
Tradiční spojovací metody jsou pomalu nahrazovány technologií lepení. Tato metoda se prosazuje také u osazování tepelně-izolačních systémů s využitím desek z expandovaného polystyrenu. V případě rekonstrukcí starších budov, kde se pracuje s již omítnutým podkladem, však pouhé lepení nestačí.

Desky je nutné usazovat pomocí hmoždinek, které však narušují funkci tepelně-izolačního systému. Takto provedená izolace vede k nezanedbatelným energetickým ztrátám, a navíc se po čase projeví i nevzhlednými stopami na fasádě. Bezchybnému vzhledu i správné tepelně-izolační funkci fasády pomůže spojovací systém kruhových plastových kotev Baumit KlebeAnker. Pomocí zatloukacích trnů se osadí přímo na nosném zdivu a lepidlem, které se nanese na jejich středové terče, jednoduše přilepí zateplovací desky. Vytváří tak styčné body, pevně spojené s jádrem nosné stěny, aniž by jakkoli porušovaly izolaci.

Lepicí plastové kotvy

Plastové kotvy Baumit KlebeAnker nejsou závislé na tloušťce izolačních desek. Lze je použít pro izolanty o tloušťce 10, 20 i 30 cm. Zároveň jsou určené pro více typů podkladů, prodávají se ve třech variantách podle oblasti použití. Modrá Baumit KlebeAnker 55 je určena do betonu. Hloubka vyvrtaného otvoru pro tento typ musí být nejméně 6 cm. Červená Baumit KlebeAnker 88 je vedle betonu určena také pro plné i děrované cihly. Usazuje se do otvoru o minimální hloubce 9 cm. Příklep se smí použít pouze při vrtání do betonu či plných cihel. Nejnovější Baumit KlebeAnker 138 lze použít u novostaveb i na stěnové systémy s již zabudovanou izolační vrstvou a stěny se starými omítkami o maximální tloušťce 90 mm. Lepicí kotvy jsou vhodné pro nižší typy staveb, nejsou určené pro výškové budovy.

Osazování izolace

Důležité je umístit lepicí kotvy do předem vyvrtaných otvorů na čistém a suchém povrchu, který neodpuzuje vodu. Síť umístění kotev má pravidelný modul 40 × 40 cm, krajní řady musí být vzdáleny maximálně 10 cm od nároží a soklového profilu. Po vsazení do připraveného otvoru se kotvy upevní zatlučením plastového trnu. Na středové terče kotev se bezprostředně před osazováním izolačních desek nanesou cca 1 – 2 cm tlusté bochánky lepidla. Vrstva lepidla se nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů v souhrnné ploše minimálně 40 % také na zadní stranu každé tepelně-izolační desky. Desky se pak osadí na ploše s ještě nezatuhlým lepidlem.

Rychle a kvalitně

Použití lepicích kotev má i další výhodu. S osazováním klasických hmoždinek je nutné počkat, až lepidlo pod zateplovacími deskami dostatečně zatvrdne. Hlavy hmoždinek je navíc potřeba po osazení v tepelně-izolačním materiálu zatřít stěrkou. S lepicími kotvami Baumit KlebeAnker není nutné čekat na zatvrdnutí lepidla, odpadá i stěrkování hmoždinek. Celkový proces zateplování fasády se tak podstatně zkrátí.

Text: (pr)

Foto: Baumit

 

 

 


Magazín o moderních trendech v bydlení

portál nejen o bydlení pro čtyři miliony obyvatel panelových domů Panelplus Press

Textová reklama: Předplaťte si PANEL PLUS pouze za 390 Kč! Více na http://www.panelplus.cz/cz/predplatne